Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów to jedna z najważniejszych uroczystości, podsumowująca kilkuletnią pracę studentów i wykładowców. Zapraszamy do zapoznania się z fotografiami i krótką relacją z tego wydarzenia.

27 lipca 2018 r. miało miejsce wręczenie dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Instytutu Ekonomicznego, które odbyło się w Auli im. Prof. A. Bałandy przy ul. Al. Wolności 40. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyły władze Uczelni i Instytutu Ekonomicznego, Dyrektorzy poszczególnych instytutów oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni. Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele lokalnego samorządu oraz przedsiębiorstw i organizacji m.in.: Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Związku Powiatów Polskich, Wojciech Piech – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Lucyna Sieja – Wiceprezes Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej, Stanisław Pasoń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Krzysztof Saczka – Dyrektor ZUS Oddział w Nowym Sączu, Marian Skowron – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łużnej.

Kolejne 183 osoby mogą posługiwać się tytułem zawodowym licencjat oraz 113 osób może posługiwać się tytułem zawodowym magister, który zwieńczył kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci kierunku Ekonomia ukończyli specjalności: Administracja i finanse sektora publicznego – 64 os., Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw – 83 os., Zarządzanie projektami – 15 os. Natomiast studia na kierunku e-Administracja ukończyło 21 osób. Studia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw ukończyło 113 osób. W trakcie gali wyróżniono Absolwentów, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen, osoby wyjątkowo zaangażowane na rzecz instytutu oraz aktywnie działające w kołach naukowych. Podczas uroczystości doceniono również autorów najlepszych prac dyplomowych. Wśród promotorów tych prac znaleźli się: prof. dr hab. Zygmunt Szymla, dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. nadzw., dr hab. Bogusz Mikuła, prof. nadzw., doc. dr Marek Reichel, dr Robert Rogowski, dr Helena Zielińska, dr Paweł Drobny, dr inż. Iwona Gawron, dr Tomasz Zacłona, dr hab. Agata Niemczyk, prof. nadzw.

W trakcie uroczystości zaprezentowana została praca Pana Mateusza Matuły pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu. Teoria a praktyka”, napisana pod przewodnictwem Pana dr Roberta Rogowskiego.

Wszystkim Absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej edukacji, pracy zawodowej i życiu osobistym.