Samorządy mogą samodzielnie kreować swój rozwój gospodarczy. Czy korzystają z takich z możliwości? Z jakim skutkiem? Mogłoby by być lepiej, wynika z rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego w 2014 roku, przygotowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową wspólnie z Fundacją Sądecką. Martwi przede wszystkim ilość firm, które wyrejestrowują swoją działalność.

Dużo mówi o tym pozainwestycyjna działalność gospodarcza. W tej kategorii rankingu najlepsze były: gmina Limanowa, Muszyna i Krynica –Zdrój. Oceniano takie elementy jak: jak liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i liczba podmiotów wyrejestrowanych, wydatki na promocję gminy i wpływy z podatku od dochodu spółek, przedsiębiorstw czyli tzw. CIT.

– Coraz więcej firm w subregionie sądeckim jest wyrejestrowywanych, trzeba zastanowić się jak to zmienić – apelują eksperci. Fatalnie w tym rankingu wypadł Nowy Sącz. 

Najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przeliczeniu na tysiąc mieszkańców miało w 2014 r. miasto Mszana Dolna (wskaźnik 11,4) , przed Limanową i Kamienicą. Nowy Sącz znalazł się na 5 miejscu ze wskaźnikiem 10,93. Jeśli jednak za punkt odniesienia przyjąć dynamikę zmian liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, to okaże się , że pierwszą pozycję w ogólnym zestawieniu zajęła gmina Laskowa (2,22), a za nią Nawojowa i Mszana Dolna.

- Mamy tu do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem. Wartość wskaźnika w gminach z pierwszej dziesiątki mieścił się w przedziale 9,87 a 11,44. Wysokie zróżnicowanie wskaźnika w poszczególnych gminach niekoniecznie spowodowane jest spowolnionym rozwojem gospodarczym w danych gminach W subregionie i w poszczególnych powiatach istnieje prawidłowa tendencja rozwojowa. Pozwala to przewidywać dynamiczny rozwój jednostek terytorialnych w kolejnych okresach. Należy jednak pamiętać, że rozwój gospodarczy uwarunkowany jest wieloma czynnikami, które mają wpływ na działalność przedsiębiorstw i ich przetrwanie – zauważyła Monika Makowiecka z PWSZ.

Prognozując rozwój przedsiębiorczości w dłuższej perspektywie czasowej, należy wziąć pod uwagę, że istnieje pewna grupa podmiotów gospodarczych, które wyrejestrowują swoją działalność z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przyczyniając się tym samym do spowolnienia rozwoju danej gminy czy miasta.

Podobnie jak w przypadku liczby nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Tu pierwsze miejsce z wynikiem 3,09 zajęła gmina Jodłownik, przed Łososina Dolną i gminą Biecz. Największa dynamika jest natomiast w Jodłowniku, gdzie wyrejestrowano o połowę mniej firm niż przed rokiem. Nowego Sącza nie ma w pierwszej dziesiątce.
- Trzeba zwrócić uwagę na tendencję wzrostową w zakresie liczby likwidowanych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę fakt, że jedynie 6 gmin na 39 wykazywało w 2014 roku zmniejszenie wskaźnika wyrejestrowanych firm w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, należy podjąć dyskusję na problemami funkcjonowania podmiotów gospodarczych w poszczególnych gminach – apelują ekonomiści. 

Ważnym wskaźnikiem jest wysokość wpływów z CIT przypadające na jednego mieszkańca. Tu zdecydowanym liderem jest Nowy Sącz (84, 63 zł na mieszkańca) a kolejne samorządy: Muszyna i Limanowa mają wskaźniki o połowę niższe. Nowy Sącz zanotował też ogromny skok z 61 zł na mieszkańca w roku 2013.

Promocja gmin jest skuteczna wówczas, kiedy dobre opinie o działalności samorządu przekładają się na nowe inwestycje oraz miejsca pracy.
Największą wartość wydatków przeznaczonych na promocję osiągnęła gmina Limanowa (41,22 na głowę mieszkańca, potem Krynica-Zdrój (32,63), Muszyna (19,85 ) i Podegrodzie (19,22 ). Jeśli chodzi o dynamikę, to najlepsza była gmina Łużna.

Kwestia wydatków na promocję samorządów budzie spore kontrowersje. Środki wydawane na ten cel nie są ustawowo regulowane i gminy mają tu pełną dowolność.

- Wydatki na promocję jednostek samorządowych będą w kolejnych latach systematycznie wzrastały - prognozuje dr Marek Reichel z PWSZ.

 

 Na zdjęciach, na pierwszym od lewej: laureaci rankingu Oceny Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego prezentują dyplomy, na drugim: goście i nauczyciele akademiccy przygotowujący ranking

Tekst i zdjęcia z: https://sadeczanin.info/gospodarka/firmy-na-sadecczyznie-padaja-jak-muchy-apel-ekonomistow

2015 21 06 2015 1 firmy

2015 21 06 2015 firmy