Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu objęła patronatem naukowym Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

 

Wczoraj (14 kwietnia) rektor uczelni - prof. Mariusz Cygnar podpisał wraz z Alicją Wąsowicz – dyrektor szkoły porozumienie o objęciu patronatem. Jest to kolejna ze szkół ponadgimnazjalnych, która dołączyła do 17 szkół partnerskich współpracujących obecnie z PWSZ w Nowym Sączu.

W ramach współpracy Uczelnia zobowiązała się do wspierania szkoły w zakresie doradztwa dla uczniów i rodziców dotyczącego wyboru kierunku studiów zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. Ponadto jednym ze wspólnych obszarów działania będzie kontynuacja kształcenia uczniów z klas o profilu policyjnym „Bezpieczeństwo publiczne”, i wojskowym „Przysposobienie wojskowe” na specjalności Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych, oferowanej przez Instytut Kultury Fizycznej od roku akademickiego 2015/2016.

Natomiast absolwenci klas o profilu „Pożarnictwo i ratownictwo medyczne” będą mogli studiować na kierunku Ratownictwo medyczne w Instytucie Zdrowia. Podpisane porozumienie niesie za sobą także szereg możliwości m.in. zaproszenia uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach do udziału w organizowanych przez PWSZ w Nowym Sączu wydarzeniach sportowych i kulturalnych, konferencjach naukowych, seminariach, czy wykładach otwartych.

Obie instytucje zobowiązały się wspierać wzajemne kontakty obu społeczności, jak również wizyty organizacji (szkolnych, uczelnianych) reprezentujących naukę, inicjatywy dążące do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienie relacji edukacyjnych tak, aby młodzież ponadgimnazjalna pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie.

 

Na zdjęciu poniżej: rektor Mariusz Cygnar i dyrektor szkoły Alicja Wąsowicz podpisują porozumienie o współpracy

Tekst i zdjęcie z: https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/marcinkowice-s%C4%85-teraz-akademickie

  2016 15 04 2016 marcinkowice