W dniu 18 maja 2016 r. w Instytucie Zdrowia PWSZ odbyła się „Wampiriada”– studencka akcja zbiórki krwi, organizowana przez Koło Naukowe Promocji Zdrowia, we współpracy z Centrum Krwiodawstwa i Uczelnianą Radą Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W ramach „Wampiriady” studenci zachęcali wszystkich do dobrowolnego oddawania krwi dla ludzi chorych.


Celem akcji jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego poprzez możliwość zbiórki jak największej ilości zebranej krwi. „Wampiriada” jest również okazją do promowania honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży akademickiej. Inicjatywa ta pomaga uświadamiać społeczeństwo oraz pokazać jak w łatwy sposób można pomóc drugiemu człowiekowi.