doskonalące 27.09

Szanowni Państwo,

Drodzy nasi, tegoroczni Absolwenci

studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich!

Zakończenie roku akademickiego, a tym bardziej finał kilku lat studiów, to niezwykle ważny moment w kalendarzu Uczelni, a tym bardziej w życiu każdego z Was, bowiem zamyka miesiące wytężonej pracy.

Miło mi poinformować, że w naszej Uczelni zakończyły się egzaminy dyplomowe. W mijającym roku akademickim 2019/2020, od stycznia bieżącego roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, studia ukończyło 783 studentów różnych kierunków.

Drodzy Absolwenci!

Wyjątkowy czas pandemii nie sprzyja organizacji tradycyjnego wręczenia dyplomów ukończenia studiów, dlatego w ten sposób chcę się z Państwem spotkać i w imieniu własnym, władz Uczelni oraz całej naszej społeczności akademickiej pogratulować wszystkim Państwu ukończenia studiów i uzyskania tytułów zawodowych: licencjata, inżyniera czy magistra. Dyplom wieńczący ukończenie nauki jest nie tylko Waszym, ale i naszym sukcesem.

Wiedza jest jednym z największych skarbów ludzkości i każdego z nas.

Ignacy Paderewski powiedział celnie, że jest ona... „ jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać”.

Życzę Wam, drodzy Absolwenci, abyście z wiedzy zdobytej w naszej Uczelni, a także z nabytych praktycznych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, uwieńczonych dyplomem, zrobili możliwie najlepszy użytek zarówno na kolejnych etapach kształcenia, w pracy i karierze zawodowej.

Ukończenie studiów jest początkiem Waszej dalszej drogi życiowej. Kształćcie, uczcie się nadal, zdobywajcie nowe doświadczenia.

Ignacy Baliński – pisarz i publicysta, celnie napisał: „Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie. Nauki to potęgi klucz, w tym moc, co więcej umie”.

Nie jest ważne kim będziecie w przyszłości, po jakie sięgniecie stanowiska i funkcje, ważne jest byście byli ludźmi godnymi zaufania i szacunku, osobami realizującymi przyjęte przez siebie zobowiązania w sposób merytoryczny i odpowiedzialny, we współpracy z innymi. Równie ważne jest, abyście lubili to co robicie, bo tylko wtedy będziecie mogli się spełniać.

Dziękuję Wam, że byliście naszymi studentami i wspólnie przez te lata tworzyliście naszą, sądecką społeczność akademicką. Przyczyniliście się do rozwoju naszej Uczelni i budowania jej dobrego imienia w lokalnym i regionalnym środowisku. Mam nadzieję, że z dumą będziecie mówić, że jesteście absolwentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Pamiętajcie, że w środowiskach, w których żyjecie, mieszkacie, pracujecie czy dalej się kształcicie jesteście naszymi, naszej Uczelni ambasadorami.

Idźcie w świat, kształtujcie siebie i zmieniajcie świat.

Dziękuję i gratuluję też Waszym rodzinom: rodzicom, mężom, żonom, partnerom i partnerkom. To także ich wsparcie, w wielu wymiarach, stało się częścią Waszego i naszego sukcesu.

Mam nadzieję, że z lat przepracowanych w Uczelni zabieracie ze sobą w samodzielne życie nasze przesłanie, zawarte w tak celnej i zwięzłej maksymie Benjamina Franklina: „Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski”.

Mam też do Was wielką prośbę.

Proszę, podzielcie się Państwo z nami informacją o Waszych życiowych drogach po studiach, gdzie pracujecie, co robicie. Napiszcie do nas jak Uczelnia i umiejętności w niej zdobyte wpłynęły na Wasze szanse i możliwości zawodowe. Opiszcie wspomnienia z czasów studenckich, wspomnijcie kolegów, koleżanki, wykładowców, ciekawe zdarzenia i sytuacje, atmosferę panującą na studiach.

Wasze wspomnienia i opinie pozwolą nam doskonalić proces kształcenia i staną się zbiorowym zapisem historii PWSZ.

Wasze historie zamieścimy na stronie internetowej Uczelni. Być może staną się inspiracją dla obecnych studentów. A może pomogą waszym Koleżankom i Kolegom odświeżyć zacierające się wspomnienia z żakowskich czasów.

Nie narzucamy formy przesyłanym historiom, które – mamy nadzieję, okrasicie zdjęciami. Prosimy jedynie, by nie przekroczyły dwóch znormalizowanych stron maszynopisu (3400 znaków).

Zapewniamy, iż Wasze podstawowe dane zawodowe czy osobiste, według Waszych życzeń, zostaną uszanowane.

Biogramy, historie, wspomnienia i zdjęcia kierujcie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Vivat Akademia!

Rektor PWSZ w Nowym Sączu

dr hab. Inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

 

Grafika przedstawia komunikat nr 4 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 - cześć1Grafika przedstawia komunikat nr 4 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 - cześć2

Komunikat - organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021[pdf]

 

MPEC - przecięcie wstęgi

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu wzbogaciło się o nowoczesne laboratorium, które (10 września br.) wspólnie z prezydentem Ludomirem Handzlem i prezesem MPEC Pawłem Kupczakiem otworzył rektor PWSZ - dr hab. inż. Mariusz Cygnar.

To pierwszy etap projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 1. Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jego celem jest inwestycja w aparaturę badawczą oraz wdrożenie normy ISO: „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” do prowadzenia działalności badawczo - rozwojowej, rozszerzenie działalności laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz poprzez wykonywanie badań na potrzeby własne oraz dla innych podmiotów zewnętrznych.

Koszt projektu to ponad 238 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 85 proc., czyli ponad 166 tys. zł.

Organizację laboratorium rozpoczęto w czerwcu br. Z przyznanych środków zakupiono m.in. dygestorium szczelinowe, szafę na odczynniki, stół ze stanowiskiem do mycia, stół wyspowy, młyn tnący do biomasy, wstrząsarkę laboratoryjną, tlenomierz, wagę laboratoryjną, miernik z termoparą, podzielnik próbek. Kolejnym nabytkiem będzie analizator spalin.

Udział w projekcie będzie też mieć Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, a konkretnie studenci i pracownicy naukowi Instytutu Technicznego, którzy uczestniczyć będą w pracach badawczo-rozwojowych wspólnie z pracownikami MPEC. To kontynuacja wieloletniej współpracy Uczelni ze Spółką i wypełnienie podpisanej w czerwcu 2019 r. umowy o współdziałaniu, której celem jest prowadzenie badań naukowych we współpracy z kadrą badawczo – dydaktyczną Uczelni, odbywanie praktyk studenckich na terenie Przedsiębiorstwa oraz możliwość realizacji prac dyplomowych.

Pracownia pozwoli na: badanie parametrów fizykochemicznych wody kotłowej w celu utrzymania jej jakości na najwyższym poziomie minimalizując ryzyko awarii, wdrożenie akredytowanych metod badania miału węglowego i biomasy.

Docelowe wyposażenie pracowni służyć będzie działalności badawczo-rozwojowej w obszarach efektywności energetycznej poprzez: ograniczenie emisji gazów, zwiększenie bezpieczeństwa i konkurencyjności w zakresie produkcji energii przy wykorzystaniu paliw stałych i biomasy, monitoringowi składu gazów spalinowych oraz najefektywniejszej regulacji parametrów procesu wytwarzania energii zmierzających do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego i ilości wytwarzanych ubocznych produktów spalania.

Uzyskanie przez laboratorium badawcze MPEC akredytacji przyczyni się do wzrostu wiarygodności wyników badań, a także jest elementem walki o czyste powietrze również w Nowym Sączu.

Źródło i foto: www.nowysacz.pl, www.mpecns.pl, www.dts24

Trwa rekrutacja na studia w Państwowej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w roku akademickim 2020/2021.

Rektor Uczelni dr. hab. Mariusz Cygnar z satysfakcją odnotowuje, że zainteresowanie ofertą edukacyjną nowosądeckiej PWSZ z roku na rok jest coraz większe.

- Poszerzają się nasze propozycje o nowe kierunki studiów, rozwija się i wzbogaca zaplecze badawczo-dydaktyczne. W ostatnich tygodniach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie trzech nowych kierunków studiów. Od października będzie można studiować dodatkowo na kierunkach: public relations i reklama oraz dwóch filologii niemieckiej i filologii wschodniosłowiańskiej.

Obecnie na naszej Uczelni w 6 instytutach można się kształcić na 18 kierunkach pierwszego stopnia, 6 kierunkach drugiego stopnia i 2 kierunkach jednolitych studiów magisterskich.

Wiele mówią o naszej PWSZ coraz częstsze przypadki, że dzieci naszych byłych absolwentów uczą się na uczelni swoich rodziców. Nowe kierunki, o które skutecznie aplikowała Uczelnia, otrzymane w ostatnich miesiącach nagrody i wyróżnienia przekładają się na dobry wynik rekrutacji, to znak, że uczenia z każdym rokiem pracuje na coraz większe zaufanie potencjalnych studentów, zyskuje uznanie i ma coraz większy prestiż nie tylko w makroregionie sądeckim. Najlepszą oceną naszej pracy jest fakt, że wielu naszych absolwentów swoją pierwszą pracę podejmuje w miejscach, w których odbywali praktyki.

Studia w sądeckiej Uczelni nakierowane są na zdobywanie praktycznych umiejętności. Stąd nacisk na maksymalną ilość zajęć praktycznych, które odbywały się, z zachowaniem niezbędnych rygorów bezpieczeństwa wywołanych pandemią koronawirusa, także w mijającym semestrze.

Podobnie będzie w nadchodzącym roku akademickim. Wszystko zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej, ale władzom PWSZ zależy, by sytuacja na Uczelni wróciła możliwie szybko do normy, by zajęcia odbywały się w formie tradycyjnej. Niemniej póki się nie unormuje tam, gdzie to będzie możliwe wykłady prowadzone będą online via internet na platformach wskazanych przez Uczelnię. Programy i harmonogramy zajęć są tak planowane, by ten wyjątkowo trudny czas, w którym działamy nie odbił się negatywnie na praktycznej stronie zdobywania umiejętności zawodowych.

Doświadczenia zgromadzone w minionym – pandemicznym semestrze, uzupełnione wieloma interesującymi opiniami studentów, pozwalają Uczelni na lepsze przygotowanie się do pracy i nauki w zmienionych przez koronawirus warunkach, według zasady: bezpieczeństwo studentów i nauczycieli akademickich i zachowanie zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego przede wszystkim, z dbałością, by nie było ujemnych skutków dla treści i jakości kształcenia.

Koronawirus nie odbił się negatywnie podczas trwającej rekrutacji na nowy rok akademicki. Przeciwnie, zainteresowanie ofertą edukacyjną PWSZ w Nowym Sączu jest większe niż roku temu.

Sądecka Uczelnia może przyjąć w nowym roku akademickim 2020/2021 na pierwszy rok studiów 2150 studentów: na studia stacjonarne 1475 osób i niestacjonarne – 675.

4 września Komisja Rekrutacyjna PWSZ ogłosiła listę 1231 osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów (974 na studia stacjonarne; 257 na niestacjonarne).

Od 7 do 22 września odbywa się II tura rekrutacji na studia w nowosądeckiej PWSZ.

WYKAZ OSÓB

W Radziejowicach odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, podsumowujące kadencję 2015-2020.

Niemniej znaczną część spotkania zdominowały kwestie związane ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2020/2021, a to m.in. za sprawą obecnych gości: byłego wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Anny Budzanowskiej. Jest przesądzone, iż zajęcia prowadzone będą w systemie hybrydowym, ale jest jeszcze możliwa zamiana obowiązujących proporcji, ogłoszona kilka dni temu w rozporządzeniu ministra: 50 proc zajęć zdalnych, 50 proc w systemie tradycyjnym, w kierunku zwiększenia pensum godzin odbywających się via Internet.

Do rozważanych trzech wariantów scalenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z innymi resortami zgromadzeni rektorzy zaproponowali czwarty: połączenie z obecnym Ministerstwem Rozwoju, co spotkało się z zainteresowaniem ze strony obecnych ministrów.

Podczas obrad Konferencji wybrano statutowe władze na kolejną kadencję do roku 2024.

Ustępującego przewodniczącego - prof. dr hab. Witolda Stankowskiego (PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu) zastąpił dotychczasowy wiceprzewodniczący - dr hab. Dariusz Surowik (PWSIiP w Łomży).

Wiceprzewodniczącymi wybrano: rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – dr. hab. n. med. Macieja Słodkiego, prof. uczelni oraz rektora Państwowej Uczelni im. Stanisława Staszica w Pile – dr. hab. Donata Mierzejewskiego, prof. uczelni.

Rektor naszej Uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, podobnie jak w minionej kadencji, został wybrany do prezydium Konferencji.

Zdjęcie zawiera prezydium obrad senatu

W auli Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się ostanie, podsumowujące kadencję 2015-2020 posiedzenie Senatu Uczelni. Na spotkanie przybyło większość senatorów, a tylko kilkoro uczestniczyło w nim za pośrednictwem łączy internetowych.

Rektor naszej Uczelni, dr hab. inż. Mariusz Cygnar przedstawił senatorom obszerne, pisemne sprawozdanie z działań Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Podsumowując minione lata punktował, iż osiągnięcia Uczelni w ostatnich latach to również zasługa owocnej współpracy z Senatem, sugestie i konstruktywne podpowiedzi i sugestie jego członków. W minionych pięciu latach oferta sądeckiej PWSZ wzbogaciła się o 15 nowych kierunków! Trzy z nich: public relations i reklama w Instytucie Pedagogicznym oraz filologii niemieckiej i filologii wschodniosłowiańskiej w Instytucie Języków Obcych to efekt skutecznych aplikacji z ostatnich miesięcy. Ważne jest to, że mają one dobry odzew środowiska i potencjalnych adresatów, co skutkuje zainteresowaniem i odpowiednią liczbą studentów. Udział w tym ma również Rada Uczelni, której przewodniczący – Janusz Komurkiewicz uczestniczył w posiedzeniu Senatu.

Wśród sukcesów Uczelni Mariusz Cygnar wskazał też grupę ok. 40 pracowników naukowych, którzy sięgnęli po wyższe stopnie naukowe: doktorów, doktorów habilitowanych a także 3 - profesorów. Rektor podkreślił, że dla coraz większej liczby pracowników dydaktycznych nasza Uczelnia jest pierwszym i podstawowym miejscem zatrudnienia. Jeśli utrzyma się to tempo podnoszenia kwalifikacji przez kadrę naukową, w nowej kadencji można będzie ubiegać się o ponowną parametryzację i starać o wyższą kategorię naukową.

Rektor Mariusz Cygnar poinformował również o nagrodach, jakie w ostatnich miesiącach otrzymała sądecka Uczelnia: Laur Akademicki, Uczelnia Liderów, a także znaczący skok – z 17 na 9 miejsce - w rankingu Perspektyw, które są potwierdzeniem właściwego rozwoju PWSZ.

Sprawozdanie senatorzy przyjęli jednogłośnie.

Rektor naszej Uczelni podzielił się też informacją z ostatniego posiedzenia Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Radziejowicach, na którym podsumowano upływającą kadencję i wybrano nowe władze na kolejną. Dr hab. inż. Mariusz Cygnar, podobnie jak w minionej kadencji, został wybrany do prezydium Konferencji.

Wiadomością dnia była informacja o otwarciu kopert w przetargu, który ma wyłonić firmę, która wybuduje Uczelni budynek dla Instytutu Ekonomicznego. Do przetargu stanęło 6 firm, a oferty oscylują od 18 do ponad 30 mln zł. Wykonawca zostanie wyłoniony po weryfikacji złożonych dokumentów.

Jeden z seniorów Senatu – dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. Tadeusz Kudłacz na ręce rektora Mariusza Cygnara złożył gratulacje i podziękowania dla kierownictwa Uczelni za czteroletnią owocną współpracę i współdziałanie na rzecz PWSZ.

 

Uprzejmie informujemy, że we WRZEŚNIU Biblioteka będzie czynna

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 13:00

(tylko wypożyczalnia – możliwość wypożyczenia książek zamówionych wcześniej ze swojego konta oraz ich zwrot).

Uwaga:

W budynku Biblioteki mogą przebywać wyłącznie dwie osoby zachowując odległość dwóch metrów od siebie, pozostałe osoby prosimy o oczekiwanie na zewnątrz.

MASECZKI OBOWIĄZKOWE!!!

Zachęcamy do korzystania z całodobowej czytelni online IBUK LIBRA , zasobów baz EBSCO oraz zasobów Open Access dostępnych ze strony Biblioteki.

Zobacz INFORMATOR