Jego Magnificencja dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu i Wojciech Mróz, prezes Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Jelnej podpisali 27 lipca br. porozumienie o współpracy dydaktycznej i organizacji zamkniętych treningów.

Partnerzy porozumienia są zgodni. Jego realizacja będzie z korzyścią dla obu stron. Podsądecki UKS zyska dostęp do nowoczesnej bazy, którą posiada Uczelnia, co pozwoli zawodniczkom na walkę o punkty i dobre miejsce w I lidze, do której awans wywalczyły w czerwcu br., a w przyszłości może o Ekstraligę. PWSZ – jako partner naukowy - będzie mogła wesprzeć swoje działania dydaktyczne i proces przygotowania zawodowego studentów PWSZ umożliwiając im zdobywania doświadczenia i umiejętności praktycznych, m.in. poprzez organizację treningów dla zawodniczek UKS.

Działający od 10 lat Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Jelnej adresuje swoją ofertę do dziewcząt, a chwali się znaczącymi osiągnięciami. Jego drużyna zdobyła w tym roku mistrzostwo Polski w halowej piłce nożnej, w kategorii zawodniczek do lat 16. To trzeci medal wywalczony na krajowych mistrzostwach.

Pierwszy zespół UKS gra w rozgrywkach I ligi kobiet, a zespoły młodzieżowe w Centralnej Lidze Juniorek U-17 i U-15. Z Jelnej rekrutuje się 6 zawodniczek w młodzieżowej reprezentacji Polski i 12 - Małopolski. Część piłkarek z Klubu uczy się w klasach sportowych IV Liceum Sportowego w Nowym Sączu.

W podpisanym na dwa lata porozumieniu zawarto również zapisy o udziale studentów Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w treningach drużyn Klubu celem realizacji kształcenia na poziomie wyższym w ramach Krajowego Systemu Edukacji, w tym zapoznanie z warsztatem szkoleniowym, sposobem organizacji zajęć, budowania cyklu treningowego, metodyki pracy trenera, sędziego, itp.

Klub zobowiązał się też do współpracy z AZS PWSZ w Nowym Sączu oraz kołami naukowymi działającymi w Uczelni.

Kto wie, może na rozpoczęcie nowego roku akademickiego, jeśli znajdzie się grupa uczelnianych studentek – zawodniczek, dojdzie do pojedynku żeńskich drużyn PWSZ i pierwszoligowego UKS Jelna?

W spotkaniu uczestniczył też Tomasz Michałowski – szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Na zdjęciach: podpisanie porozumienia, od lewej: Tomasz Michałowski – szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, rektor PWSZ, Wojciech Mróz, prezes Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka”