Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny doświadczenie Uczelni w zakresie opracowywania ekspertyz, analiz, zostało docenione. Z całą pewnością nasi pracownicy będą pomocni przy współtworzeniu tak ważnego dokumentu dla rozwoju Miasta Nowego Sącza, jakim niewątpliwie jest Strategia Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030 „Nowy Sącz 2030” i aktywnie włączą się w działania planowane w Grupie Kontrolnej, wspierającej zespoły przygotowujące Strategię. Jest to dla nas wyróżnienie i dziękujemy Panu Prezydentowi Miasta Nowego Sącza Ludomirowi Handzlowi za możliwość wspólnych, licznych aktywności na rzecz Miasta, w ramach współpracy obu instytucji. Współpraca z Miastem w tym zakresie pozwoli na rozwój potencjału Uczelni przy jednoczesnym wpływie na rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego. Ponadto wspólne działania będą służyć poprawie jakości życia mieszkańców i ich rodzin oraz podniesieniu konkurencyjności Miasta. Przypomnijmy, PWSZ w Nowym Sączu współtworzyła strategię Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+. Ponadto, od 2008 roku Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wraz z Fundacją Sądecką corocznie publikuje opracowanie obejmujące analizę aktywności gmin Sądecczyzny. Ranking Gmin opracowywany jest przez zespół ekspertów w dziedzinie ekonomii pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza. Raport powstaje w celu docenienia wysiłków władz samorządowych powiatu nowosądeckiego, zmierzających do dynamicznego rozwoju swoich gmin, a także na rzecz poprawy warunków życia lokalnych społeczności.