W dniu 27 września 2022 roku władze Uczelni podpisały porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu a Szkołą Podstawową  w Łomnicy Zdroju.
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, dr inż. Witold Bodziony - Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej, a Szkołę Podstawową w Łomnicy Zdroju reprezentowali: mgr Jerzy Jamrozowicz - p.o. Dyrektora oraz  mgr Danuta Ryzner.
Porozumienie dotyczy możliwości realizacji prac rozwojowych i badań naukowych (prac badawczych), wspierających naukowy rozwój pracowników szkoły i pracowników Uczelni.
Współpraca obu instytucji pozwoli również na podjęcie badań związanych z aktywnością ruchową uczniów szkoły, prowadzenie mini szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zdrowej żywności i jej wpływu na rozwój ucznia, przeciwdziałania otyłości dzieci,  bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dzięki podpisanemu porozumieniu otwierają się także perspektywy wspólnych działań w ramach programów edukacyjnych, realizacji kierunków polityki oświatowej, czy praktyk studenckich.

inauguracja ans 22 23

Uroczysta 25. Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

REKTOR

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

W NOWYM SĄCZU

zaprasza na

25. Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023

połączoną z otwarciem nowego obiektu Instytutu Ekonomicznego

3 października 2022 roku o godzinie 11.00

Aula im. Profesora Andrzeja Bałandy przy Al. Wolności 40 w Nowym Sączu

Msza Święta w intencji społeczności akademickiej Uczelni odbędzie się 3 października 2022 roku o godzinie 9:30 w Kościele Św. Kazimierza w Nowym Sączu

Program uroczystości:

 • Hymn Państwowy
 • Przemówienie dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. PWSZ – JM Rektora
 • Immatrykulacja
 • Gaude Mater Polonia
 • Wystąpienie przedstawiciela studentów
 • Wręczenie odznaczeń i medali
 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Wykład inauguracyjny ks. dr. hab. Piotra Łabudy, prof. UPJP II: „Między Bogiem a Mamoną. Biblijne spojrzenie...”
 • Gaudeamus Igitur

Otwarcie nowego obiektu Instytutu Ekonomicznego:

 • Wystąpienie dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. PWSZ – JM Rektora
 • Wystąpienie prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza – Dyrektora Instytutu Ekonomicznego
 • Symboliczne odsłonięcie tablicy

Ten kierunek odpowiada potrzebom rynku pracy [Wideo: 15’59]]

sadeczanin.info; 18/09/2022

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ma w swojej ofercie wiele bardzo ciekawych kierunków. Niewątpliwie jednym z nich jest także Public Relations i reklama. Czym się charakteryzuje i jakie umiejętności zdobędzie jego absolwent? O tym w naszym studiu opowiadał prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia

Do 20 września trwa rekrutacja na kierunek Public Relations i reklama w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Bez wątpienia jest on niezwykle interesujący, o czym przekonywał w studiu „Sądeczanina” prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia.

Kierunek Public Relations i reklama jest jednym z najmłodszych w PWSZ.

- Owszem, aczkolwiek cały czas planowane są nowe kierunki. Wszystko jest oczywiście kontrolowane. Rozszerzając ofertę staramy się odpowiedzieć na pojawiające się nowe potrzeby.

Czym kierowaliście się państwo otwierając ten kierunek?

- Projektując go musieliśmy wyobrazić sobie potencjalnego absolwenta. Prowadziliśmy dość precyzyjne badania oczekiwań pracodawców. Wyobraziliśmy sobie go w taki sposób, że będzie w stanie rzeczowo, umiejętnie z respektowaniem zasad językowych redagować korespondecję. To jest ktoś, kto będzie rozumiał procesy w jakich uczestniczy dane przedsiębiorstwo, dostrzeże zagrożenia, będzie mógł wejść w skład zespołu tworzącego całe otoczenie PR-owe, będzie wiedział na co zwrócić uwagę i obmyślić prostą kampanię reklamową.

Cała rozmowa z prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnią, w której zdradza wiele szczegółów dotyczących kierunku Public Relations i reklama znajduje się w materiale filmowym. (rozmawiał: Tomasz Kowalski, wideo: Mateusz Pogwizd)

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/public-relations-i-reklama-w-pwsz-ten-kierunek-odpowiada-potrzebom-rynku

zaproszenie pwsz 1

W Rytrze zakończyła się Międzynarodowa konferencja pt. "Modelowanie procesów i inżynieria eksperymentalna" (The International Conference of Processes Modelling and Experimental Engineering).

Jej organizatorami były: Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych - Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Instytut Techniczny Uniwersytetu we Freibergu (Gießerei-Institut der Technische Universität Bergakademie Freiberg) - Niemcy.

Patronat nad konferencją objęli: rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar profesor PWSZ, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja była okazją do świętowania dwóch jubileuszy: 50 lat pracy profesora Witolda Krajewskiego z Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz rozpoczynającego się 1 października jubileuszowego, 25. roku funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Sączu.

Otwierając konferencję rektor PWSZ, dr hab. inż. Mariusz Cygnar podkreślił znaczenie i wymierne efekty wieloletniej współpracy sądeckiej Uczelni z krakowską Akademią tak na polu badawczo-naukowym, jak i dydaktycznym. Wyraził nadzieję, że spotkanie w Rytrze, jako element współdziałania obu Uczelni, rozpocznie cykl kolejnych konferencji. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla sądeckiej Uczelni, podnoszącym jej znaczenie i prestiż, jest zmiana nazwy na Akademię Nauk Stosowanych. To potwierdzenie pozycji i dotychczasowych dokonań. To także wyzwanie i zobowiązanie wobec regionu, studentów i pracowników akademickich oraz przyczynek do dalszego rozwoju.

Prorektor ds. studenckich AGH prof. dr hab. inż. Rafał Dańko podkreślił rangę i znaczenie konferencji m.in. dzięki uczestnikom - naukowcom i badaczom z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, polskich ośrodków akademickich, jak również przedstawicieli biznesu. Zadeklarował dalszą współpracę z sądecką Uczelnią, która jest pożądana i pożyteczna dla obu stron. Tego typu spotkania, jak w Rytrze, powinny stać się cykliczne, jako forum wymiany doświadczeń i dokonań ośrodków akademickich. Zdaniem prof. Rafała Dańki przedsiębiorcy z Sądecczyzny potwierdzają swoim działaniem, że na współpracy z uczelniami, na nowych i nowatorskich technologiach można z sukcesem budować nowoczesną gospodarkę.

W imieniu rektora AGH prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa, prorektor prof. dr hab. inż. Rafał Dańko przekazał na ręce rektora PWSZ dr. hab. inż. Mariusz Cygnar okolicznościowy adres z gratulacjami z okazji 25-lecia sądeckiej Uczelni i życzeniami dalszych sukcesów.

Do życzeń dla PWSZ w Nowym Sączu dołączył się również profesor Michał Szucki z Instytutu Technicznego Uniwersytetu we Freibergu.

Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH prof. dr. hab. inż. Marcin Górny oraz kierownik Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH dr hab. inż. Mariusz Łucarz prof. AGH zaprezentowali strukturę i dokonania kierowanych jednostek w ramach Akademii. Podobnie przedstawiony został Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Instytutu Technicznego przez dyrektora prof. dr hab. inż. Adama Ruszaja.

Pierwsze referaty merytoryczne wygłosili:

 • Profesor Alan Lindsay Greer - Katedra Materiałoznawstwa i Metalurgii Uniwersytetu w Cambridge (GB), „Badania procesów modelowania w solidifikacji”;
 • Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Instytut Techniczny PWSZ, „Elektrochemiczne (ECM) i elektroerozyjne (EDM) kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej elementów maszyn i narzędzi”;
 • Prof. Michał Szucki - Instytut Odlewnictwa Uniwersytetu Technicznego we Freibergu, „Recykling Odlewów kompozytowych wzmocnionych cząsteczkami”.

Podczas konferencji wygłoszono też referaty poświęcone m.in.:

 • Symulacjom numerycznym procesów technologicznych,
 • Modelowaniu matematycznemu procesów,
 • Wytwarzaniu i recyklingowi określonych produktów,
 • Inżynierii jakości produkcji i usług,
 • Wykorzystaniu metod badań analitycznych i obliczeń numerycznych do opisu zjawisk i procesów technologicznych (połączenie badań i obliczeń do charakterystyki zjawisk, prognozowania, kształtowania procesów technologicznych),
 • Badaniom korozyjnym,
 • Programowaniu narzędzi, robotów itp. (generatywne techniki wytwarzania),
 • Wirtualnej rzeczywistości i uczeniu maszynowemu,
 • Obróbce ubytkowej i przyrostowej,
 • Wibroakustyce linii produkcyjnych,
 • Wytrzymałości zmęczeniowej, powłok PVD i CVD.

Gratulacje i podziękowania z okazji 50 lat pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej profesor Witold Krajewski otrzymał od władz AGH, Wydziału Katedry, współpracowników, a także od rektora PWSZ dr hab. inż. Mariusza Cygnara.

Wśród uczestników konferencji byli m.in.:

 • Prodziekan ds. nauki Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie dr hab. inż. prof. AGH Katarzyna Major-Gabryś,
 • Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie dr hab. inż. Jarosław Jakubski,
 • Kierownik Katedry Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Wydziału Odlewnictwa AGH dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka,
 • Profesor dr hab. inż. Grzegorz Budzik, kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej,
 • Kierownik Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. prof. PR Marek Mróz,
 • Redaktor naczelnego czasopisma Archives of Foundry Engineerin dr hab. inż. Jan Jezierski prof. Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. inż. Jan Jezierski prof. PŚ z Katedry Odlewnictwa Wydziału Mechaniczno -Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Redaktor naczelny Journal of Casting & Materials Engineering prof. dr hab. Beata Grabowska, z Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie
 • Profesor Philipp Jacquet z Ecole Catholique d’Arts et Metiers Lyon, Francja,
 • Doktor Amir Shirzadi fz The Open University, Cambridge Joining Technology, GB
 • Prezes Eurocast Industries Sp. z o.o. Przemysław Czapla,
 • Kierownik Działu kontroli jakości Naftobudowa Naftoremont Sp. z o.o. Jedlicze inż. Robert Czech,
 • Zastępca dyrektora ds. Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Magdalenę Żółty.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

 

 

 

 

W Karpaczu zakończyło się XXXI Forum Ekonomiczne, organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich i przewodniczącego Rady Programowej i pomysłodawcy tego wydarzenia Zygmunta Berdyczowskiego.

Państwową Wyższą Szkolę Zawodową (od 1 października – Akademia Nauk Stosowanych) reprezentował prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego w nowosądeckiej Uczelni.

Forum Ekonomiczne – uznana, najważniejsza, międzynarodowa konferencja w Europie Środkowej – nazywana polskim Davos, gościła i w tym roku głowy państw, liderów polityki, gospodarki, samorządu, przedstawicieli świata kultury i nauki. Jej hasłem przewodnim było: „Europa w obliczu nowych wyzwań” i dyskusje koncentrowały się wokół gospodarczych, politycznych i społecznych skutków pandemii i wojny w Ukrainie.

Prof. Tadeusz Kudłacz uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Przedsiębiorcze regiony – jaki „klimat” odpowiada przemysłom wschodzącym?”

Paneliści skupiali m.in. wokół współpracy sektora naukowego – uczelni i placówek badawczych z różnymi gałęziami przemysłu, budowania gospodarki opartej na wiedzy, roli i możliwości regionów i ich władz wspierania poszczególnych sektorów biznesu oraz działań naukowo – badawczych i szukaniu rozwiązań dla nowatorskich przedsięwzięć i rozwiązań.

Już po raz 16. zapraszamy na Małopolską Noc Naukowców

piątek 30 września 2022 r. w godz. 14:00-20:00

Kampus Dydaktyczno-Sportowy przy ul. Kościuszki 2

Tegorocznej edycji MNN przyświecać będzie hasło „Naukowcy a wyzwania współczesnego świata”.  Tematyka wydarzenia koncentruje się przede wszystkim wokół obszarów takich jak: zmiany klimatyczne, ochrona wód,  inteligentne i bardziej zielone miasta, zdrowa gleba i żywność, walka z rakiem. Nauka przez zabawę, zajęcia artystyczne czy sportowe daje możliwość  lepszego poznania otoczenia oraz odkrycia tajemnic codziennej pracy naukowców, którzy z roku na rok starają się, aby nasze życie było lepsze, łatwiejsze i bardziej nowoczesne. Wstęp wolny! Zapraszamy!

 Szczegółowy program do pobrania TUTAJ   

pwsz plakat noc naukowców 2022 a3 1

Więcej informacji także na stronie https://nocnaukowcow.malopolska.pl/

pl finansowane przez unię europejską pos

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „European Researchers' Night 2022-2023 in Małopolska” („Europejska Noc Naukowców 2022-2023 w Małopolsce)”, akronim: ERN4Change, finansowanego ze środków programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168

Koordynatorem Małopolskiej Nocy Naukowców jest Województwo Małopolskie

 

PROGRAM w PWSZ w Nowym Sączu

 

AKADEMICKIE BIURO KARIER ZAPRASZA:

Konkurs plastyczny „EKOZAWÓD – MÓJ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI”

Celem konkursu jest opracowanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie min. A3, prezentującej wymarzony zawód Uczestnika Konkursu. Szczegóły zostaną zawarte w regulaminie konkursu, dostępnym n stronie internetowej www.pwsz-ns.edu.pl. Pracę oraz wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu ogólny PWSZ w Nowym Sączu ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem: MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2022 – Konkurs plastyczny. Termin dostarczenia prac do siedziby PWSZ w Nowym Sączu upływa 27 września 2022 r. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czasie Nocy Naukowców w dniu 30 września 2022 r. w PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11 lat    Godz. 16:30-17:00, sala 36 budynek IKF

Regulamin konkursu

Oświadczenie uczestnika

 

EKOZAWODY DLA MŁODYCH

Warsztaty związane z zapoznaniem uczestników z zawodami z ekologią, ścieżką rozwoju w tym kierunku. Myśląc o swojej przyszłości, warto wziąć pod uwagę, profesje związane z ekologią, ponieważ dają one nie tylko szanse spełnienia zawodowego, ale i satysfakcję z pozytywnego wpływu efektów naszej pracy na skarby natury, które chcemy zachować i przekazać następnym pokoleniom.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat   Godz. 17:00-18:30, sala 36 budynek IKF

 

POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY ZAPRASZA:

Przyrodniczo i klimatycznie

Celem spotkania będzie przybliżenie dzieciom i młodzieży ich najbliższego otoczenia (regionu),  świata roślin, zwierząt, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych terenu Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Zależy nam na rozbudzaniu i pogłębianiu zainteresowań przyrodniczych oraz nauczeniu się czerpania radości z bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11 lat, 12-15 lat  Godz. 17:00-18:15, 18:30-19:45, sala 31 budynek IKF

 

INSTYTUT EKONOMICZNY ZAPRASZA:

Smart city – czy polskie miasta są już „smart”?

Prezentacja wykorzystywanych inteligentnych rozwiązań w różnych obszarach funkcjonowania miast Polski.

Preferowana grupa wiekowa: ok 12-15 lat i starsi  Godz. 18:30-19:15, sala 30A budynek IKF

 

EkoMatma

Zagadki, gry i zabawy matematyczne dotyczące m.in. ochrony środowiska, segregacji odpadów, czystego powietrza, ocieplenia klimatu

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat, 12-15 lat  Godz. 14:00-18:00, sala 35 budynek IKF

 

Świat w zasięgu ręki

Gry i zabawy geograficzne, np. układanie puzzli obejmujących podstawową wiedzę z obszaru geografii/turystyki świata i Europy z uwzględnieniem obszarów najbardziej zagrożonych oraz najbardziej chronionych w kontekście ochrony klimatu.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat, 12-15 lat  Godz. 15:30-19:00, sala 35 budynek IKF

 

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH ZAPRASZA:

Eco competition

Gry i zabawy w języku angielskim dla uczniów szkoły podstawowej i starszych. Konkursy wiedzy dotyczącej ekologii, klimatu, ochrony środowiska przeprowadzony w języku angielskim  (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie A1 / A2)

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat, 12-15 lat  Godz. 15:00-18:30, sala 32 budynek IKF

 

Guerilla gardening – urbanistyczne formy ogrodnictwa

Prezentacja Guerilla gardening – ogrodnictwo partyzanckie, czyli prowadzenie prac ogrodowych w miejscach publicznych, zazwyczaj opuszczonych i zaniedbanych. Jest kreatywnym wykorzystaniu nieużytków, takich jak zaniedbane trawniki, zniszczone betonowe kwietniki, zapomniane zakątki miejskich parków. W ten sposób przywraca się im świetność. Sadzenie kwiatów w wyrwach w murach, wypełnianie mchem dziur w chodnikach, upiększanie zapomnianych parków kwiatami i drzewami. To wszystko, aby miasta były bardziej zielone.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11, 12-15 lat i starsi Godz. 17:00-17:45, sala 30A budynek IKF

 

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ ZAPRASZA:

Adaptacja do zmian klimatu w mieście

Odbiorca nauczy się, jak patrzeć na warunki siedliskowe miasta w adaptacji do zmian klimatu (nowe technologie do zmian klimatycznych w mieście – mniejsze i większe miejscowości). Uczestnik pozna aspekty zanieczyszczenia środowiska i monitoringu zanieczyszczenia środowiska miejskiego.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 14:00-14:45, sala 30A budynek IKF

 

Warsztaty NORDIC WALKING

Uczestnicy poznają podstawy techniki chodu z kijami do nordic walking. Nordic walking jest formą aktywności fizycznej, której forma i intensywności sprzyja profilaktyce nowotworów. Stosowane są naturalne formy ruchu takie jak marsz, intensywność ćwiczeń jest umiarkowana przy jednoczesnym uruchomieniu dużych partii mięśniowych, co pozwala zajęcia nordic walking nazwać treningiem zdrowotnym.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli Godz. 17:00-18:00, 18:00-19:00, przy lub w Hali sportowej B (zajęcia na zewnątrz lub w środku w zależności od pogody)

 

Gimnastyka dla zdrowia

Ruch i ćwiczenia gimnastyczne mogą wspierać nie tylko profilaktykę chorób cywilizacyjnych ale także pomagać pacjentom, którzy cierpią na choroby przewlekłe, takie jak nowotwory. Regularne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych wpływa na układ immunologiczny, poziom hormonów i pomaga w walce z otyłością stąd wskazane jest w przypadku leczenia większości nowotworów. Dobrze opracowany system współpracy lekarza, trenera i dietetyka powinien stać się nieodłącznym elementem procesu leczenia chorób nowotworowych. American Heart Association zaleca dzieciom uczestnictwo w 60-minutowych aktywnościach fizycznych dziennie a osoby dorosłe powinny ćwiczyć 30 minut dziennie co najmniej pięć dni w tygodniu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+  Godz. 16:00-17:00, 17:00-18:00 w Hali sportowej F (zajęcia w środku – strój sportowy)

 

Doskonalenie techniki pływania rożnymi stylami sportowymi

Ćwiczenia w wodzie podnoszą wydolność organizmu – usprawniają pracę serca i płuc, pobudzają krążenie krwi, rozwijają siłę mięśni. Regularny wodny trening zapewnia nie tylko świetne zdrowie i kondycję fizyczną, ale również właściwą  odporność, bo chłodna woda doskonale hartuje organizm.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat Godz. 15:30-16:30, 16:30-17:30 Pływalnia C
(czepek i strój do pływania)


INSTYTUT PEDAGOGICZNY ZAPRASZA:

Zmiany klimatu - negocjowalne sposoby modyfikacji postaw w drodze do zrównoważonego rozwoju

Kluczowe punkty wykładu obejmą zagadnienia: Tempo i zakres zmian klimatycznych; Reakcje społeczne na zmiany klimatyczne; Motywy decydujące o zachowaniach społecznych; Strategie i techniki prowadzące do zrównoważonego rozwoju.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 17:45-18:30, sala 30A budynek IKF

 

Musimy działać teraz, by zawalczyć o przyszłość naszej planety

Zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych
i ekonomicznych. Obserwacje wskazują na wzrost globalnych średnich temperatur powietrza i oceanów, powszechne topnienie śniegu i lodu oraz podnoszenie się poziomu mórz. Bardzo możliwe, że ocieplenie można w większej części przypisać emisji gazów cieplarnianych związanej z działalnością człowieka. Najistotniejszym zadaniem, jakie stoi przed ludzkością w związku ze zmianami klimatycznymi na Ziemi, jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Każdy człowiek może podjąć służące temu celowi działania we własnym zakresie, na przykład zmieniając samochód z silnikiem spalinowym na auto z napędem elektrycznym. Niezależnie jednak od kroków podejmowanych na rzecz zahamowania globalnego ocieplenia, powinieneś zabezpieczać się przed jego skutkami, które już teraz mogą dotknąć także Ciebie. W jaki sposób możesz to zrobić?..... Najnowsze analizy wskazują, że zmiany klimatyczne mogą stać się również przyczyną……..Temat niezwykle aktualny i ciekawy, zostanie zaprezentowany
w formie projekcji filmowych z wykorzystaniem Internetu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 16:00-17:00, 18:00-19:00 sala 11 budynek IKF

 

Miasto na wodzie

Współczesne miasta cierpią na deficyt wody zdatnej do użycia.  Celem tej projekcji multimedialnej jest zaprezentowanie zaniedbań poczynionych przez człowieka w stosunku do przyrody oraz stanu w jakim znajdują się różnego rodzaju cieki wodne w zurbanizowanych przestrzeniach miast.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 17:00-18:00, 19:00-20:00 sala 11 budynek IKF

 

Zielone miasto… - mój wymarzony dom

Podczas warsztatów plastycznych zostanie stworzona przestrzenna makieta „Mój wymarzony dom”. Praca zostanie przygotowana z surowców wtórnych - praca zespołowa.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat,  Godz. 15:00-16:00, 17:00-18:00 sala 12 budynek IKF


INSTYTUT TECHNICZNY ZAPRASZA:

Czy druk 3d może być eko?

Technologia druku 3D jest uważana za jedną z najbardziej przyszłościowych dziedzin rozwoju przemysłu na świecie. Wykorzystujemy go w wielu gałęziach przemysłu jak np. medycyna, motoryzacja, lotnictwo. Pytanie brzmi jednak czy druk  3d jest ekologiczny? Na to i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas zabawy edukacyjnej.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+  Godz. 14:00-14:45;15:00-15:45, 16:00-16:45  sala 10 budynek IKF

 

Inteligentne miasta jako żywe organizmy

Miasto inteligentne jako terytorium o wysokiej zdolności uczenia się i innowacji, kreatywne, z instytucjami badawczo-rozwojowymi, szkolnictwem wyższym, infrastrukturą cyfrową i technologiami komunikacyjnymi, a także wysokim poziomem sprawności zarządzania. Miasta do swojego rozwoju oprócz zasobów ludzkich potrzebują dopływu stałego  strumienia masy (woda, żywność, materiały) oraz energii (elektryczna, ciepło, paliwa). W związku z rosnącymi wymaganiami, w dziedzinie racjonalnego zarządzania energią elektryczną i ciepłem, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii na terenie miast inteligentnych, dbaniem o stan środowiska naturalnego, wdrażanie koncepcji Smart City  w dłuższym horyzoncie czasowym staje się nieuniknione.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 15:30-16:15, sala 30A budynek IKF

 

Modelowanie sytuacji kolizyjnych z pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne z uwzględnieniem różnych warunków środowiska

Modelowanie sytuacji kolizyjnych z pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne
z uwzględnieniem różnych warunków środowiska ruchu w świetle obowiązujących przepisów ruchu drogowego. (Podczas wykładu zamodelowana zostanie sytuacja kolizyjna, w której przynajmniej jeden z pojazdów przewoził będzie materiały niebezpieczne, zagrażające środowisku naturalnemu. Omówione zostaną skutki wycieku tych materiałów do środowiska. Omówione zostaną metody neutralizacji wycieków. Modelowanie sytuacji drogowej realizowane będzie z wykorzystaniem programu V-SIM).

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 16:15-17:00, sala 30A budynek IKF

 

Nietoksyczne opony samochodowe 

Badania naukowe Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie przy współpracy z Instytutem Technicznym PWSZ w Nowym Sączu umożliwiły opracowanie innowacyjnej technologii produkcji plastyfikatora TDAE stosowanego przy produkcji opon samochodowych. Nowy produkt umożliwia wyeliminowanie wysokoaromatycznego plastyfikatora DAE (Treated Destillate Aromatic Extract) o działaniu silnie rakotwórczym. Przeprowadzono badania laboratoryjne na wzorcowej mieszance gumowej wytworzonej z innowacyjnym plastyfikatorem TDAE wykazały korzystne właściwości fizykochemiczne - w tym niski koszt i dostępność produktu. Opracowany plastyfikator TDAE dla przemysłu kauczukowego i gumowego spełnia wymagania Unii Europejskiej (Dyrektywa: 1 stycznia 2010) w zakresie zawartości WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), wykazując śladową emisję do środowiska zanieczyszczeń rakotwórczych przy produkcji  opon samochodowych.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli Godz. 14:45-15:30, sala 30A budynek IKF

 

INSTYTUT ZDROWIA ZAPRASZA:

Warsztaty dietetyczne - Superfoods i dieta Raw Food

Wykonanie piramidy diety Raw Food, wykonanie przykładowych potraw, wykonanie obliczeń dotyczących wartości energetycznej i odżywczej przygotowanych potraw.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi  Godz. 14:00-15:00, 15:30-16:30 sala 1, budynek Instytutu Zdrowia

 

Nowotwory - walka z plagą XXI w czyli jak tworzyć flagowe przekąski w prozdrowotnym i dietetycznym wydaniu 

Wykonanie tradycyjnych przekąsek dostępnych na sklepowych półkach z wykorzystaniem wartościowych zamienników o udowodnionym działaniu przeciwnowotworowym z uwzględnieniem ograniczenia kwasów tuszowych trans, cukru, soli z jednoczesnym zwiększeniem podaży błonnika pokarmowego, surowców zbożowych, warzyw i owoców, bogatych w składniki przeciwnowotworowe, minerały i witaminy.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi  Godz. 17:00-18:00, 18:30-19:30 sala 1, budynek Instytutu Zdrowia

 

Jak uchronić się przed nowotworem? 

Informacje o najważniejszych czynnikach ryzyka, profilaktyka – jak eliminować lub zmniejszać czynniki ryzyka, praktyczne sposoby kontroli stanu swojego zdrowia. Spotkanie z ekspertami z dziedziny nauk o zdrowiu.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli  Godz. 15:30-16:30, 17:00-18:00 sala 1.3-1.4, budynek Centrum Symulacji Medycznych przy Instytucie Zdrowia

 

Szczęśliwe jelita, rak jest bez szans 

Żywienie w profilaktyce raka jelita grubego (znaczenie warzyw i owoców, znaczenie nabiału, żywność pronowotworowa (fast food, tłuszcze typu trans) wczesna diagnostyka nowotworu jelita grubego, niepokojące objawy we wczesnej diagnostyce raka, znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce raka, prawidłowy skład ciała w prewencji nowotworów „szczupła talia zdrowe życie”.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli  Godz. 14:00-15:00 sala 1.3-1.4, budynek Centrum Symulacji Medycznych przy Instytucie Zdrowia

 

Wizyta w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych

Zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej. W programie m.in. prezentacja stołu anatomicznego 3D - nowoczesny, zaawansowany technologicznie system wizualizacji anatomii przeznaczony do celów edukacyjnych. Górna płaszczyzna stołu to ogromny dotykowy ekran wielkości człowieka, który może stać w pionie jak i leżeć w poziomie. Dotykając go można dowolnie obracać modele, przecinać je w dowolnej płaszczyźnie, powiększać określone fragmenty, dodawać lub usuwać poszczególne organy lub układy – np. krwionośny czy nerwowy.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli  Godz. 14:00-15:00, 15:30-16:30, 17:00-18:00, 18:30-19:30 sale 0.4, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  budynek Centrum Symulacji Medycznych przy Instytucie Zdrowia

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROGRAMU

WSTĘP WOLNY

 

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY

www.pwsz-ns.edu.pl

 

 

 

Szanowny Kandydacie, jeśli poszukujesz mieszkania w doborowym towarzystwie i miłej atmosferze

Dom Studenta PWSZ w Nowym Sączu

przy ul. Długosza 61 to miejsce dla Ciebie !

Aka 1 640x360

 

Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta. Dużą zaletą usytuowania jest bliskość Instytutów Uczelni – od 5 do 15 minut pieszo.

W akademiku może zamieszkać 176 studentów w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu i trzyosobowych, które są umeblowane i wyposażone w łazienki. Każdy pokój posiada łącze internetowe. Dom Studenta posiada także ogólnodostępne kuchnie, a także ogólnodostępną salę telewizyjną. Istnieje możliwość skorzystania z całodziennego wyżywienia za odpłatnością.

Dom Studenta to jedyne takie miejsce w Nowym Sączu, które jest obliczone na każdą kieszeń, a funkcjonalne i nowoczesne wyposażenie zapewnia świetne warunki do nauki.

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy złożyć lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27.09.2022 r. (Dom Studenta, ul. Długosza 61, Nowy Sącz).

31 sierpnia 2022 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ zawarł porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Narciarsko-Rekreacyjnym "Rytro" Sp z o.o. oraz RYTERSKI Sp z o.o. 

Ośrodek Rytro reprezentował Prezes Zarządu Pan Bogusław Czerwiński, a spółkę RYTERSKI Prezes Zarządu Pani Beata Handzel. W wydarzeniu wzięli udział także Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej dr inż. Witold Bodziony i wykładowca tego Instytutu pani dr Barbara Szpotowicz-Czech.

Przedmiotem porozumienia jest przede wszystkim współpraca w zakresie realizacji prac rozwojowych i badań naukowych o tematyce uzgodnionej przez Strony, wymiana doświadczeń i wiedzy oraz umożliwienie rozwoju naukowego pracowników Uczelni i studentów. Możliwe będzie realizowanie praktyk studenckich w Rytrze oraz prac dyplomowych o tematyce uzgodnionej z partnerami. Ponadto zadeklarowano wzajemną współpracę w ramach wydarzeń bieżących oraz promujących zarówno Uczelnię, jak i oba przedsiębiorstwa.

Warto dodać, że w najbliższym czasie planuje się rozpoczęcie działań pod hasłem „RyterSki 2022”. Celem tego projektu będzie ocena wpływu wybranych metod regeneracji na poziom wskaźników fizjologicznych i biochemicznych krwi u kolarzy trenujących amatorsko. Fundamentem projektu będzie zaangażowanie kadry naukowej i wykorzystanie infrastruktury zarówno PWSZ w Nowym Sączu oraz Ośrodka  Rekreacyjnego „RyterSki” w Rytrze. Rezultatem współpracy będzie promocja i rozwój regionu Sądecczyzny oraz PWSZ w ujęciu społeczno-gospodarczym, jak również w świecie nauki.

Na zaproszenie rektora PWSZ dr. hab. inż. Mariusza Cygnara dzisiaj (29 sierpnia) odwiedził Uczelnię wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Była to okazja do zaprezentowania obiektów i potencjału Instytutu Zdrowia wraz z Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz Instytutu Kultury Fizycznej.  

Wizyta związana jest z planami rozwojowymi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, wkrótce Akademii Nauk Stosowanych. Uczelnia jest zaangażowana w przygotowanie wniosków o utworzenie kierunku lekarskiego oraz położnictwa. Zaawansowane przygotowania do rozbudowy Instytutu Zdrowia w związku z aplikowaniem o w/w kierunki jest szansą dla regionu w kreowaniu niezbędnych zawodów, które są kluczowe dla zdrowia mieszkańców.

W spotkaniu uczestniczyli także: poseł na Sejm RP Patryk Wicher, zastępca dyrektora Departamentu Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Radosław Grochal, prorektor PWSZ dr Halina Potok, dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej dr inż. Witold Bodziony, zastępca dyrektora IKF dr Monika Bigosińska oraz dyrektor Monoprofilowego Centrum Symulacji dr Dorota Ogonowska.