W dniu 30 stycznia br. Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przekazało Rektorowi pismo skierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym przedstawiono stanowisko wyrażające pełne poparcie dla działań obecnych władz Uczelni.

 

pismo urss pwsz w nowym sączu do mnisw 2