Szanowni Kandydaci zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów

oraz zasadami rekrutacji uzupełniającej na studia w PWSZ w Nowym Sączu.

Szczegółowe informacje w zakładkach Rekrutacja.