W ramach Programu Erasmus+ odbyła się wizyta wykładowców z Wydziału Służby Zdrowia, Katedry Pielęgniarstwa Uniwersytetu w Preszowie.

Wykłady dla studentów Instytutu Zdrowia w dniach 19-23 listopada 2018 r. poprowadziły PhDr. Anna Hudáková, PhD., PhDr. Mária Kaščáková, PhD. i PhDr. Andrea Obročniková, PhD.

Goście spotkali się także z panią dyrektor mgr Urszulą Cisoń-Apanasewicz i wykładowcami Instytutu Zdrowia, zapoznali się ze strukturą Uczelni oraz warunkami kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne w Polsce. Zachęcali też do przyjazdów studentów i pracowników PWSZ w Nowym Sączu w ramach mobilności Erasmus+.