[nadesłane do redakcji]

Wystawą prac oraz wręczeniem pamiątkowych certyfikatów – dyplomów dla około 90 uczestników zakończył się pierwszy etap projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. W projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, biorą udział wszystkie Instytuty PWSZ w Nowym Sączu.

Celem głównym Projektu jest harmonijny i trwały rozwój uczelni w zakresie realizacji ,,trzeciej misji” (rozumianej jako forum aktywności społecznej). Nadrzędnym założeniem jest realizacja działań edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, tj. od 6 do 16 roku życia, jak również rozwijanie kompetencji społeczno-wychowawczych rodziców, którzy wspólnie z dziećmi biorą udział w wybranych zajęciach. Działania w ramach projektu, w PWSZ w Nowym Sączu, prowadzone są w latach 2018 – 2020.

W pierwszym kwartale 2019 roku dzieci uczestniczyły w warsztatowych formach wsparcia, takich jak: komunikacja społeczna, trening kreatywności, arteterapia przez sztuki plastyczne, rzeźba, fotografia i projektowanie graficzne. Prawidłową realizację działań projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy w PWSZ w Nowym Sączu” wspiera Dyrekcja Instytutu Pedagogicznego, pod kierownictwem dr hab. Zdzisławy Zacłony, prof.nadzw. Całością koordynuje dr Agata Kalinowska wraz z wyspecjalizowanymi trenerami, którzy z zaangażowaniem oraz pasją współdziałają z dziećmi oraz ich rodzicami. Nieomal 100% obecność, gwar, radość i pozytywne emocje towarzyszące wystawie prac stanowią najcenniejszy, spontanicznie wyrażony, wskaźnik dużego zainteresowania tego typu działaniami skierowanymi do młodego odbiorcy i jego rodziców.

Kolejnymi formami wsparcia realizowanymi w ramach projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy w PWSZ w Nowym Sączu będą:
– zajęcia pod nazwą „Reaguję, pomagam, ratuję – udzielanie pomocy przedmedycznej” realizowane przez Instytut Zdrowia;
– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, gimnastyki i akrobatyki sportowej, zdrowego stylu życia oraz spotkania pn. „uwierz w siebie” realizowane przez Instytut Kultury Fizycznej;
– zajęcia z historycznych, naukowych i literackich podróży przez kontynenty, uniwersytetu młodego dyplomaty oraz warsztatu tłumaczeń audiowizualnych, realizowane przez Instytut Języków Obcych;
– zajęcia z nowoczesnych technologii w korespondencji biznesowej, marketingu w przedsiębiorstwie, praca w zespole i komunikacja grupowa z elementami negocjacji oraz elementy zarządzania kosztami w nowoczesnej firmie realizowane przez Instytut Ekonomiczny;
– zajęcia pod nazwą „warsztat młodego inżyniera” realizowane przez Instytut Techniczny.

Na zdjęciu poniżej: fotorepportaż (blok zdjęć) z warsztatów młodzieży w PWSZ

Źródło: https://www.dts24.pl/mlodzi-odkrywcy-w-pwsz-w-nowym-saczu/

 30 03 2019 modzi odkrywcy