W auli Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się ostanie, podsumowujące kadencję 2015-2020 posiedzenie Senatu Uczelni. Na spotkanie przybyło większość senatorów, a tylko kilkoro uczestniczyło w nim za pośrednictwem łączy internetowych.

Rektor naszej Uczelni, dr hab. inż. Mariusz Cygnar przedstawił senatorom obszerne, pisemne sprawozdanie z działań Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Podsumowując minione lata punktował, iż osiągnięcia Uczelni w ostatnich latach to również zasługa owocnej współpracy z Senatem, sugestie i konstruktywne podpowiedzi i sugestie jego członków. W minionych pięciu latach oferta sądeckiej PWSZ wzbogaciła się o 15 nowych kierunków! Trzy z nich: public relations i reklama w Instytucie Pedagogicznym oraz filologii niemieckiej i filologii wschodniosłowiańskiej w Instytucie Języków Obcych to efekt skutecznych aplikacji z ostatnich miesięcy. Ważne jest to, że mają one dobry odzew środowiska i potencjalnych adresatów, co skutkuje zainteresowaniem i odpowiednią liczbą studentów. Udział w tym ma również Rada Uczelni, której przewodniczący – Janusz Komurkiewicz uczestniczył w posiedzeniu Senatu.

Wśród sukcesów Uczelni Mariusz Cygnar wskazał też grupę ok. 40 pracowników naukowych, którzy sięgnęli po wyższe stopnie naukowe: doktorów, doktorów habilitowanych a także 3 - profesorów. Rektor podkreślił, że dla coraz większej liczby pracowników dydaktycznych nasza Uczelnia jest pierwszym i podstawowym miejscem zatrudnienia. Jeśli utrzyma się to tempo podnoszenia kwalifikacji przez kadrę naukową, w nowej kadencji można będzie ubiegać się o ponowną parametryzację i starać o wyższą kategorię naukową.

Rektor Mariusz Cygnar poinformował również o nagrodach, jakie w ostatnich miesiącach otrzymała sądecka Uczelnia: Laur Akademicki, Uczelnia Liderów, a także znaczący skok – z 17 na 9 miejsce - w rankingu Perspektyw, które są potwierdzeniem właściwego rozwoju PWSZ.

Sprawozdanie senatorzy przyjęli jednogłośnie.

Rektor naszej Uczelni podzielił się też informacją z ostatniego posiedzenia Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Radziejowicach, na którym podsumowano upływającą kadencję i wybrano nowe władze na kolejną. Dr hab. inż. Mariusz Cygnar, podobnie jak w minionej kadencji, został wybrany do prezydium Konferencji.

Wiadomością dnia była informacja o otwarciu kopert w przetargu, który ma wyłonić firmę, która wybuduje Uczelni budynek dla Instytutu Ekonomicznego. Do przetargu stanęło 6 firm, a oferty oscylują od 18 do ponad 30 mln zł. Wykonawca zostanie wyłoniony po weryfikacji złożonych dokumentów.

Jeden z seniorów Senatu – dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. Tadeusz Kudłacz na ręce rektora Mariusza Cygnara złożył gratulacje i podziękowania dla kierownictwa Uczelni za czteroletnią owocną współpracę i współdziałanie na rzecz PWSZ.