W dniu 1 marca 2019 r. została sformalizowana wieloletnia współpraca pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu a Miastem Nowy Sącz. Porozumienie w tej sprawie podpisali JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. W spotkaniu udział wzięli także Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury dr Marcin Poręba.

JM Rektor Mariusz Cygnar podkreślił świadomość wagi współpracy między Uczelnią a Miastem Nowy Sącz. Tym bardziej w roku akademickim, w którym weszła w życie nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana także „Ustawą 2.0” lub „Konstytucją dla Nauki”, szczególnie istotne jest wsparcie otoczenia społeczno-gospodarczego. Dzięki realnej współpracy z Miastem PWSZ będzie mogła spełnić te wymogi.

Pan Prezydent Ludomir Handzel potwierdził, że Uczelnia od lat wpisuje się w Miasto Nowy Sącz, ale także w subregion sądecki. Zapewnił o wsparciu dla inicjatyw PWSZ w zakresie rozbudowy bazy dydaktyczno-naukowej, organizacji imprez naukowych, artystycznych, sportowych oraz realizacji projektów badawczych, a także praktyk studenckich w jednostkach podległych Miastu. Wspomniał także o ważnym ogniwie pomiędzy Miastem a Uczelnią, którym są lokalni przedsiębiorcy, wyznaczający trendy kształcenia. We współpracy pomiędzy tymi partnerami będzie można tworzyć kierunki studiów pożądane na lokalnym rynku pracy.