Znany sądecki pisarz, poeta, polonista i pedagog – Wojciech Kudyba został profesorem. Akt nominacji uroczyście odbierze z rąk prezydenta Polski 21 czerwca.

Niedawno w MCK Sokół w Nowym Sączu odbyła się promocja najnowszej powieści Wojciecha Kudyby „Imigranci wracają do domu”.

Dziś znów nazwisko pisarza koniecznie trzeba odnotować z należytymi honorami. Przedstawiamy więc tytuł naukowy – profesor. Choć trzeba przyznać, że wielu sądeczan inaczej niż „panie profesorze” nie zwracało się nigdy do Wojciecha Kudyby. Tak bowiem zwyczajowo do nauczycieli mówią uczniowie liceów.

Prof. Wojciech Kudyba zaczynał swoją karierę zawodową właśnie od pracy w szkole. Najpierw uczył w sądeckim Splocie (1989-1998), a później w I Liceum Ogólnokształcącym (1998-2006).

– Z jednej strony można powiedzieć, że moja ścieżka awansu zawodowego ma dość prosty scenariusz. Nawet daty są symetryczne. Rządzi nimi liczba 10 – mówi prof. Wojciech Kudyba, który w 1998 roku uzyskał stopień doktora, a w 2008 – doktora habilitowanego. – Mamy 2018 rok, więc wypadało coś zmienić – śmieje się.

Z drugiej strony, dodaje, że jego ścieżka awansu zawodowego jest nietypowa dlatego, że przez długi czas nie pracował na uczelni wyższej. Karierę wykładowcy rozpoczął dopiero w 2006 roku, gdy przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W PWSZ zatrudniony jest do dziś na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi zajęcia z literatury dziecięcej oraz zajmuje się gramatyką i kulturą języka polskiego.

– PWSZ wiele zawdzięczam – mówi prof. Wojciech Kudyba. – Bez wsparcia i przychylności władz Instytutu Pedagogicznego trudno byłoby mi tyle osiągnąć – podkreśla.

Tytuł profesora byłby jednak dla niego poza zasięgiem, gdyby nie nawiązał stosunku pracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obecnie jest kierownikiem Katedry Literatury XX wieku Wydziału Nauk Humanistycznych.

– Jednym z wymogów uzyskania tytułu profesora jest to, żeby wypromować dwóch doktorów, tymczasem w PWSZ jeszcze nie mamy studiów doktoranckich – wyjaśnia prof. Wojciech Kudyba.

Aby otrzymać tytuł profesora należy również mieć na swoim koncie kierowanie projektem badawczym, liczne publikacje, w tym jedną główną, innowacyjną rozprawę naukową. Tę prof. Wojciech Kudyba poświęcił twórczości Joanny Pollakówny.

Jego książka „Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny” przyczyniła się do wzrostu zainteresowania poezją kobiety, przykutej do wózka inwalidzkiego.

Na zdjęciu poniżej : Wojciech Kudyba 

Źródła: https://www.dts24.pl/sadeczanin-wojciech-kudyba-zdobyl-tytul-profesora/

Kudyba1