W nowej kadencji, w której rektorem będzie dr hab. Mariusz Cygnar, z sześciu dyrektorów instytutów czterech zachowa swoje stanowiska. Zmiany czekają Instytut Techniczny, gdzie dotychczas urzędował dr Marek Aleksander i Instytut Kultury Fizycznej z dr. Tomaszem Cisoniem. 

Zmiany na stanowiskach dyrektorskich przedłożył senatowi rektor-elekt Mariusz Cygnar. Marka Aleksandra z IT zastąpi prof. Andrzej Woźniak, zaś Tomasza Cisonia z IKF-u – dr hab. Tomasz Pałka (obaj są samodzielnymi pracownikami naukowymi). Informacja jest na razie nieoficjalna.

Zgodnie z paragrafem 43 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dyrektora instytutu powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu uczelni. Dyrektorzy oraz ich zastępcy są powoływani na okres nie dłuży niż cztery lata, czyli jedną kadencję rektora. Oznacza to, że doktor habilitowany Mariusz Cygnar, profesor PWSZ z dniem objęciu stanowiska rektora, po zasięgnięciu opinii senatu, powoła dyrektorów na nową kadencję – wyjaśnia Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy PWSZ.

Rzecznik nie potwierdza nazwisk nowych dyrektorów. Zarówno dr Aleksander jak i dr Cisoń cieszyli się dotychczas dobrą opinią wśród wykładowców i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Tekst z: https://sadeczanin.info/wiadomosci/beda-zmiany-na-stanowiskach-dyrektorskich-w-pwsz