28 czerwca br. w sali Rudniewa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Gala Finałowa VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

Po raz ósmy, w ramach tego programu, w 3 kategoriach (publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne szkoły wyższe) wyróżniono najlepsze polskie uczelnie, kształcące twórczych i kreatywnych absolwentów, świetnie radzących sobie na rynku pracy.

Prestiżowy certyfikat i godło promocyjne „Uczelnia Liderów” Komisja Naukowców Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała również Państwowej Wyższej Szkoła Zawodowej w Nowym Sączu, która udział w programie rozpoczęła w 2013 roku. Uczelnia już po raz szósty uzyskała cenny certyfikat „Uczelnia Liderów”, który potwierdza wysoką jakość kształcenia i nieustanne doskonalenie oferty edukacyjnej, wsparcie dla studentów w zakresie naukowym oraz materialnym, a także rozwój bazy dydaktycznej i sportowej.

Warto zauważyć, że poza wspomnianym certyfikatem Fundacja przyznała także wyróżnienie dla JM Rektora dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw. w formie statuetki i certyfikatu „Aurea Practis”. Poświadcza ono szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania w działalności swojej Uczelni idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

Ponadto, poza certyfikatami „Uczelnia Liderów” i „Aurea Practis” PWSZ otrzymała również Certyfikat Złoty, które otrzymują z mocy prawa szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które po raz szósty uzyskują znak jakości „Uczelnia Liderów”, co potwierdza ich konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Po raz drugi otrzymaliśmy również wyróżnienie „PRIMUS”. Nagrodę Nadzwyczajną – wyróżnienie „PRIMUS” (w formie statuetki i certyfikatu), przyznawane jednostkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych wśród wszystkich szkół certyfikowanych w programie.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” zdobywają uczelnie nowoczesne, innowacyjne, stawiające na przedsiębiorczość, nowatorstwo, zaangażowanie, pomysłowość, praktyczność wiedzy, ale jednocześnie na jakość, odpowiedzialność społeczną i misyjność. Informacja na podstawie materiałów Biura Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

SYNTEZA recenzji przygotowanej przez komisję oceniającą w ramach Programu „Uczelnia Liderów”