W dniu 10 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie władz Uczelni z nowym prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów PWSZ w Nowym Sączu.

W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, Prorektor ds. nauki i rozwoju – dr Marek Reichel, Prorektor ds. studenckich i kształcenia – dr Halina Potok oraz Kanclerz – Zbigniew Gorgosz.

Samorząd studencki reprezentowali:

Aleksandra Lang – Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,

Michał Kowalczyk – I Zastępca Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,

Daniel Chrobak - II Zastępca Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,

Paulina Bachula – Sekretarz Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

Wizyta przedstawicieli URSS przebiegała w miłej atmosferze i służyło omówieniu bieżących spraw związanych z działalnością samorządu studenckiego.

Władze PWSZ w Nowym Sączu pogratulowały studentom pełnionych funkcji.