W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Auli PWSZ w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów inżynierskich absolwentom Instytutu Technicznego na kierunkach: Informatyka, Mechatronika oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Tym razem alumni naszej Uczelni po raz pierwszy odebrali dyplomy ukończenia studiów w uroczystych togach.

Spotkanie zainaugurował JM Rektor dr hab. inż. Mariusza Cygnar, prof. nadzw., który w swoim wystąpieniu zachęcał do kontynuowania studiów oraz pogłębiania wiedzy.

Z kolei dyrektor Instytutu Technicznego prof. dr hab. inż. Adama Ruszaj podziękował absolwentom za lata owocnej współpracy.

W uroczystości wzięli także udział dr Halina Potok - Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr hab. inż. Jerzy Langman oraz krewni absolwentów.

Do wyróżnionych absolwentów w roku akademickim 2017/2018 należeli:

inż. Klaudia Kotas
inż. Karolina Bielak
inż. Paweł Szmigielski
inż. Piotr Gajdosz
inż. Kamil Poręba
inż. Rafał Więcławek

W imieniu absolwentów głos zabrała Pani inż. Sonia Jargut, która podziękowała dyrekcji Instytutu Technicznego oraz

nauczycielom akademickim za wspólnie spędzone lata studiów, których uwieńczeniem było uzyskanie tytułu inżyniera.

Wszystkim absolwentom składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!