Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy po raz 21. przedstawiło najnowszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Liderem rankingu jest Uniwersytet Jagielloński, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski, na trzecim - Politechnika Warszawska.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród publicznych uczelni zawodowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu awansowała na 9 miejsce rankingu! Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych uwzględnia wszystkie uczelnie zawodowe w Polsce. Dwie z nich mają także uprawnienia doktorskie. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika. Nasza Uczelnia uzyskała 67,40 pkt.

Ranking uczelni wyższych składa się z następujących części:

  • uczelni akademickich - obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych)
    posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
  • ranking uczelni niepublicznych - obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
  • ranking publicznych uczelni zawodowych - obejmujący publiczne uczelnie specjalizujące się
    w kształceniu na poziomie praktycznym;
  • ranking kierunków studiów - obejmujący 70 kierunków studiów, w tym ranking kierunków
    medycznych oraz ranking studiów inżynierskich.

Informacja na podstawie materiałów Wydawnictwa Edukacyjnego Perspektywy.

Poniżej: (plik) metodologia rankingu publicznych uczelni zawodowych opracowana przez Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy, tabela uczestników rankingu, logotyp Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020