Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów to jedna z najważniejszych uroczystości, podsumowująca kilkuletnią pracę studentów i wykładowców. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z galerią zdjęć i krótką relacją z tego wydarzenia.

18 lipca 2019 r. miało miejsce wręczenie dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Instytutu Ekonomicznego, które odbyło się w Auli im. Prof. A. Bałandy przy ul. Al. Wolności 40. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyły władze Uczelni oraz Instytutu Ekonomicznego, Dyrektorzy poszczególnych instytutów oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni. Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele samorządu oraz przedsiębiorstw i różnych organizacji, m.in.: dr Marcin Poręba – Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta w Nowym Sączu, Mirosław Świst – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta w Nowym Sączu, Bożena Mynarek - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, dr Dariusz Woźniak - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, Krzysztof Saczka - Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Lucyna Sieja – Wiceprezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej.

Tegorocznym Gościem Specjalnym uroczystej Gali był Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza, który złożył gratulacje tegorocznym Absolwentom Instytutu Ekonomicznego za uzyskane osiągnięcia w nauce i ukończenie studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia.

Kolejnych 150 osób może posługiwać się tytułem zawodowym licencjat, który zwieńczył kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci kierunku Ekonomia ukończyli specjalności: Administracja i finanse sektora publicznego – 66 os., Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw – 69 os. oraz Zarządzanie projektami – 15 os.. Natomiast studia na kierunku e-Administracja ukończyło 7 osób. Aż 75 osób ukończyło studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw.

W trakcie Gali wyróżniono Absolwentów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen, osoby wyjątkowo zaangażowane na rzecz Instytutu oraz aktywnie działające w kołach naukowych. Podczas uroczystości doceniono również autorów najlepszych prac dyplomowych. Wśród Promotorów tych prac znaleźli się: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, prof. dr hab. Zygmunt Szymla, doc. dr Marek Reichel, dr Robert Rogowski, dr inż. Iwona Gawron, dr Janusz Pater. W trakcie uroczystości zaprezentowana została jedna z wyróżnionych prac autorstwa Pani Alicji Bulandy nt. „Sytuacja na polskim rynku pracy wobec wzrastającego popytu na zatrudnienie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w latach 2016-2018”, napisana pod kierunkiem Pana doc. dr Marka Reichela.

Wszystkim Absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej edukacji, pracy zawodowej i życiu osobistym.