Oni są liderami!

Po raz 14. pracownicy naukowo – dydaktyczni z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przygotowali ranking aktywności gmin subregionu Sądeckiego. Ogłoszenie wyników odbyło się na gali w Niskowej dokąd Fundacja Sądecka, współpracująca w tym projekcie i podsumowującej publikacji, zaprosiła przedstawicieli zainteresowanych samorządów.

Założyciel i prezes Fundacji Zygmunt Berdychowski w superlatywach wypowiadał się o współpracy z Uczelnią. Mając rozeznanie w różnego rodzaju ratingach i rankingach uważa, że ten przygotowany przez zespół z Instytutu Ekonomicznego, m.in. ze względu na liczbę analizowanych wskaźników, jest jedyny w Polsce.

- Wtedy, kiedy robiliśmy to pierwszy raz, zastanawialiśmy się, co będzie jak się ktoś pogniewa, jak to ludzie odbiorą… - mówił Zygmunt Berdyczowski. - Macie Państwo zaufanie do PWSZ jak i Fundacji Sądeckiej. Jestem dumny, że te kilkanaście lat pracy nie poszło na marne. Przyglądam się wielu rankingom (…) i mogę z całą śmiałością potwierdzić, że nie ma drugiego takiego rankingu w Polsce. W tej publikacji, którą trzymam w rękach, przypadku się nie zobaczy. Widać za to kawał dobrej roboty.

Zainteresowanie rankingiem jest znaczące, a jego laureaci - gospodarze wyróżnionych gmin podkreślali, że jest on swoistym lustrem, w którym mogą zobaczyć swoje dokonania, porównać się z innymi samorządami, sprawdzić dystans do liderów.

Ranking oceny aktywności gmin subregionu Sądeckiego jest przygotowywany przez zespół badaczy dr. Marka Reichela z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pod kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza. Analizowano kondycję gospodarczą 39 samorządów z powiatów: gorlickiego (10), limanowskiego (12) i nowosądeckiego (16) oraz miasto na prawach powiatu – Nowy Sącz. Zespół bazował na danych otrzymanych z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Wykorzystane w ocenie wskaźniki (24) zostały przyporządkowane do czterech głównych kategorii: generowanie dochodów, pozainwestycyjna działalność gospodarcza, aktywność inwestycyjna gminy, efekty polityki społecznej. Nagrodę otrzymują też najlepsze samorządy w kategorii dynamika. Podsumowaniem rankingu jest końcowa ocena aktywności gmin subregionu sądeckiego, która jest sumą ocen uzyskanych w poszczególnych modułach.

Wyniki analiz w poszczególnych kategoriach branych pod uwagę w rankingu, podczas gali rozdania nagród i wyróżnień prezentowali: dr Aleksandra Jasińska, dr Marek Jasiński, dr Natalia Jaśkiewicz, mgr Judyta Witowska. W zespole przygotowującym ranking pracowali również: dr Monika Danielska i dr Piotr Serafin. Generalne wyniki i wnioski przedstawił prorektor PWSZ, dr Marek Reichel, który wraz z Zygmuntem Berdychowskim, gratulował samorządowcom - zwycięzcom rankingu za 2021 r. w poszczególnych modułach.

Oto najlepsze samorządy...

... w rankingu gmin przygotowanych przez pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Ekonomicznego PWSZ:

Moduł I – Generowanie dochodów

 1. Nowy Sącz
 2. Limanowa (miasto)
 3. Sękowa

Moduł II – Pozainwestycyjna działalność gospodarcza

 • 1. Limanowa (miasto)
 • Stary Sącz
 • Biecz/ Gorlice (miasto)/ Muszyna

Moduł III – Aktywność inwestycyjna gminy

 1. Sękowa
 2. Jodłownik
 3. Moszczenica

Moduł IV – Efekty polityki społecznej

 1. Nowy Sącz
 2. Krynica-Zdrój
 3. Uście Gorlickie

Moduł V – Dynamika

 1. Jodłownik
 2. Podegrodzie
 3. Łabowa

Ocena końcowa

 1. Nowy Sącz
 2. Limanowa (miasto)
 3. Jodłownik

 

Podsumowanie

22 czerwca 2022 r. odbyło się seminarium kół naukowych Instytutu Ekonomicznego pn.: „Gospodarka - Społeczeństwo - Środowisko – okiem młodych naukowców”. Dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr. hab. Tadeusz Kudłacz witając gości i uczestników zapowiedział, iż to pierwsze seminarium studenckich kół naukowych działających w Instytucie podsumowujące ich roczne dokonania. Instytut będzie je organizował każdego roku. Na zakończenie kolejnego, 25. roku akademickiego Uczelni planowane jest seminarium międzynarodowe.

Celem, który przyświecał organizatorom była popularyzacja i prezentacja zainteresowań naukowych studentów Instytutu Ekonomicznego zaangażowanych w działalność sześciu kół naukowych funkcjonujących w instytucie, tj:

 • Koła Naukowego E-administracji,
 • Koła Naukowego Akredytywa,
 • Koła Naukowego „Marketer”,
 • Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego,
 • Akademickiego Koła Turystycznego Kuklik,
 • Dziennikarskiego Koła Naukowego.

Łącznie wygłoszono 13 referatów o tematyce odpowiadającej zainteresowaniom studentów. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się:

 • Wybrane aspekty działalności samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, Wiktor Kordas,
 • E-usługi w jednostkach administracji publicznej, Natalia Szczepaniak,
 • Analiza wstępna sprawozdania finansowego na przykładzie przedsiębiorstwa AMICA S.A., Alicja Wojcieszak,
 • Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy mikroprzedsiębiorcy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, Aneta Homoncik,
 • Kształtowanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw w czasach pandemii Covid-19 na podstawie sprawozdań finansowych firm Mercator Medical S.A. oraz Orbis S.A., Jarosław Janisz,
 • Profil osobowy pracownika w procesie rekrutacji i selekcji oraz jego znaczenie w doborze stanowiska pracy, Paulina Popiołek,
 • Obszar funkcjonalny szansą rozwoju dla układów terytorialnych. Przykład Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego, Justyna Janik,
 • Problematyka rozwoju obszaru Polski Wschodniej jako makroregionu o szczególnej interwencji w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2014-2020, Agnieszka Pękala,
 • Oddziaływanie ruchu turystycznego na życie mieszkańców gminy Stary Sącz, Wiktoria Szewczyk,
 • Sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych, Karolina Pajor,
 • Narzędzia komunikacji marketingowej a rozwój ośrodków sportu i rekreacji na przykładzie branży jeździeckiej, Marianna Rola,
 • Personifikacja przedsiębiorstw, Anna Surówka.

Wśród uczestników Seminarium był również student z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus, który zaprezentował referat nt. How to integrate student after Covid-19 – a project idea according to the PCM methodology, Marco Frigo (University of Verona).

Swoją obecnością zaszczycili nas także:

 • dr Halina Potok, prorektor ds. studenckich i kształcenia,
 • dr Marek Reichel, prorektor ds. nauki i rozwoju,
 • mgr Halina Marcisz, kwestor.

Na widowni zasiedli wykładowcy, studenci Instytutu Ekonomicznego a także członkowie ich rodzin. Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja i sesja Q&A. Artykuły z wystąpień ukażą się w zeszytach studenckich – publikowanych przez wydawnictwo PWSZ w Nowym Sączu. Spotkanie odbyło się w nowej siedzibie Instytutu Ekonomicznego a moderatorem spotkania była mgr Paulina Rydwańska.

Wszystkim prelegentom gratulujemy interesujących wystąpień i już dziś, pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w kolejnym seminarium! Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego.

Po raz kolejny uczniowie małopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli sprawdzić swoje zdolności w konkursie plastycznym organizowanym przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2022.

Właśnie wystartował konkurs plastyczny, który jest nieodłącznym elementem towarzyszącym Małopolskiej Nocy Naukowców od jej powstania - czyli od 2007 roku. Już szesnasty raz młodzi artyści będą rywalizowali o zwycięstwo w ramach IV kategorii wiekowych: I kategoria: 5-7 lat; II kategoria: 8-10 lat; III kategoria: 11-15 lat; IV kategoria: 16-19 lat.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zaakceptować jego regulamin oraz wykonać pracę plastyczną, której motywem przewodnim będzie hasło „Chrońmy naszą planetę”.

Celem Konkursu jest promocja zawodu naukowca oraz popularyzacja wiedzy na temat wysiłków podejmowanych przez naukowców na rzecz ochrony Ziemi. Prace konkursowe powinny nawiązywać do zagadnień związanych z pracą naukowców, która służy przeciwdziałaniu zmianom klimatu, w tym np. ochronie oceanów, mórz, jezior i rzek, poprawie jakości powietrza, produkowaniu zdrowej żywności czy budowie przyjaznych mieszkańcom i środowisku zielonych miast. 

Wymagania dotyczące pracy konkursowej

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z zastrzeżeniem o konieczności wykorzystania w nich materiałów pochodzących z recyclingu. Należy je przygotować na płaskim, trwałym podłożu o formacie min. A3 (297x420 mm), nie większym  niż A1 (594x 841), w tym również prace przestrzenne.  Pomysłowość, kreatywność, estetyka, zaangażowanie uczestnika w jej przygotowanie oraz wykorzystanie surowców wtórnych będą szczególnie punktowane. Do pracy winien być załączony krótki opis pracy informujący o wykorzystanych materiałach recyklingowych. Dodatkowo, praca powinna być opatrzona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem, kategorią wiekową autora oraz napisem: Konkurs „EKO-PLASTYKA – mam naukowego bzika” organizowany w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2022”.

 

Regulamin i szczegółowe informacje dostępne są na stronie koordynatora, czyli Województwa Małopolskiego.

Termin składania i nadsyłania prac: 20 września 2022. Decyduje data wpływu do Organizatora. Oceny prac dokona Regionalna Komisja Konkursowa, powołana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, a wyniki zostaną ogłoszone podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, która odbędzie się 30 września 2022 r.

W ostatnich miesiącach zainteresowania społeczności uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu skupiały się wokół trzech najważniejszych kwestii.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również studenci czekali na przekazanie Uczelni nowego budynku dla Instytutu Ekonomicznego. Spełniając wymagania stawiane przez ustawę oraz po złożeniu stosownego wniosku Uczelnia czekała na podpis ministra edukacji i nauki aby z PWSZ stać się Akademią Nauk Stosowanych. Władze Uczelni miały też nadzieję na szybkie przekazanie dodatkowych środków subwencji zapowiadane przez resort.

Wszystkie te kwestie doczekały się wyjaśnienia 20 czerwca br., podczas przekazania kluczy do nowego budynku przez wykonawcę – prezesa firmy eRSbet Rafała Stanuszka i wiceprezesa Mariusza Cebulę – rektorowi Uczelni dr. hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi, prof. PWSZ i dyrektorowi Instytutu Ekonomicznego prof. dr. hab. Tadeuszowi Kudłaczowi.

Gościem Uczelni był minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL.

Witając ministra Przemysława Czarnka rektor Mariusz Cygnar podkreślił historyczne znaczenie oddania tego budynku dla PWSZ. Instytut Ekonomiczny był jedynym, który nie posiadał własnego budynku co było dużym utrudnieniem dla Uczelni.

Rektor podkreślił, iż budowa nowego, nowoczesnego obiektu dla InstytutuEkonomicznego nie byłaby możliwa bez wsparcia Ministerstwa i dodał, że na taką życzliwość i pomoc Uczelnia nadal liczy w związku z kolejnymi, znaczącymi dla następnych Instytutów rozpoczynanymi projektami inwestycyjnymi. Te wraz z poszerzającą się ofertą edukacyjną, odpowiadającą na potrzeby rynku, jeszcze bardziej uatrakcyjnią propozycje Uczelni obecnym i przyszłym studentom, by teoretycznie i praktycznie jeszcze solidniej byli przygotowani do spotkania z przyszłymi pracodawcami.

Nowy budynek Instytutu Ekonomicznego znacznie poprawi warunki pracy kadry naukowo-dydaktycznej, a studentom – zdobywanie wiedzy i uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności praktycznych. To kolejny krok umacniania fundamentów Uczelni, która kończy 24. rok działalności.

Minister Przemysław Czarnek oficjalnie potwierdził, iż podpisał stosowne rozporządzenie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, spełniając ustawowe warunki, od 1 października br. będzie Akademią Nauk Stosowanych. Minister edukacji i nauki wyraził zadowolenie z rozwoju sadeckiej Uczelni. Podkreślił ważną rolę państwowych wyższych szkół zawodowych. Dla resortu umacnianie ich pozycji jest znaczące dla zrównoważonego rozwoju. Za zmianą nazwy idzie nie tylko podniesienie rangi i prestiżu tych uczelni, ale też zwiększenie ich możliwości działania na polu naukowym.

Minister Przemysław Czarnek mocno zachęcał – także władze sądeckiej Uczelni – do przygotowania i aplikowania o otwarcie kierunków lekarskich. Podkreślił, że już obecnie brakuje w Polsce ok. 50 tys. lekarzy, a wiele POZ – tów prowadzonych jest przez osoby w wieku emerytalnym. Zapowiedział, iż dobrze przygotowane wnioski będą rozpatrywane pozytywnie.

Minister Przemysław Czarnek przekazał Rektorowi czek na ponad 8 mln zł, jako dodatkową subwencję na rozwój potencjału dydaktycznego sądeckiej Uczelni, a także dyplom dla Rektora z podziękowaniem…. „za zasługi w dziedzinie dydaktycznej i naukowej, inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Z serdecznymi życzeniami powodzenia w realizacji działań na rzecz społeczności akademickiej”.

Rektor Mariusz Cygnar podkreślił, że dzieli się dyplomem z wieloma współpracownikami, bowiem bez ich zaangażowania i współdziałania także ten projekt – budowa obiektu dla Instytutu Ekonomicznego, nie mógłby być zrealizowany. Istotne jest, aby Uczelnia nie poprzestała na tym co już osiągnęła. Zadeklarował, że władze Uczelni zrobią co możliwe, by aplikować o otwarcie kierunku lekarskiego. Podstawą jest dobra baza – kadra i infrastruktura Instytutu Zdrowia i Centrum Symulacji Medycznej.

Minister Przemysław Czarnek skomentował słowa Rektora, iż czeka w przyszłości na taki wniosek.

- Wiwat akademia! – Tak rozpoczął i zakończył swoje wystąpienie poseł na Sejm RP Patryk Wicher. Przypomniał, że jeszcze parę lat temu zmiana nazwy PWSZ, była nie do pomyślenia. Niemniej, zgłaszane postulaty zostały wreszcie uwzględnione w ustawie z lipca 2021 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i sądecka Uczelnia będzie Akademią Nauk Stosowanych. Poseł zachęcał również władze Uczelni, by zaczęły przygotowywać wniosek o otwarcie kierunku lekarskiego.

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel gratulując Uczelni i firmie eRSbet, która wybudowała obiekt dla Instytutu Ekonomicznego podkreślił, iż jest to wielki dzień nie tylko dla PWSZ, ale także dla Nowego Sącza i regionu. Dziękował ministrowi Przemysławowi Czarnkowi za wsparcie Uczelni, ale także za te deklaracje o możliwości otwierania kierunków lekarskich, także w Nowym Sączu.

Dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz podkreślił znaczenie, jakie dla gospodarki kraju ma kształcenie ekonomistów. Nowy, nowoczesny budynek Instytutu wyposażony w najnowsze techniczne i informatyczne pomoce dydaktyczne oznacza znaczną poprawę warunków pracy kadry naukowo – dydaktycznej i studiowania. Wyzwaniem dla kadry kierowniczej Instytutu jest taka organizacja procesu dydaktycznego, by studenci kończący naukę byli jeszcze lepiej przygotowani do wymogów przyszłej pracy, by spełniali oczekiwania rynku i przyszłych pracodawców. Nowe warunki działania Instytutu Ekonomicznego pozwolą na jego rozwój, na proponowanie nowych kierunków studiowania.

Prezes zarządu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański zwrócił uwagę na znaczenie współpracy nauki i Uczelni z przedsiębiorcami. W Berlinie, w Niemczech, które są naszym pierwszy partnerem gospodarczym, odbyła się kilka tygodni temu konferencja polskich i niemieckich biznesmenów, w której uczestniczył rektor Mariusz Cygnar mówiąc o znaczeniu współdziałania tych partnerów dla gospodarki naszego kraju.

Prezesa firmy eRSbet Rafał Stanuszek przekazując rektorowi Uczelni Mariuszowi Cygnarowi i dyrektorowi Instytutu Ekonomicznego Tadeuszowi Kudłaczowi klucze do nowego budynku dziękował władzom Uczelni za zaufanie, jakim została obdarzona jego firma. A obiekt jest jej wizytówką w Nowym Sączu.

W spotkaniu uczestniczył również wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Szanowny Kandydacie, jeśli poszukujesz mieszkania w doborowym towarzystwie i miłej atmosferze

Dom Studenta PWSZ w Nowym Sączu

przy ul. Długosza 61 to miejsce dla Ciebie !

Aka 1 640x360

 

Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta. Dużą zaletą usytuowania jest bliskość Instytutów Uczelni – od 5 do 15 minut pieszo.

W akademiku może zamieszkać 176 studentów w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu i trzyosobowych, które są umeblowane i wyposażone w łazienki. Każdy pokój posiada łącze internetowe. Dom Studenta posiada także ogólnodostępne kuchnie, a także ogólnodostępną salę telewizyjną. Istnieje możliwość skorzystania z całodziennego wyżywienia za odpłatnością.

Dom Studenta to jedyne takie miejsce w Nowym Sączu, które jest obliczone na każdą kieszeń, a funkcjonalne i nowoczesne wyposażenie zapewnia świetne warunki do nauki.

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta należy złożyć lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19.08.2022 r. (Dom Studenta, ul. Długosza 61, Nowy Sącz).

W dniu 15.06.2022 roku odbyło się uroczyste podsumowanie XII Międzypowiatowego Konkursu plastycznego dla uczniów wszystkich szkół Sądecczyzny i powiatów ościennych oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych pt. "Pejzaż sądecki – w moich oczach", który powrócił po dwóch latach pandemii.

Na konkurs wpłynęło prawie 400 pięknych prac z 39 placówek, wśród których jury z ogromnym trudem wyłoniło blisko 80 laureatów. Wspaniałe prace dzieci, młodzieży oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wykonane w oryginalnych technikach, oglądać można przez całe lato na wystawie w Galerii Paszyńskiej w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Wernisaż wystawy zgromadził tłumy uczestników – uzdolnionych autorów z wielu szkół i placówek, rodziców, nauczycieli, młodzież i opiekunów z Warsztatów Terapii Zajęciowej MADA. Uroczystość uświetnił wzruszający występ Tadeusza Piekielnika z WTZ MADA, który zaśpiewał piosenkę „Chodź, pomaluj mój świat”, adekwatną do barwnych wizji pejzażu sądeckiego przedstawionych w pracach konkursowych. W uroczystości wzięła także udział Pani mgr Bogusława Gaweł, zastępca dyrektora Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Patronat nad konkursem objęli: JM Rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar oraz Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Pan dr Robert Ślusarek.

Organizatorami i koordynatorami wszystkich edycji konkursu są: dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ, mgr Agata Rolka (kierunki artystyczno-projektowe PWSZ w Nowym Sączu – Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Instytut Pedagogiczny PWSZ w Nowym Sączu).

Konkurs organizowany jest przy współpracy z partnerami: Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz Szkołą Podstawową w Podolu-Górowej. Organizatorzy konkursu składają podziękowania Pani mgr Annie Florek z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu za przygotowanie pięknej wystawy i współpracę oraz studentom: Agnieszce Kasprzyk-Zygmunt i Jarogniewowi Barciszewskiemu-Kozioł za pomoc w przeprowadzeniu uroczystości.

Drodzy uczestnicy! Zapraszamy za rok! Miło było Was spotkać po dwóch latach!

Poniżej: wyniki konkursu pt. "Pejzaż sądecki – w moich oczach"

Grupa Panorama 1

Uczestnicy, laureaci i ich opiekunowie na podsumowaniu konkursu "Pejzaż sądecki – w moich oczach"

Takiego „oblężenia” Kampusu dydaktyczno-sportowego organizatorzy się nie spodziewali… Zainteresowanie Festiwalem nauki i propozycjami wszystkich Instytutów PWSZ było ogromne. Zróżnicowana oferta spotkań z nauką adresowana była do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich.

Pracownicy naukowo – dydaktyczni i studenci Instytutów Uczelni prezentowali to, co dla nich jest najbardziej charakterystyczne, co mają najlepszego, najciekawszego i czym mogą zainteresować młodych widzów, a tym samym zachęcić do pogłębiania wiedzy.

Studenci – przewodnicy prowadzący grupy do sal, gdzie obywały się kolejne prezentacje, mieli pełne ręce roboty.

Jak zwykle, szczególnie oblegane było stanowisko Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, gdzie dostępny był radiowóz i potężne motocykle, a także warsztat kryminalistyczny.

Instytut Ekonomiczny proponował szereg gier i zabaw logicznych. Najmłodsi uczestnicy Festiwalu malowali banknoty i liczyli grosiki, starsi szukali w labiryncie drogi do banku, jeszcze starsi układali magiczne tangramy i próbowali swoich sił w rozwiązywaniu krzyżówek z ekonomicznymi hasłami.

Pracownicy i studenci Instytutu Języków Obcych proponowali gry i zabawy językowe z językami: angielskim i francuskim. Opowiadali bajki, ćwiczyli wymowę, sprawdzali się quizach. Dodatkowo można było wypróbować bezprzewodowy system Tour Guide, używany zazwyczaj przez profesjonalnych przewodników.

Konkurs matematyczny, gra symulacyjna, prezentacja systemów pomiarowych oraz skanowania 3D, testy komputerowe ze znajomości przepisów ruchu drogowego – to oferta dla uczestników Festiwalu od Instytutu Technicznego. Największym zainteresowaniem, zwłaszcza młodszych i najmłodszych gości PWSZ, cieszyła się prezentacja robotów, ich możliwości i zastosowanie.

Instytut Pedagogiczny proponował, na rozgrzewkę, tańce integracyjne, jak również zajęcia z technik twórczego myślenia, warsztaty poprawnego mówienia i recytowania, a także warsztaty plastyczne – malowanie portretów i wykonanie masek.

W Centrum Symulacji Medycznej przy Instytucie Zdrowia goście mogli poznać tajemnice ludzkiego ciała na fantomach, a także na wirtualnym stole anatomicznym. Studentki i studenci uchylali rąbka tajemnicy pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Fantom pacjenta pozwalał na spróbowanie swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy. Zainteresowanie budziła także karetka – erka. Dzieciaki mogły sprawdzić swój słuch i wzrok. Piramida zdrowego żywienia i warsztaty z dietetykami pozwoliły uświadomić wszystkim, jak ważne jest zdrowe odżywianie.

W hali sportowej Instytutu Kultury Fizycznej uczestnicy mogli wybierać między proponowanymi grami i zabawami ruchowymi. Był badminton, warsztaty samoobrony, turniej walk na soft kije, tory sprawnościowe i inne, a to wszystko przy wesołej muzyce. Nie zabrakło „pociągu”, który jechał z daleka…

Na najaktywniejszych uczestników quizów i zabaw czekały nagrody, a balonów z helem chyba nie brakło dla nikogo. Wiele radości sprawiła dzieciom i młodzieży niespodzianka od Firmy KORAL, czyli wyśmienite, darmowe lody.

Częścią Festiwalu nauki było 132. Konserwatorium naukowe a w jego ramach wykład pt. „Rozmowy prowansalskie – polscy malarze na południu Francji od 1909 roku do dziś”, który wygłosiła, zgłębiająca to zagadnienie, dr Marta Chrzanowska-Foltzer.

W Centrum Symulacji Medycznej kadra pedagogiczna i studenci oczekiwali honorowych krwiodawców, którzy chcieli się podzielić „kroplą życia” w akcji pod hasłem „Wampiriada” zorganizowanej przy współpracy z regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddział Terenowy w Nowym Sączu.

Z uczestnikami Festynu spotkał się rektor Uczelni, dr hab. inż. Mariusz Cygnar oraz prorektor, dr Halina Potok.

Goście PWSZ wychodzili z Kampusu zadowoleni i zapewne długo będą pamiętać swój udział w tegorocznym Festiwalu nauki. Zapraszamy ponownie za rok.

Dnia 10.06.2022 r.  podczas XIII Festiwalu Nauki odbyła się 10 edycja Wampiriady, której organizatorami było Koło Naukowe Promocji Zdrowia, działające przy Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, oddział terenowy w  Nowym Sączu.

Wampiriada to akcja charytatywna organizowana w ośrodkach akademickich, która promuje bezinteresowne pomaganie innym, poprzez oddawanie krwi oraz szerzenie idei ratowania życia. Głównym celem Wampiriady jest uświadamianie ludziom, jak wiele mogą zrobić dla drugiego człowieka poprzez oddawanie krwi, która nic nas nie kosztuje,  a dla biorcy może być bezcennym darem życia. Akcja zakłada nie tylko zebranie jak największej ilości krwi, lecz także promowanie szeroko pojętej idei dobroczynności i bezinteresowności. 

W akcji w dniu 10 czerwca 2022 r.  udział wzięło 26 osób, w tym studenci i pracownicy PWSZ oraz osoby z zewnątrz,  dzięki  którym udało się zebrać  11 700 ml (11,7 l) krwi, która zostanie przekazana do małopolskich szpitali.

Koło Naukowe Promocji Zdrowia wraz z opiekunami mgr Sylwią Siekierczak i mgr Izabellą Węgrzyn dziękują wszystkim, którzy zechcieli włączyć się w tę akcję.

Serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji Instytutu Zdrowia za pomoc oraz współpracę podczas Wampiriady.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Gizy w Wielogłowach dołączyła do grona szkół partnerskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W dniu 13 czerwca 2022 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ podpisał porozumienie z Panią Dyrektor mgr Moniką Oleksy, które mówi przede wszystkim o wsparciu procesu kształcenia. Obie Strony dostrzegły potrzebę współdziałania dla efektywniejszej realizacji swoich celów statutowych.

Warto dodać, że już od kilku lat Uczelnia oraz Szkoła podejmowały wspólne przedsięwzięcia np. organizowały konkursy wiedzy i warsztaty dla uczniów, a zatem podpisana umowa formalizuje i umacnia współpracę w zakresie:

 • inicjatyw dla uczniów i członków kół naukowych,
 • programów dotyczących innowacji językowych,
 • konsultacji nauczycieli z pracownikami naukowymi Uczelni,
 • udziału uczniów w zajęciach, wykładach, konkursach, ćwiczeniach, projektach, warsztatach, a także w pracach badawczych organizowanych przez Uczelnię,
 • możliwości przeprowadzenia badań przez studentów niezbędnych do prac dyplomowych oraz wspierania praktyk studenckich.

W dniach 6-10 czerwca 2022 r. wizytę studyjną w ramach Programu Erasmus+ w Uniwersytecie w Preszowie złożyli dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, dr Jarosław A. Handzel – adiunkt Instytutu Ekonomicznego i członek Rady Uczelni,  mgr Grzegorz Dąbrowski – radca prawny oraz Rafał Pogwizd – pracownik administracyjny.

Gości przyjął w imieniu Władz Uczelni doc. inż. dr Peter Adamisin Prorektor ds. Strategii i Marketingu. W trakcie pobytu goście spotkali się również z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni. Rozmowy dotyczyły współpracy naukowo-dydaktycznej, m.in. przygotowania artykułów do czasopisma naukowego Instytutu Ekonomicznego oraz organizacji wspólnej konferencji naukowej w obszarze zarządzania. Strony przyjęły uzgodnienia, że konferencja mogłaby odbywać się na przemian – w jednym roku w Nowym Sączu, w kolejnym w Preszowie. Zaplanowano pierwszą konferencję na wiosnę 2023 roku.       

W trakcie rozmów z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni dyskutowano o problemach jakości kształcenia, przepisach prawnych regulujących kształcenie na poziomie studiów wyższych oraz przygotowania studentów do podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów. W podsumowaniu dyskusji prorektorzy dr Marek Reichel i doc. inż. dr Peter Adamisin wyrazili satysfakcję z przebiegu dotychczasowej współpracy pomiędzy Uczelniami i zadeklarowali dalsze działania dotyczące różnych obszarów współpracy m.in. wymiany pracowników w ramach Erasmus+. Dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju zaprosił w imieniu JM dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. PWSZ władze Uniwersytetu w Preszowie na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2022/23, które będzie połączone z otwarciem nowej siedziby Instytutu Ekonomicznego. Goście zwiedzili Uczelnię – Uniwersytet w Preszowie oraz miasto z jego charakterystycznymi zabytkami.