Miesiąc lipiec w naszej Uczelni to czas, kiedy studenci kończą sprawy organizacyjne związane z cyklem kształcenia, przystępują do obron prac dyplomowych, aby w końcu otrzymać upragniony dyplom ukończenia studiów.

20 lipca 2018 w Auli im. prof. Andrzeja Bałandy odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Instytutu Pedagogicznego. W roku akademickim 2017/18 mury PWSZ w Nowym Sączu opuściło 164 Absolwentów, a wśród nich:

- 90 Absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika I stopnia, w zakresie specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna: 24, nauczanie początkowe z językiem angielskim 14, logopedia i terapia pedagogiczna 23, pedagogika resocjalizacyjna i mediacja 29,

- 32 Absolwentów studiów niestacjonarnych na kierunku Pedagogika I stopnia w zakresie specjalności wychowanie przedszkolna z terapią pedagogiczną 17, pedagogika resocjalizacyjna i mediacja 15,

- 12 Absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika II stopnia w zakresie specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

- 20 Absolwentów studiów niestacjonarnych na kierunku Pedagogika II stopnia w zakresie specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

- 10 Absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Gratulacje Absolwentom zgromadzonym na instytutowych uroczystościach złożyli Prorektor ds.nauki, rozwoju i współpracy doc. - dr Marek Reichel, Prorektor ds. studenckich i kształcenia - dr Halina Potok oraz Dyrektor Instytutu Pedagogicznego dr hab. Zdzisława Zacłona, prof.nadzw. i Zastępca Dyrektora mgr Bogusława Gaweł.

W tym wyjątkowym wydarzeniu udział wzięli także Dyrektorzy poszczególnych Instytutów, kadra dydaktyczna oraz mgr Halina Marcisz - Kwestor PWSZ i mgr Halina Kociubińska - Dyrektor Biura Rektora.

Wszystkim Absolwentom życzymy powodzenia i spełnienia realizacji planów prywatnych i zawodowych!

Serdecznie gratulujemy!