Firma Vitberg i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu podpisali porozumienie o współpracy

Nowosądecka firma Vitberg znana jest z produkcji wyrobów medycznych do rehabilitacji, dzięki temu studenci i pracownicy naukowi trzech instytutów: technicznego, zdrowia i kultury fizycznej otrzymają szansę na rozwój naukowy i zawodowy. Główne obszary współpracy dotyczyć będą mechatroniki, informatyki, fizjoterapii i nauk biomedycznych.

Umowa daje studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz pisania prac dyplomowych w dynamicznej i rozwijającej się gałęzi przemysłu. Pracownicy naukowi naszej uczelni będą pracować w zespołach, przeprowadzających testy i badania związane na przykład z konstruowaniem nowych urządzeń do rehabilitacji. Przygotowane publikacje i prace rozwojowe przyczynią się do zwiększenia dorobku naukowego wykładowców, jak i udoskonalenia rozwiązań procesów technologiczno-produkcyjnych funkcjonujących w firmie – informują władze uczelni.

Dzięki porozumieniu uczelnia wzbogaci się o nowe laboratorium, wyposażone w urządzenia niezbędne do planowanych prac badawczych.

 Na zdjęciu poniżej: rektor Mariusz Cygnar pierwszy z lewej), prorektor Marek Reichel (pierwszy z lewej) oraz przedstawiciele władz firmy Vitberg podpisują porozumienie o współpracy

Tekst i zdjęcie z: https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/pwsz-b%C4%99dzie-wsp%C3%B3%C5%82pracowa%C5%82-z-powa%C5%BCn%C4%85-firm%C4%85-medyczn%C4%85

2016 17 02 2016 vitberg