• Takiego innowacyjnego projektu ta prestiżowa uczelnia nie realizowała, sądeczanin.info
  • Na osiedlu Zawada powstanie farma fotowoltaiczna, rdn.pl
  • Nowy Sącz. Na byłym składowisku odpadów powstanie farma fotowoltaiczna, Gazeta Krakowska, nowysacz.naszemiasto.pl, 
  • Spółka NOVA i PWSZ chcą budować farmę fotowoltaiczną, sądeckie.pl
  • NOVA i PWSZ chcą budować farmę fotowoltaiczną, miastoNS.pl
  • Na terenie byłego składowiska odpadów powstanie farma fotowoltaiczna, ntvsadecka.pl

Takiego innowacyjnego projektu ta prestiżowa uczelnia nie realizowała

sądeczanin.info, Iga Michalec

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu i miejska spółka NOVA w Nowym Sączu zacieśniły dziś współpracę nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej, ale także badawczej. Umowę podpisali: rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar oraz Krzysztof Krawczyk, prezes spółki NOVA.

Świadkiem poszerzenia współpracy między tą prestiżową sądecką uczelnią, a miejską spółką zajmującą się odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów komunalnych z terenu Nowego Sącza był prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

- Bardzo się cieszę, że spółki miejskie – technologiczne współpracują z naukowcami z PWSZ w Nowym Sączu – mówił prezydent miasta. – Ta współpraca jest obopólnie korzystna. Miasto i spółki otrzymują wsparcie merytoryczne, ale także jest to pole do prowadzenia badań naukowych, do pisania prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich. Cieszę się, że rozwój tej uczelni powoduje, że Nowy Sącz staje się coraz mocniejszym ośrodkiem akademickim.

Prezydent nie krył zadowolenia, że są naukowcy, którzy nie tylko przekazują wiedzę merytoryczną studentom, ale także chcą włączyć się w prace związane z projektami spółek miejskich – takich, jak chociażby spółka NOVA czy spółka MPEC.

Po podpisaniu porozumienia szef spółki NOVA napomknął, że ta współpraca między spółką, którą kieruje, a sądecką PWSZ już zacieśniała się od 2015 roku, głównie na płaszczyźnie dydaktycznej.

- Teraz tę współpracę zacieśniamy w obszarze badawczo naukowym – powiedział Krzysztof Krawczyk, prezes spółki NOVA. – Jednym z pierwszych projektów, który będziemy wspólnie realizować to będzie projekt budowy farmy fotowoltaicznej na zrekultywowanym zamkniętym składowisku w osiedlu Zawada-Brzezinach. Będzie to nasz wspólny projekt.

W ramach tego projektu powstanie też duże laboratorium, z którego będą korzystali studenci PWSZ razem z pracownikami spółki.

- Będzie możliwość rozwoju innowacyjności w kwestii fotowoltaiki. Pozyskiwanie „zielonej energii” jest przyszłością – dodał prezes spółki NOVA. – Studenci będą mieli możliwość pisania prac licencjackich, magisterskich, a wykładowcy – prac doktoranckich.

Rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar podkreślił, że współpraca między uczelnią, którą kieruje, a władzami miasta i sądeckimi przedsiębiorcami układa się bardzo dobrze.

- To jest istotny element tego, jak rozwija się nie tylko uczelnia, miasto, ale jak korzystają z tej współpracy również przedsiębiorcy. Rozwój pola badawczego to istotny element tej współpracy. Aspiracje w tym kierunku mamy naprawdę duże.

Jak wspomniał rektor Cygnar został już powołany specjalny zespół naukowo-badawczy, który będzie wnioskował o dofinansowanie budowy farmy fotowoltaicznej. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach będą tego efekty.

Realizacja tego projektu pozwoli poszerzać wiedzę w tym zakresie przez studentów, a w perspektywie nabywać odpowiednie kwalifikacje zawodowe przez absolwentów PWSZ. Zaangażowanie się w ten projekt pozwoli również pracownikom naukowo-dydaktycznym poszerzać wiedzę na ten temat.

Link do informacji: https://sadeczanin.info/wiadomosci/takiego-innowacyjnego-projektu-ta-prestizowa-uczelnia-jeszcze-nie-realizowala

 

Nowym Sącz: Na osiedlu Zawada powstanie farma fotowoltaiczna

rdn.pl 10.03.2022

Inwestycję planuje miejska spółka NOVA na terenach po zamkniętym składowisku przy ulicy Brzeziny, na osiedlu Zawada.

Przygotowana jest już dokumentacja, projekt i pozwolenie na budowę – informuje prezes spółki NOVA, Krzysztof Krawczyk.

– Teraz jesteśmy w fazie modyfikacji projektu, ponieważ pojawiają się panele bardziej rozwinięte technologicznie. Farma powstanie na obszarze 5 ha, a moc jest na poziomie 2 MW– wyjaśnia prezes.

Projekt ma powstać przy współpracy z pracownikami i studentami PWSZ w Nowym Sączu. Spółka podpisała właśnie umowę o współpracy z sądecką uczelnią. Na farmie fotowoltaicznej powstanie laboratorium.

– Na tę chwilę nasi studenci korzystają już z infrastruktury spółki NOVA, gdzie mają możliwość w ramach praktyk uczestniczyć warsztatach, powstają też prace inżynierskie. W tym przypadku chcielibyśmy, aby naukowość i aspekt badawczy miał wymiar znacznie wyższy niż do tej pory, czyli sama dydaktyka. Nas bardzo interesuję, aby duże laboratorium, które jest planowane, można było wykorzystać do badań naukowych. Mamy dwa laboratoria fotowoltaiczne, a to jest świetne uzupełnienie, aby móc wkomponować się w ten projekt – mówi rektor PWSZ, Mariusz Cygnar.

Inwestycja może się rozpocząć w tym roku. Co będzie działo się z wyprodukowaną w Nowym Sączu energią?

– Będziemy musieli podpisać umowę i tę energię zgodnie z zapisami umowy przekazać najprawdopodobniej do firmy Tauron. Jakie będą warunki rozliczeń między spółką Skarbu Państwa, naszą spółką i PWSZ, zależeć będzie od wyniku rozmów przedstawicieli tych jednostek – dodaje prezes Krawczyk.

Koszt budowy farmy fotowoltaicznej to około 8 mln złotych.

Posłuchaj: Mariusz Cygnar, link do wypowiedzi: https://www.rdn.pl/wp-content/uploads/2022/03/10pwsz_.mp3

Posłuchaj: Mariusz Cygnar, link do wypowiedzi: https://www.rdn.pl/wp-content/uploads/2022/03/9farma.mp3

Posłuchaj: Krzysztof Krawczyk, link do wypowiedzi: https://www.rdn.pl/wp-content/uploads/2022/03/10pwsz.mp3

Link do informacji: https://www.rdn.pl/news/nowym-sacz-na-osiedlu-zawada-powstanie-farma-fotowoltaiczna

 

Nowy Sącz. Na byłym składowisku odpadów powstanie farma fotowoltaiczna.

To pomysł na rekultywację terenu oraz rozwój sądeckiej PWSZ

Gazeta Krakowska, nowysacz.naszemiasto.pl, Klaudia Kulak, 10 marca 2022

Zamknięte składowisko odpadów na osiedlu Zawada stanie się miejscem edukacji dla studentów sądeckiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Powstanie tam farma fotowoltaiczna, ale również laboratorium z którego będą mogli korzystać studenci. Inwestycję uczelnia realizować będzie we współpracy z sądecką spółką zajmującą się zagospodarowaniem odpadów, z którą zawarli porozumienie.

- Nauka jest ważna, ale badania to najbardziej istotny element kształcenia, na który stawiamy nacisk w kontekście rozwoju naszej uczelni. To pierwszy tego typu projekt, który realizujemy, choć już wcześniej podejmowaliśmy współprace z sądeckimi spółkami. W ramach realizacji tego zadania został już powołany zespół naukowo - badawczy, który będzie starał się o dofinansowanie powstania farmy fotowoltaicznej - mówi rektor uczelni Mariusz Cygnar.

Jak zaznacza, tego typu przedsięwzięcia sprzyjają rozwojowi studentów, którzy w ten sposób zdobywać będą nie tylko kwalifikacje, ale również umiejętności zawodowe. Dostrzega również w tym projekcie szansę na rozwój dla pracowników naukowo - dydaktycznych.

- Lada moment staniemy się Akademią Nauk Stosowanych i do tego konieczna jest współpraca zarówno z miastem, jaki i przemysłem - dodaje Cygnar.

Farma znajdować się będzie na obszarze 5 ha terenu, a moc paneli będzie na poziomie dwóch megawatów. Uczelnia oraz spółka są już w posiadaniu projekt oraz pozwolenia na budowę. Cały czas w projekcie wnoszone są jednak modyfikacje, aby zainstalowane panele były możliwie najbardziej zaawansowane technologicznie.

- Zgodnie z procedurami podpisana zostanie umowa z Tauronem, w ramach które prąd będzie oddawany do sieci - wyjaśnia Krzysztof Krawczyk, prezes spółki Nova w Nowym Sączu.

Jeżeli uda się znaleźć finansowanie, projekt ma szansę realizacji jeszcze w tym roku. Całkowity koszt inwestycji to około 8 milionów złotych. W przyszłości w planach jest także budowa w tym miejscu laboratorium. Tam będzie możliwość prowadzenia badań i opracowywania innowacyjnych rozwiązań przydatnych do pisania prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Dodatkowo spółka Nova zajmująca się zagospodarowaniem odpadów chciałaby, aby w ramach współpracy na mocy podpisanego porozumienia uczelnia mogła wspierać ją w kwestiach związanych z recyklingiem.

- Jeżeli byłaby taka możliwość chcielibyśmy w przyszłości móc przetwarzać jak największy procent odbieranych od mieszkańców odpadów. W tym może pomóc nam współpraca badawczo naukowa z uczelnią - dodaje Krawczyk.

W stworzeniu farmy fotowoltaicznej sądecką PWSZ wspierać będzie również Uczelnia Akademicka z Wrocławia - studenci obu uczelni będą mogli korzystać z jej zaplecza.

- Laboratoria, będą dawały możliwość rozwoju studentom oraz nauczycielom akademickim. Chcielibyśmy, aby aspekt badawczy był na jeszcze wyższym poziomie - żeby nie była to sama dydaktyka - zaznacza rektor sądeckiej PWSZ.

Link do informacji: https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-na-bylym-skladowisku-odpadow-powstanie-farma-fotowoltaiczna-to-pomysl-na-rekultywacje-terenu-oraz-rozwoj-sadeckiej/ar/c1-16092487

Link do informacji: https://nowysacz.naszemiasto.pl/nowy-sacz-na-bylym-skladowisku-odpadow-powstanie-farma/ar/c1-8716927

 

Spółka NOVA i PWSZ chcą budować farmę fotowoltaiczną

sądeckie.pl, Dorota Kotlarz, 2022-03-10

Podczas konferencji prasowej (9 marca 2022 r.) rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar podpisał z prezesem spółki NOVA – Krzysztofem Krawczykiem aneks do umowy z 2015 roku, rozszerzający ją o nowy obszar działalności. Będzie to realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów naukowo – badawczych przy wykorzystaniu infrastruktury współpracujących stron. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem wniosku o uzyskanie dofinansowania na budowę farmy fotowoltaicznej.

Prezes Krzysztof Krawczyk doprecyzował, iż ma ona powstać na terenie zrekultywowanego terenu byłego wysypiska śmieci w Nowym Sączu – Brzezinach. Projekt jest elementem szerszego działania zmierzającego do pozyskiwania „zielonej” energii. Firma ma pozwolenie na budowę i gotowy projekt, który jest obecnie modyfikowany ze względu na nowe, nowocześniejsze technologie produkcji paneli fotowoltaicznych. Farma ma powstać na 5 ha i będzie miała moc 5 MW. Koszt zadania szacowny jest na 8 mln zł. W projekcie przewidziano również budowę laboratorium do prowadzenia badań naukowych.

Rektor Mariusz Cygnar dopełnił, iż trzecim partnerem w tym projekcie będzie uczelnia z Wrocławia. Podkreślił, iż powołany wspólnie zespół naukowo – badawczy przygotowuje wniosek o grant na to przedsięwzięcie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dla sądeckiej Uczelni jest to kolejny element potwierdzający jej rozwój, poszerzający możliwości prowadzenia przez studentów prac badawczych co daje szansę wykazania się kreatywnością i innowacyjnością, ale także dla kadry naukowo – dydaktycznej PWSZ, dla której otwierają się nowe obszary do działalności naukowo – badawczej.

Współpraca z przedsiębiorstwami zwłaszcza dla uczelni, której jednym z głównych zadań jest praktyczne przygotowanie studentów m.in. do oczekiwań i potrzeb rynku pracy, ma to ogromne znaczenie i jest wartością dodaną w doskonaleniu i wzbogacaniu nie tylko procesu dydaktycznego, ale również realizacji obowiązujących programów .

Przygotowywany projekt farmy fotowoltaicznej jest też dopełnieniem już prowadzonych działań edukacyjnych, naukowych i badawczych w Instytucie Technicznym, który posiada laboratoria z zakresu odnawialnych źródeł energii i fotowoltaiki. Farma będzie też szansą dla studentów do pisania prac inżynierskich, magisterskich, a dla kadry naukowo – dydaktycznej – prac doktorskich.

Prezes Krzysztof Krawczyk podkreślił, iż branża jaką reprezentuje daje też inne możliwości pod kątem rozwoju naukowego i badawczego, jak choćby poszukiwanie nowych rozwiązań recyklingu odpadów komunalnych.

W konferencji uczestniczył prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Z satysfakcją mówił o szerokiej współpracy miejskich spółek technologicznych NOVA i MPEC z Państwową Wyższą Szkolą Zawodową. Podkreślił, że Nowy Sącz staje się coraz prężniejszym ośrodkiem akademickim, a współpraca z PWSZ daje wymierne efekty wspólnych podejmowanych działań nie tylko w obszarze edukacyjnym. Zadeklarował, że popiera plany rozwojowe Uczelni i może ona liczyć na dalsze wsparcie prezydenta.

Źródło: PWSZ

Link do informacji: https://sądeckie.pl/artykul/spolka-nova-i-pwsz-chca-budowac-farme-fotowoltaiczna

 

NOVA i PWSZ chcą budować farmę fotowoltaiczną

miastoNS.pl, 2022-03-11

Podczas konferencji prasowej (9 marca 2022 r.) rektor PWSZ dr hab. inż. Mariusz Cygnar podpisał z prezesem spółki NOVA – Krzysztofem Krawczykiem aneks do umowy z 2015 roku, rozszerzający ją o nowy obszar działalności. Będzie to realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów naukowo – badawczych przy wykorzystaniu infrastruktury współpracujących stron. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem wniosku o uzyskanie dofinansowania na budowę farmy fotowoltaicznej.

Prezes Krzysztof Krawczyk doprecyzował, iż ma ona powstać na terenie zrekultywowanego terenu byłego wysypiska śmieci w Nowym Sączu – Brzezinach. Projekt jest elementem szerszego działania zmierzającego do pozyskiwania „zielonej” energii. Firma ma pozwolenie na budowę i gotowy projekt, który jest obecnie modyfikowany ze względu na nowe, nowocześniejsze technologie produkcji paneli fotowoltaicznych. Farma ma powstać na 5 ha i będzie miała moc 5 MW. Koszt zadania szacowny jest na 8 mln zł. W projekcie przewidziano również budowę laboratorium do prowadzenia badań naukowych.

Link do informacji: https://miastons.pl/nowy-sacz/nova-i-pwsz-chca-budowac-farme-fotowoltaiczna/

 

Na terenie byłego składowiska odpadów powstanie farma fotowoltaiczna

ntvsadecka.pl, 18 marca 2022 r.

To efekt porozumienia pomiędzy PWSZ w Nowym Sączu a spółką NOVA. Umowa dotyczy wspólnych przedsięwzięć i projektów naukowo – badawczych a w planach budowa laboratorium oraz farmy fotowoltaicznej.

Farma powstanie na terenie zrekultywowanego, byłego wysypiska śmieci w dzielnicy Zawada -Brzeziny. Będzie się mieścić na 5 ha terenie i będzie miała moc 5 MW. Koszt inwestycji to ok. 8 mln zł. PWSZ chce złożyć wniosek o dofinansowanie projektu.

Szczegóły w materiale filmowym. Link do materiału filmowego: ttps://youtu.be/aV2Z0ZuPRIM

Link do informacji: https://www.ntvsadecka.pl/2022/03/18/na-terenie-bylego-skladowiska-odpadow-powstanie-farma-fotowoltaiczna/