W dniach 21-24 marca 2018 r. odbyła się Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowana przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Uczestnicy zakwaterowani byli w hotelu „Perła Południa” w Rytrze koło Nowego Sącza. Obrady plenarne, w dniu 22 marca, otworzył dr hab. inż. Mariusz Cygnar – rektor PWSZ w Nowym Sączu. Gości zaproszonych oraz Rektorów i Prorektorów, uczestniczących w spotkaniu przywitali kolejno: prof. dr hab. Witold Stankowski – Przewodniczący KRePSZ, Marek Pławiak – Starosta Powiatu Nowosądeckiego oraz Wojciech Piech-wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, życząc zebranym owocnych obrad.

W pierwszym dniu Konferencji, aktywny udział wzięli następujący, zaproszeni goście:

· Jarosław Gowin-Wicepremier RP i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

· prof. dr hab. Krzysztof Diks – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

· Krzysztof Górski – zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

· Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON w Krakowie.

Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina, dotyczące najważniejszych zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spotkało się z dużym zainteresowaniem oraz dyskusją. Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, w swoim bardzo interesującym wystąpieniu zapoznał zebranych z uogólnionymi uwagami z przeprowadzanych akredytacji, a także z uwagami wynikającymi z wniosków o nadawanie uprawnień do prowadzenia kierunków kształcenia. Krzysztof Górski przedstawił możliwości i zasady ubiegania się przez uczelnie zawodowe o środki finansowe na realizację różnorodnych projektów w obszarze nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia systemu kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych. Marta Mordarska zachęcała Rektorów do współpracy z PFRON w zakresie korzystania ze środków finansowych na tworzenie oraz poprawę warunków studiowania osób niepełnosprawnych.

W pierwszym dniu obrad uczestniczyli także prorektorzy i dyrektorzy naszej uczelni.

Drugi dzień konferencji w szczególności poświęcony został kształceniu na profilu praktycznym. Uczestnicy zwiedzili firmę „Wiśniowski Sp. z o. o. SKA”, produkującą m.in. bramy garażowe i przemysłowe, w której studenci PWSZ w Nowym Sączu odbywają praktyki zawodowe.

Następnie w Instytucie Kultury Fizycznej, zapoznali się z prezentacją dr Haliny Potok - prorektor ds. studenckich i kształcenia, dotyczącą doświadczeń naszej uczelni w zakresie praktycznego przygotowania studentów do zawodu. Zebrani mieli także okazję zobaczyć Kampus Dydaktyczno-Sportowy, po którym oprowadził dr Tomasz Cisoń - dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej.