W dniu 7 marca 2017 r. w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu odbył się I etap VIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. J. Fetlińskiej.

Uczestnikami Olimpiady byli studenci III roku Kierunku Pielęgniarstwo. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie: dr hab. n. med. Joanna Bonior, dr n. o zdr. Halina Potok, dr n. o zdr. Dorota Ogonowska, mgr Grażyna Kuzera oraz mgr Urszula Cisoń – Apanasewicz. Każdy z uczestników miał 60 minut na rozwiązanie testu składającego się z 60 pytań z następujących dziedzin: podstawy pielęgniarstwa, pielęgniarstwo internistyczne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo pediatryczne i ratownictwo medyczne. Spośród wszystkich uczestników wyłoniono osoby, które będą rywalizować w II etapie olimpiady w dniu 4 kwietnia br.

1. miejsce – Abram Kamil

2. miejsce – Włodarz Monika

3. miejsce – Kędzior Marta

4. miejsce – Blicharz Magdalena

5. miejsce ex aequo – Stanisz Jolanta, Burdacka Emilia, Labud Olga, Skwarek Piotr

Komitet Organizacyjny
Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu