14 lutego, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu, zwołane zgodnie § 21 ust. 3 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, na wniosek 12-tu członków Senatu. Posiedzenie zostało zwołane w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej niejasnościami w funkcjonowaniu władz i organów Uczelni. Wnioskodawcy zaproponowali następujący porządek posiedzenia:

1) zapoznanie członków Senatu z przesłankami, na których oparte zostało pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o odwołanie dr Haliny Potok z pełnienia funkcji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia;

2) omówienie zagrożeń dla funkcjonowania PWSZ w Nowym Sączu ze strony pojawiających się w przestrzeni publicznej bezpodstawnych oskarżeń adresowanych do władz i organów Uczelni.

        W wyniku przedłożonych przez JM Rektora informacji oraz dyskusji wyrażającej zaniepokojenie podejmowanymi przez różne podmioty, działaniami i ich wpływem na wizerunek Uczelni, Senat jednogłośnie podjął następującą uchwałę: uchwała nr 12 011

uchwała nr 12 022