Posiedzenie Kolegium Elektorów

Komunikat nr 31/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji Posiedzenia Kolegium Elektorów

 

Lista kandydatów na Rektora

 

Aktualne uchwały

Uchwała nr 1/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie imiennego wykazu członków Kolegium Elektorów PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 2/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie imiennego wykazu członków Senatu PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Kolegium Elektorów i Senatu PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 4/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Rektora PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024


Aktualne komunikaty

Komunikat nr 15/2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych

Komunikat nr 22/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowego głosowania w związku z brakiem quorum

Komunikat nr 23/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Instytucie Języków Obcych

Komunikat nr 24/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Instytucie Pedagogicznym

Komunikat nr 25/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Senatu wybranych z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 26/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Kolegium Elektorów i członków Senatu wybranych z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat nr 27/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowego głosowania na członków Kolegium Elektorów i Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 28/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wpisania kandydatów na karty do głosowania w głosowaniu dodatkowym na członków Kolegium Elektorów i Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 29/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Kolegium Elektorów wybranych z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 30/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Senatu wybranych z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 32/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

 

 

menu kal1menu dok copymenu komu copy
menu elektor