W dniu 21 listopada 2018 r. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wraz Pełnomocnikiem Rektora ds. osób niepełnosprawnych wzięli udział w V edycji konferencji pn. (Nie)pełnosprawni na rynku pracy, która odbyła się w obiektach Łódzkiej Strefy Ekonomicznej.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się ze współczesnymi formami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, na przykładzie prelekcji „Nowoczesne formy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na wybranych przykładach” przedstawioną przez Adriana Furmana - Prezesa Grupy AF.

Wykłady pn. Elektroniczne systemy wspomagające niepełnosprawnych – teraz i jutro, związane z nowymi technologiami, mającymi wspierać osoby z niepełnosprawnościami w codziennej egzystencji zostały przybliżone min. przez prof. Pawła Strumiłło z Politechniki Łódzkiej oraz studentów Politechniki Łódzkiej – Pawła Oleksy, Jarosława Kaweckiego, Roberta Kaweckiego. Prelegenci zaprezentowali aplikację komputerową wspomagającą osoby z zaburzeniami motorycznymi oraz znacznymi wadami wzroku w korzystaniu z komputera oraz przeglądarki Internetowej oraz ClearTell – aplikację mobilną wspierającą terapię jąkania. Nowe technologie w medycynie wsparciem osób z niepełnosprawnościami przedstawił Paweł Paczkowski z firmy NU-MED.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowała Ewelina Pabjańczyk-Wlazło , która omówiła temat pn. Wpływ wysokiej jakości kształcenia i nauki na aktywizację zawodową studentów oraz doktorantów.

To tylko wybrane tematy spośród wielu zaprezentowanych w programie konferencji.

Ponadto konferencji towarzyszyły targi pracy oraz debaty z udziałem przedstawicieli biznesu i uczelni wyższych.

Celem konferencji było umożliwienie studentom bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, oraz poszerzenie dostępu do udziału w dziedzinach, które zwiększają ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyk czy stażu.

Zwieńczeniem konferencji było rozdanie certyfikatów uczestnictwa.