W dniu 17 marca 2017 r. mieliśmy zaszczyt gościć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Premiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Posła na Sejm RP Jana Dudę.
Z Ramienia Uczelni w spotkaniu udział wzięli: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Marek Reichel, Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej dr Tomasz Cisoń oraz Kanclerz Zbigniew Gorgosz. Podczas wizyty goście zapoznali się z bieżącą sytuacją Uczelni oraz mieli okazję zobaczyć bazę Kampusu Dydaktyczno-Sportowego, m.in. pełnowymiarową halę sportową z tunelem lekkoatletycznym i pracownie specjalistyczne w Instytucie Kultury Fizycznej, w tym: pracownię fizjologii i biochemii (komorę hipoksyjną, komorę termoklimatyczną) oraz krioterapii. Przedmiotem spotkania była dyskusja nt. funkcjonowania Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce oraz współpraca PWSZ w Nowym Sączu z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym. Władze Uczelni omówiły podejmowane przez PWSZ działania w porozumieniu z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw, zakładami pracy i instytucjami. Ponadto zwrócono uwagę, że Uczelnia wpisuje się w rozwój Sądecczyzny. Jednym z obszarów współpracy jest odbywanie praktyk przez studentów, prowadzenie badań niezbędnych do przygotowania prac dyplomowych mających praktyczne zastosowanie. Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania potencjału Uczelni Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.