W dniach 5–7 grudnia 2018 r. odbyło się XVI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. „Społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku”, organizowane przez Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego i Koło Naukowe Marketer, działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Trzydniowe sympozjum składało się z dwóch części.

Pierwsza, koncentrowała się na zagadnieniach naukowych. Gościliśmy łącznie 29 Studentów reprezentujących pięć uczelni:

 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie,

oraz 2 Uczniów ze Szkoły Partnerskiej.

 • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

 

Uczestnicy w ramach czterech sesji tematycznych wygłosili 22 referaty w obszarach:

 1. Istniejące i spodziewane determinanty warunków życia
 2. Wyzwania demograficzne
 3. Środowisko życia człowieka
 4. Sport i turystyka
 5. Zróżnicowanie regionalne
 6. Technologie, zdrowie człowieka

 

Swoją obecnością zaszczycili nas także:

· Krzysztof Saczka, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddział w Nowym Sączu,

· Wiesław Pióro, Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica – Żegiestów S.A.,

· Sławomir Gałda, przedstawiciel Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu,

· Paulina Kwiatek, nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach.

 

Po zakończeniu pierwszej części Sympozjum wszyscy uczestnicy wspólnie udali się do Krynicy-Zdroju, gdzie odbyła się część druga spotkania o charakterze turystyczno-integracyjnym. Uczestnicy sympozjum na zaproszenie pana Wiesław Pióro Prezesa Zarządu uczestniczyli w zwiedzaniu Pijalni Głównej.

W bieżącym roku Koło Naukowe Marketer świętuje XV-lecie swojej działalności. Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom i Słuchaczom, którzy swoją obecnością uświetnili tak ważne dla nas wydarzenie.

Uczestnikom Sympozjum przypominamy o konieczności przesyłania do 31 stycznia 2018 r. pełnych treści swoich artykułów do publikacji, zgodnych z wytycznymi edytorskimi Wydawnictwa PWSZ w Nowym Sączu.

Już dziś, pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w kolejnym ogólnopolskim sympozjum kół naukowych, organizowanym przez nas!!! Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego.