Sądeckie.pl; Karolina Wagner, 2022-04-19

Rektor PWSZ, dr hab. inż. Mariusz Cygnar zawarł umowę o współpracy z Politechniką Wrocławska (PWr). Tę, podczas spotkania w rektoracie wrocławskiej Uczelni, ze strony gospodarzy, podpisał prorektor ds. współpracy prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba.

Umowa o partnerskiej współpracy obu Uczelni przewiduje m.in.:

 • możliwość udziału nauczycieli akademickich w organizowanych przez każdą ze stron konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach, warsztatach dydaktycznych, itp.;
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw umożliwiających współpracę naukowo- dydaktyczną w zakresie i terminie ustalonym odrębnymi porozumieniami szczegółowymi, mającymi istotny wpływ na rozwój stron porozumienia;
 • wspólne badania naukowe na podstawie porozumień w celu pozyskiwania funduszy,
 • wspólne uczestnictwo w projektach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości aplikowania o zewnętrzne środki finansowe;
 • wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia i programów nauczania;
 • wymianę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych;
 • wspólne działania w zakresie podwyższania kompetencji kadry akademickiej w obszarze dydaktycznym oraz wspólne działania w zakresie podwyższania kompetencji kadry kierowniczej w obszarze zarządzania uczelniami;
 • wymianę studentów;
 • zacieśnianie współpracy z praktykami/przedsiębiorcami poprzez tworzenie wspólnych baz praktyk oraz praktyków zainteresowanych współpracą z uczelniami zawodowymi w określonych branżach; tworzenie różnorodnych partnerstw na rzecz podwyższania jakości kształcenia praktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków o profilach praktycznych;
 • wspólne wydawnictwa naukowe;
 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć artystycznych i sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem udziału studentów i pracowników PWr i PWSZ;
 • zacieśnianie współpracy między samorządami studentów oraz kołami naukowymi PWr i PWSZ;
 • rozwój innych form współpracy ustalonych przez Strony.

Sądecką Uczelnię reprezentował również dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej dr inż. Witold Bodziony, a wrocławską: prof. dr hab. inż. Celina Pezowicz, dr hab. inż. Mirosław Bocian, oraz dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak.

Link do informacji: https://xn--sdeckie-p4a.pl/artykul/pwsz-podpisala-umowe-o-wspolpracy-z-politechnika-wroclawska