Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu w roku akademickim 2017/18 przystąpiła do projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna, zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do programu zgłosili się studenci z różnych kierunków i specjalności kształcenia. W ramach 30 godzinnego szkolenia teoretycznego, zajęcia przeprowadzono zgodnie z programem stanowiącym załącznik do zawartej z MNiSW umowy. W dniu 20 marca 2018 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw wręczył studentom zaświadczenie potwierdzające zaliczenie części teoretycznej szkolenia. W dalszym etapie studenci, którzy z wynikiem pozytywnym zakończyli część teoretyczną projektu pilotażowego, mogą składać w Uczelni wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe, które zostaną przesłane do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

 

Spotkanie podsumowujące szkolenie studentów w ramach projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” w dniu 20 marca 2018 r.