Sądeccy policjanci 16 stycznia spotkali się ze studentami Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, by przekazać im wiedzę z zakresu przestępczości gospodarczej, jej rozwoju i dynamiki, sposobów zwalczania oraz konsekwencji prawnych popełnienia takich przestępstw.

Podinsp. Mirosław Mazur – Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz nadkom. Robert Tomasik z Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą ww. wydziału, którzy przeprowadzili prelekcję, poruszyli m.in. kwestie związane z przestępstwami polegającymi na fałszowaniu dokumentów, w tym dotyczących kradzieży tożsamości w sieci; przestępstw dotyczących własności intelektualnej i przemysłowej, polegających np. na pozyskaniu czyjegoś programu komputerowego, opracowania graficznego i tekstowego, jak również przestępstw związanych z wyłudzeniem kredytów oraz oszustw związanych z handlem za pośrednictwem portali ogłoszeniowych.

Dla słuchaczy niezwykle cenne okazały się porady dotyczące bezpiecznego korzystania z kart płatniczych, Internetu oraz własnych dokumentów potwierdzających tożsamość. Prelegenci omówili również skutki prawne wynikające z popełnienia przestępstw o charakterze gospodarczym.

Spotkanie policjantów ze studentami było inicjatywną dyrekcji Instytutu Technicznego sądeckiej uczelni, której zamierzeniem było poszerzenie świadomości prawnej studentów, jak również zadbanie o to, by postępowali zgodnie z etyką inżynierską i świadomie uczestniczyli w społeczno-gospodarczym życiu regionu.