24 czerwca br. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Gala Finałowa 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Po raz ósmy, w ramach tego programu, w 3 kategoriach (publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne szkoły wyższe) wyróżniono najlepsze polskie uczelnie, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH - absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie.

Prestiżowy certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” Komisja Naukowców Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała również Państwowej Wyższej Szkoła Zawodowej w Nowym Sączu, która udział w programie rozpoczęła w 2013 roku. Uczelnia już po raz siódmy uzyskała cenny certyfikat „Uczelnia Liderów”, który potwierdza, że instytucja akademicka nim wyróżniona prowadzi studia w taki sposób aby kształtować u studentów postawy innowacyjne, uczyć ich kreatywnego myślenia i twórczego działania, a także umiejętności elastycznego reagowania na zmiany.

Warto zauważyć, że poza wspomnianym certyfikatem Fundacja przyznała nam także Wyróżnienie Specjalne. Poświadcza ono szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym od zakończenia ostatniego postępowania kwalifikacyjnego.

Ponadto, poza certyfikatem „Uczelnia Liderów” i „Wyróżnieniem Specjalnym” PWSZ w Nowym Sączu otrzymała również Wyróżnienie Nadzwyczajne Zarządu Fundacji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (w formie statuetki).

Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymują uczelnie w ogromnej mierze za wysiłek, jaki podejmują inwestując w rozmaite formy współpracy z pracodawcami, a zatem z sektorem przedsiębiorczości. Certyfikat „Uczelnia Liderów” to certyfikat przyznawany szkołom wyższym otwartym na potrzeby biznesu, rozumiejącym, że kształcenie studentów to kształcenie dla rynku pracy.

Informacja na podstawie materiałów Biura Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

 SYNTEZA recenzji przygotowanej przez komisję oceniającą w ramach Programu „Uczelnia Liderów”