W dniach 8 i 15 maja 2019 roku studenci Instytutu Technicznego kierunków: Mechatronika oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień wzięli udział w wizytach studyjnych w firmie Wiśniowski. Celem wizyt było zapoznanie się z innowacjami i potencjałem technologicznym firmy na przykładzie wybranych linii produkcyjnych.

Na początku spotkania Pan Grzegorz Koc - Menedżer Centrum Szkoleniowego, przedstawił krótką historię firmy. Obecnie Firma zajmuje powierzchnię 80 tys. m2 (docelowo 160 tys. m2) i zatrudnia ponad 1900 pracowników. System dystrybucji obejmuje 1500 punktów partnerskich. Przedstawiciele firmy Wiśniowski zasiadają w radzie programowej związku Polskie Okna i Drzwi. Założyciel i właściciel firmy Pan Andrzej Wiśniowski został nagrodzony w roku 2013 tytułem Przedsiębiorcy Roku. Firma Wiśniowski dzisiaj to największy producent bram garażowych i przemysłowych w Polsce oraz lider w produkcji i sprzedaży systemów ogrodzeniowych, stąd wizyta w firmie stanowiła cenne doświadczenie dla naszych studentów.

Asortyment produktów Firmy jest imponujący, począwszy m.in. od bram segmentowych, ogrodzeń, drzwi, okien, i stale się powiększa. Pan Grzegorz Koc podkreślił, że firmę Wiśniowski, w porównaniu do konkurencji, wyróżnia własna produkcja większości elementów i podzespołów oferowanych wyrobów. Kolejnym wyróżnikiem jest produkcja paneli o zmiennych parametrach, gdzie firma Wiśniowski jako jedyna na świecie produkuje panele o grubości 60 mm. W 2001 roku firma wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001, który jest cyklicznie certyfikowany przez firmę TÜV. Odbiorcami produktów Firmy są profesjonaliści, inwestorzy indywidualni, architekci, partnerzy handlowi oraz inwestorzy indywidualni.

Po prezentacji grupa została przeszkolona z zasad BHP obowiązujących na terenie Firmy. Następnie wyposażona w środki ochrony indywidualnej udała się na zwiedzanie poszczególnych działów zakładu.

W pierwszej kolejności Studenci udali się do tzw. „ogródka szkoleniowego”, przeznaczonego dla specjalistów i partnerów handlowych firmy Wiśniowski. Obok „ogródka” znajduje się dział wsparcia technicznego, który obsługuje montażystów z całej Europy. Studenci mogli również zaobserwować prace w dokach załadunkowych.

Następnie grupy miały możliwość zapoznać się z procesem produkcji ogrodzeń segmentowych spawanych i zgrzewanych, oglądając pracę w poszczególnych gniazdach produkcyjnych.

Jako pierwsze Studenci mieli możliwość zobaczyć gniazda spawalnicze, w których w układzie półautomatycznym (pracownicy przygotowują poszczególne elementy na stołach spawalniczych) pracowały roboty spawalnicze – dokonując procesu spawania konstrukcji bramy ramowej.

Dalej, studenci obserwowali poszczególne etapy procesu produkcyjnego, który rozpoczynał się od przeciągania i czyszczenia drutu, dzięki czemu uzyskiwany jest oczyszczony surowiec o zadanych parametrach (grubość). Następnym etapem było rozwijanie i cięcie, po którym następuje zgrzewanie. Celem nadania panelom ogrodzeniowym odpowiedniej sztywności następuje ich przetłaczanie. Po procesie spawania lub zgrzewania elementy poddawane są cynkowaniu ogniowemu (jeśli będą sprzedawane jako ocynkowane) lub galwanicznemu, jeśli będą malowane proszkowo. W kolejnym kroku wizyty poznali sam proces ocynkowania i zwiedzili malarnię proszkową obserwując proces pokrywania farbą proszkową fasadową ocynkowane elementy. Następnie zapoznali się z pracą automatycznej linii (jedyna taka na świecie) do produkcji paneli o zmiennej grubości. Do jej obsługi wystarczą zaledwie trzy osoby. Na podkreślenie zasługuje fakt, że czas taktu dla procesu produkcji bramy segmentowej wynosi zaledwie 1 minutę, co oznacza, że co 1 minutę w Firmie powstaje kompletna, gotowa do sprzedaży brama. Następnie Studenci poznali kolejne rozwiązania technologiczne tj. zostali zapoznani z linią do produkcji profili aluminiowych oraz procesem produkcji poszycia drzwi płaszczowych.

Ostatni element wizyt obejmował zwiedzanie magazynu wysokiego składowania. Tutaj Studenci uzyskali również informację o kontroli każdej partii produktu przed wysyłką do klientów. Oprowadzający opowiedział o kontroli jakości oraz o systemie zaopatrzenia funkcjonującym w firmie.

Wizyty zakończyły się prezentacją wybranych produktów oraz dyskusją na temat stosowanych rozwiązań technicznych.

Miłym akcentem ze strony Firmy był słodki poczęstunek przygotowany dla Studentów.

Mamy nadzieję, że profesjonalnie przygotowana przez firmę Wiśniowski wizyta, obejmująca zapoznanie z procesami, innowacyjnymi technologiami oraz ofertą praktyk przyczyni się do zwiększenia ich wiedzy i pozwoli na świadome planowanie własnej kariery zawodowej. Zrealizowane wizyty studyjne pozwoliły na zapoznanie Studentów z najnowszymi rozwiązaniami przemysłowymi, a tym samym przyczyniły się do lepszego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej, zgodnie z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni.