Wywiad prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza

Gościem Radia RDN w porannej audycji „Słowo za słowo” 26 listopada br. był prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz.

Rozmowa koncentrowała się m.in. wokół plusów i minusów kształcenia zdalnego i – jak to nazwał profesor Tadeusz Kudłacz – „kontaktowego”, przygotowywanej w kolejnym roku przeprowadzce Instytutu Ekonomicznego do nowego budynku, aplikacji o uruchomienie nowego kierunku (handel i marketing internetowy), współpracy z samorządami i zainteresowaniu potencjalnych studentów kierunkami ekonomicznymi i szansami absolwentów na rynku pracy.

Wywiad dla RDN profesora Tadeusza Kudłacza

 • Fundacja „Po zdrowie do natury” i PWSZ w Nowym Sączu zaczęły współpracę (sądeczanin.info)
 • Dla Kamiannej i regionu: „Po zdrowie do natury” z sądecką PWSZ (miastoNS)

 

Fundacja „Po zdrowie do natury” i PWSZ w Nowym Sączu zaczęły współpracę

18/11/2021

Fundacja „Po zdrowie do natury” z rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr. hab. inż. Mariuszem Cygarem podpisała umowę o współpracy.

W dokumencie zapisano m.in., iż kierowana przez Renetę Stelmach Fundacja i PWSZ są zainteresowane wspólnym wspieraniem i prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wspieraniem transferu wiedzy i upowszechnianiem informacji o dokonaniach i osiągnięciach, podejmowaniem działań na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego. Także zdobywaniem wiedzy oraz rozwijaniem nowych technologii, pozyskiwaniem środków na inwestycje i przedsięwzięcia naukowe, wykorzystywaniem potencjału naukowego Uczelni i łączeniem go z praktyką i doświadczeniami Fundacji.

Prowadzona działalność edukacyjna Fundacji w zakresie zdrowego żywienia, jak również działania na rzecz profilaktyki chorób, zwłaszcza związanych z chorobami cywilizacyjnymi, znakomicie wpisuje się – co podkreśla rektor Mariusz Cygnar, w propagowanie przez Uczelnię postaw prozdrowotnych. Jest to jeden z obszarów do współpracy przede wszystkim ze studentami i pracownikami dydaktycznymi Instytutu Zdrowia i Instytutu Kultury Fizycznej oraz kołami naukowymi.

W porozumieniu z Fundacją dla studentów Instytutu Technicznego przygotowywane są tematy prac licencjackich i magisterskich. Źródło, fot: PWSZ (opr. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

https://sadeczanin.info/rozmaitosci/fundacja-po-zdrowie-do-natury-i-pwsz-w-nowym-saczu-zaczely-wspolprace

 

Dla Kamiannej i regionu: „Po zdrowie do natury” z sądecką PWSZ

2021-11-19

„Przybyłem – tak Panie kazałeś/ Pokochałem – wszak Uroczyskiem Kamiannę nazwałeś/ Pozostałem – rozkazu odwrotu nie dałeś…” Cytat z tablicy w Kamiannej, sentencja – przesłanie ks. Henryka Ostacha, działająca do kilku lat Fundacja „Po zdrowie do natury” wpisała jako motto działania na swojej stronie internetowej.

Dokonania filipina, byłego proboszcza tamtejszej parafii i Prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego, który tę zapomnianą i zagubioną w lasach Beskidu Niskiego wieś otworzył na świat i uczynił stolicą polskiego pszczelarstwa, stały się inspiracją dla Renaty Stelmach do założenia Fundacji. Ambicją Prezeski jest „odkurzyć” pamięć o nieco zapomnianej i podupadłej Kamiannej. Działania Fundacji, jej wolontariusze, a także innych mieszkańców wsi wskazują, że wszystko jest na dobrej drodze, by wykorzystać jej potencjał i przywrócić markę i renomę.

Projekt prezes Renaty Stelmach „Miodny szlak” jest sztandarowym działaniem Fundacji. Prezeska zastrzega, że słowo „miodny” traktuje znacznie szerzej niż tylko w kontekście miodu. W tym słowie zawiera również całe najszerzej rozumiane bogactwo regionu, które jest bazą do zbudowania oferty turystycznej. A na „Miodnym szlaku”, który, oczywiście, ma się kojarzyć z Kamianną i miodami, mają się znaleźć: ludowi twórcy, rękodzielnicy, pszczelarze, a także lokalni masarze, a wszystko to w otoczeniu niepowtarzalnych darów natury – przyrody Beskidu Sądeckiego. Stosowny znak – gwarancję spełnienia wymogów stawianych przez Fundację przyznawać będzie kapituła „Miodnego szlaku”. „Marka lokalna”, jak zapisano w preambule, „jest dziełem i sercem społeczności lokalnej. Głos tego serca pobudza emocje, wrażenia, wspomnienia, marzenia miłośników miejsca”. Akces do projektu zgłosiły do tej pory, między innymi, wszystkie gminy powiatu nowosądeckiego, na czele ze starostwem.

Na czele zadań jakie stawia sobie Fundacja jest ekologia, ochrona środowisk i zdrowia, promocja przedsiębiorczości, a także – we wszystkich tych obszarach – edukacja, która zdaniem Renaty Stelmach, jest kluczem do powodzenia tak jej działań, jak i przywrócenia Kamiannej całego jej miodnego blasku. W tym ostatnim przypadku są przesłanki, iż to się dzieje, bowiem coraz więcej gości odwiedza wieś, powstaje nowa restauracja, nowy pensjonat, inny ma nowego właściciela, który weń inwestuje, stok narciarski przyciąga zimą coraz więcej narciarzy…

Kolejnym krokiem tworzenia ogniw – przystanków „Miodnego szlaku” jest m.in. umowa o współpracy, jaką Fundacja „Po zdrowie do natury” podpisała w ostatnich dniach z rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr. hab. inż. Mariuszem Cygarem.

W ramach wspólnych kierunków działania obu instytucji są:

 • wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
 • wspieranie transferu wiedzy i upowszechnianie informacji o osiągnięciach,
 • podejmowanie działań na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego,
 • zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie nowych technologii,
 • pozyskiwanie środków na inwestycje i przedsięwzięcia naukowe,
 • wykorzystywanie potencjału naukowego i łączenie doświadczenia.

Prowadzona działalność edukacyjna Fundacji w zakresie zdrowego żywienia, jak również działania na rzecz profilaktyki chorób, zwłaszcza związanych z chorobami cywilizacyjnymi, znakomicie wpisuje się – co podkreśla rektor Mariusz Cygnar, w propagowanie przez Uczelnię postaw prozdrowotnych. Jest to jeden z obszarów do współpracy przede wszystkim ze studentami i pracownikami dydaktycznymi Instytutu Zdrowia i Instytutu Kultury Fizycznej oraz kołami naukowymi. W porozumieniu z Fundacją dla studentów Instytutu Technicznego przygotowywane są tematy prac licencjackich i magisterskich.

Prezes Renata Stelmach ma nadzieję „zaszczepić” w studentach PWSZ, nie tylko wspomnianych kierunków, ideę wolontariatu w działaniach Fundacji, które będą im owocować tak w pracy zawodowej, jak i społecznej.

Rafał Kmak

https://miastons.pl/nowy-sacz/dla-kamiannej-i-regionu-po-zdrowie-do-natury-z-sadecka-pwsz/

Nowy Sącz: Alarm bombowy w PWSZ. Czy było faktyczne zagrożenie?

15.11.2021

Fałszywy alarm bombowy miał dziś (15.11) miejsce na terenie rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Jak informuje rzecznik PWSZ Tomasz Zacłona, komunikat o podłożeniu bomby został wysłany drogą mailową. Sprawą błyskawicznie zajęła się sądecka policja, która zabezpieczyła teren.

Funkcjonariusze szybko sprawdzili pomieszczenia budynku oraz nagrania z kamer i potwierdzając fałszerstwo alarmu, zezwolili na dalsze działania placówki.

Jak dodaje Tomasz Zacłona, na szczęście nie było potrzeby ewakuowania studentów, oraz pracowników szkoły.

Dodajmy, że alarmy bombowe w różnych placówkach były też dziś w innych miastach Polski, między innymi we Wrocławiu, Lublinie czy w Bochni.

https://www.rdn.pl/news/nowy-sacz-alarm-bombowy-w-pwsz-czy-bylo-faktyczne-zagrozenie

Przełom: totalna integracja sądeckich samorządów. Będą robić wspólne inwestycje?

21/10/2021

To już koniec działania lokalnych samorządów na zasadzie wolnych elektronów. Nowy Sącz i okoliczne gminy, które niedawno zintegrowały się w stowarzyszeniu Sądecki Obszar Funkcjonalny, zamierzają opracować wspólną strategię rozwoju. Dyskusję na ten temat inicjuje konferencja pod hasłem „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, zorganizowana dziś przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, nowosądeckie starostwo i Urząd Miasta Nowego Sącza.

 - Wstępujemy w nowy okres przyznawania funduszy z Unii Europejskiej na lata 2021-2027, tak więc  istnieje możliwość pozyskiwania ogromnych pieniędzy nie tylko na rozwój kraju, ale także naszego regionu – mówił otwierając konferencję dr Marek Reichel, prorektor do spraw nauki i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Jak podkreślał, inicjatorem konferencji jest dyrektor Instytutu Ekonomicznego, profesor Tadeusz Kudłacz.  

- To wszystko zgrało się w czasie z powstaniem Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego,  stowarzyszenia, w ramach którego mają ze sobą współpracować wszystkie samorządy powiatu nowosądeckiego. Cieszę się, że konferencja zgromadziła naprawdę imponującą liczbę gości. Są wójtowie i burmistrzowie gmin. To okazja nie tylko do dyskusji o unijnych funduszach, ale także o mocnych stronach naszego regionu.

Jak  mówił Reichel,  w tym rozdaniu finansowym unia ceni sobie właśnie współpracę - Nie będziemy mogli zyskiwać środków na jedno miasto czy powiat. Musimy pokazać, że umiemy współpracować po to, żeby uzyskać jak najwięcej pieniędzy i przeznaczyć je na rozwój naszego regionu - dodał.  

Profesor Tadeusz Kudłacz zwraca uwagę, że w nowej unijnej perspektywie, zarówno na poziomie europejskim i regionalnym, są finalizowane dokumenty, które przesądzą o kierunkach dystrybucji tych środków, także o przedmiotowych kierunkach interwencji finansowej. 

- Sądecczyzna jest ważną częścią Małopolski. To główna przesłanka zorganizowania tej konferencji. Sądecki Obszar Funkcjonalny dopiero startuje i jest czas, żeby przedyskutować i zastanowić się, w jaki sposób takie narzędzie instytucjonalne może się wpisywać w politykę rozwoju Sądecczyzny. Dla naszej uczelni to okazja do współpracy z samorządami. W miarę możliwości będziemy wspierać to przedsięwzięcie, bo wypracowanie strategii jest prawdziwym wyzwaniem dla stowarzyszenia i zamierzenia twórców tej strefy są bardzo ambitne.  Chodzi o to, aby nie było to pewną fasadą, ale rzeczywistym narzędziem w prowadzone polityce rozwoju – podkreślał profesor Kudłacz.

 Podczas wystąpienia otwierającego konferencję starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski zwracał uwagę, że konferencja to także okazja do dyskusji na temat słabych i mocnych stron samorządów i kierunkach rozwoju, które powinny być wsparte unijnymi pieniędzmi.

- Nasz region jest bardzo atrakcyjny. To 300 tysięcy mieszkańców,  to  prawie 30 tysięcy firm i dobrze rozwinięta baza turystyczna. To właśnie turystyka przynosi nam coraz większe efekty ekonomiczne, co daje nam trzyprocentowy udział w krajowym PKB.

Jak zauważył  starosta, słabe strony, to przede wszystkim kwestie komunikacyjne. Jak mówił, dopóki Sądecczyzna nie będzie  szybkiego połączenia z autostradą A4, ciągle  pozostanie zaściankiem.

- Miałem okazję spotkać się z premierem i zwróciłem uwagę, że ciągle przed wyborami światełko w tunelu zaczyna się nam świecić, a kiedy wybory miną zaczyna przygasać. Prosiłem, żeby premier zrobił coś spektakularnego, żeby ta inwestycja mogła ruszyć. Myślę, że propozycje premiera były rozsądne i realistyczne. Mamy problemy związane z protestami w dwóch gminach i ciężko to rozwiązać. Premier poddał dobrą propozycję, żeby zacząć budować drogę od Brzeska do Nowego Sącza. W końcu bariery w tych dwóch naszych gminach muszą pęknąć i drogę zaczniemy budować.  

- Myślę, że duża w tym również rola sejmiku województwa małopolskiego i marszałka Witolda Kozłowskiego, który ma pewne argumenty, jakie powinien wykorzystać, aby te bariery w dwóch samorządach przełamać – stwierdził Kwiatkowski.  

Jednak marszałek Małopolski, choć program przewidywał jego obecność, na tę, tak ważną konferencję do Nowego Sącza nie przyjechał. Reprezentował go Grzegorz Biedroń, wojewódzki  radny i szef Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Jak tłumaczył Biedroń, Kozłowski uczestniczy w posiedzeniu zarządu województwa pracującego nad przyszłorocznym budżetem.

Sam Biedroń  podkreślał, że  trzeba pokazać potencjał Sądecczyzny, który musi być bardziej widoczny w Małopolsce i kraju, bo jak wskazywał, sam powiat i miasto to ponad 300 tys. mieszkańców.

- Powiat nowosądecki jest w Polsce  czwarty  pod względem wielkości, ale ta energia gospodarcza samorządowców musi być wspierana przez inwestycje rządowe i samorządowe. Myślę, że to będzie dla nas dopingiem, żeby pokazać, że unijne środki są konieczne dla naszego rozwoju.

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel w swoim wystąpieniu wskazywał, że współpraca Wyższej Szkoły Zawodowej, miasta i starostwa to modelowy przykład tego, jak można współdziałać i  wspólnie myśleć o tym, żeby cały region się rozwijał.

- Tworząc wspólnotę razem z samorządami możemy myśleć o przyszłości. Od prawie dwudziestu lat mamy ten komfort, że znajdujemy się w strefie bezpieczeństwa, co zapewnia nam członkostwo w Unii Europejskiej i NATO.  Pamiętajmy, że ten paszport w kolorze burgundzkiego wina łączy kilkaset milionów Europejczyków. 

- My jesteśmy z pokolenia, które pamięta, jak było wcześniej.  Doceniam to, że Polska jest beneficjentem współpracy z Unią Europejską i otrzymujemy wsparcie. Zarówno na poziomie kraju jak i regionu jesteśmy w stanie te środki zagospodarować.  Porozmawiajmy o Polsce, Małopolsce i Nowym Sączu – mówił prezydent Nowego Sącza.

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. fot.jm  

https://sadeczanin.info/gospodarka/przelom-totalna-integracja-sadeckich-samorzadow-beda-robic-wspolne-inwestycje

 

Dlaczego starostwo chce współpracować z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową?

21/10/2021

Współpracują ze sobą od roku, teraz zrealizowali duże, ważne przedsięwzięcie, konferencję pod hasłem "Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027". Powiat i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zamierzają iść dalej i i szykują się do realizacji kolejnych, udanych przedsięwzięć.

Rozmawiamy z ze starostą sądeckim Markiem Kwiatkowskim.

Wygląda na to, że zacieśniają się więzi między starostwem a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. Współpraca jest owocna?
- Ściślej - współpracujemy od roku. To dla nas bardzo istotne, ponieważ ta uczelnia jest motorem rozwojowym, który powoduje, że duża część mieszkańców, którzy studiują u nas, pozostaje w regionie.

A jeszcze niedawno, wszyscy wyjeżdżali na studia do najbliższego nam Krakowa czy innych dużych ośrodków akademickich.  
- Dwadzieścia lat temu oprócz szkoły biznesu nie mieliśmy uczelni. To rzeczywiście powodowało migrację przede wszystkim do Krakowa.

I większość z tych młodych ludzi nie wracała.
- No właśnie, a nam przecież zależy na tym, żeby ci, którzy zdobyli wykształcenie, zostali tutaj i wpływali na dynamikę rozwoju naszego regionu.

Bo bez ludzi nie ma rozwoju.
- Właśnie dlatego nasza współpraca z uczelnią się intensyfikuje i zacieśnia.

Nie tylko z uczelnią. Rozwija się też współpraca z miastem, czego  dowodzi wspólnie zorganizowana konferencja.
 - Sadzę, że  ta konferencja to początek bardziej otwartej współpracy w ramach  zrzeszającego samorządy powiatu stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny. Zamierzamy opracować wspólną strategię rozwoju dla miasta i powiatu, z wykorzystaniem unijnych funduszy w nowym rozdaniu.  

Deklaracja już jest. Profesor Kudłacz  zapowiedział, że uczelnia włączy się w prace w opracowanie strategii.
- Myślę, że Wyższa Szkoła Zawodowa pomoże nam w wytyczeniu tych kierunków, które są najistotniejsze, a my jako samorządy powinniśmy szukać środków finansowych wsparcia najważniejszych wspólnych przedsięwzięć, najbardziej efektywnych z ekonomicznego punktu widzenia.

Ta konferencja już stanowi początek współpracy nad strategią dla Sądecczyzny?
- Rozpoczynamy coś nowego, co w perspektywie środków unijnych, które – w co wierzymy- zostaną uruchomione w przyszłym roku, choć są różnego rodzaju problemy. Będziemy się wspierać, także poprzez urząd marszałkowski i tworzyć motor rozwojowy naszego regionu.

Konferencja to dopiero początek. Czy po tych wszystkich dyskusjach na temat Sądecczyzny powstanie jakiś zespół roboczy, który przeanalizuje wszystkie płynące z tego wnioski?
- Jestem przekonany, że wszystkie dyskusje z udziałem samorządowców, także przedsiębiorców, dają obraz mocnych i słabych stron, także szans, które powinniśmy wykorzystywać. Będziemy się wspierać i rozmawiać na ten temat także z wykładowcami Wyższej Szkoły Zawodowej, żeby ugruntować  wizję rozwoju całego regionu.

Tym motorem napędowym jest przede wszystkim turystyka.
- Rzeczywiście w turystyce, tkwi ogromny potencjał.  Mamy nie tylko piękny region. To  także atuty związane z dziedzictwem kulturowym, nigdzie tak rozwiniętym, jak właśnie u nas.  Wspieramy to w powiecie w formie tak zwanych szkółek ginących zawodów. Mamy też  na wysokim poziomie dziedzictwo kulinarne. Myślę, że w przyszłym roku rozwiniemy Wystawę Agropomocja w Nawojowej,  w czym uczestniczy blisko czterysta firm.

Na razie ten rozwój zahamowała pandemia. Targów w Nawojowej przez pandemię nie udało się zorganizować już drugi rok z rzędu. A przecież i w tym przedsięwzięciu jest ogromny potencjał.
- Tak, bo to promowanie i dziedzictwa kulturowego i kulinarnego . Chcemy powrócić do tego co było przed pandemią, bo to znakomita  ponadregionalna impreza. Liczymy na to, że i w to przedsięwzięcie włączy się nasza sądecka uczelnia i zorganizujemy kolejną konferencję przy okazji wystawy w przyszłym roku. Trzeba o tym mówić, powtarzać i nagłaśniać, żeby i mieszkańcy zrozumieli, że są pewne kierunki, które muszą być wsparte po to, żebyśmy byli o krok do przodu. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) fot. jm

https://sadeczanin.info/gospodarka/dlaczego-starostwo-chce-wspolpracowac-z-panstwowa-wyzsza-szkola-zawodowa

 

Tokai Cobex i Newag. Dwa sądeckie rekiny połączą siły?

23/10/2021

- Ile pan ma ciepła do oddania? Chętnie byśmy to wzięli, trzeba tylko puścić rurę... Tę nagłą propozycję kooperacji z sądecką firmą Tokai Cobex złożył dyrektorowi przedsiębiorstwa prezes Newagu podczas konferencji samorządowców i biznesu, gdzie osią dyskusji było połączenie lokalnych samorządów w zabiegach o wspólne inwestycje. Niespodziewanie okazało się, że siły mogą połączyć też dwa przedsiębiorstwa. Cobex ma nadmiar ciepła, którego nie ma komu oddać, bo w pobliżu nie ma sieci ciepłowniczej. Czy wspólnie z Newagiem wybudują rurę?

Jak doszło do tej niespodziewanej propozycji, złożonej przez prezesa Newagu dyrektorowi Tokai Cobex Piotrowi Repecie? Jedna z licznych  dyskusji podczas konferencji pod hasłem „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zawodową, nowosądeckie starostwo i sądecki urząd miasta, dotyczyła korzyści jakie zyskały  lokalne samorządy po połączeniu sił w ramach  Sądeckiego Okręgu Funkcjonalnego (SOF).  Lokalne gminy i Nowy Sącz zamierzają realizować wspólne inwestycje.  Do udziału w dyskusji zostali też zaproszeni przedstawiciele lokalnego biznesu.  

- Sądecki Okręg Funkcjonalny będzie bardzo ważnym instrumentem w polityce rozwoju Sądecczyzny - mówił prowadzący dyskusję dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ  profesor Tadeusz Kudłacz. -  Właściwością współczesnych procesów rozwoju lokalnego jest również i to, że układy terytorialne wyznaczane są granicami jednostek administracyjnych.  To sprawia, że prowadzenie polityki rozwoju jest mało racjonalne. Dotyczy to na przykład ochrony środowiska. Tutaj koniecznie trzeba ze sobą współdziałać, żeby problem rozwiązać

Jak mówił prof. Kudłacz, SOF daje możliwość prowadzenia zintegrowanej polityki rozwoju, co z kolei stwarza szansę obniżenia kosztów realizacji przedsięwzięć. W przypadku usług publicznych to szansa na ich wyższą jakość. 

 Stowarzyszenie zrzeszające lokalne samorządy znakomicie wpisuje się w priorytety polityki rozwoju na wszystkich poziomach: unijnym, krajowym, regionalnym. Pytanie, jakie oczekiwania wiążą z tym samorządy.

- Mam nadzieję, że ta organizacja będzie głosem regionu we wszystkich sprawach – mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. -  Przede wszystkim głosem w sprawie budowy nowej drogi do Brzeska, co umożliwi nam szybszy dostęp do autostrady A4. SOF musi się w tej kwestii zintegrować i opracować wspólną strategię rozwoju.

Jak podkreślał  Handzel, Nowy Sącz to rdzeń regionu, gdzie się lokują miejsca pracy, ale ludzie mieszkają i w okolicznych miejscowościach. - Dlatego konieczny jest zintegrowany transport, co z powodzeniem miasto już realizuje, bo przecież autobusy MPK obsługują już gminy.

- Podobna strategia, zdaniem prezydenta Nowego Sącza, musi też dotyczyć kwestii walki o czyste powietrze. To także kwestie związane z edukacją,  bo w sądeckich szkołach średnich uczy się młodzież z okolicznych miejscowości. Integracja dotyczy też polityki senioralnej i energetyki.  Te wszystkie elementy są narzędziem integrującym SOF – wskazywał Ludomir Handzel.  

Jednak, żeby realizować wspólne przedsięwzięcia potrzebne są  pieniądze. - Chcemy wnioskować o wyższe środki z budżetu Małopolski. To wymaga zmiany mentalności tych, którzy funkcjonują na poziomie samorządu wojewódzkiego, a my musimy przygotować takie projekty, które pokazują, że jesteśmy jednym organizmem. Zyskamy przez to większą siłę przebicia – wskazywał Handzel. 

Burmistrz Grybowa Paweł Fyda podkreślał, że podział ma miasto i gminę, tak jak to jest w przypadku wielu samorządów lokalnych, staje się podziałem sztucznym.

- To oczywiste, że nikt nie będzie budował dużego zakładu na terenie miasta. Tereny inwestycyjne znajdują się w przyległych miejscowościach.  Miasto i gmina to już jeden organizm i dlatego integracja w obrębie jednego stowarzyszenia daje możliwość wspólnego inwestowania i wolnego pozyskiwania unijnych funduszy na realizowane przedsięwzięcia. 

Jak mówił,  trzeba odłożyć na bok swoje ambicje, bo wspólne zamierzenia przynoszą wspólne korzyści. Dotyczy to i problemów komunikacyjnych i tych związanych z przedsiębiorczością.  - Co oczywiste, podkreślał Fyda,  do tego niezbędna jest dobra infrastruktura drogowa. Bez tego rozwój jest niemożliwy. Mam nadzieję, że SOF to będzie płaszczyzna dla utworzenia wspólnoty dla wszystkich siedemnastu gmin powiatu nowosądeckiego, które przystąpiły do stowarzyszenia. Krakowski Obszar Funkcjonalny pokazał jak wiele można razem zrobić.

SOF to przedsięwzięcie samorządów, ale oczywiste jest, że wspólnym elementem tego jednego organizmu są także lokalne firmy i one też mają szansę na korzyści płynące ze wspólnych przedsięwzięć.

Uczestniczący w dyskusji prezes  Newagu Zbigniew Konieczek zwrócił uwagę na kwestie związane z walką o czyste powietrze.  

- Jeszcze 20 lat temu w Newagu była kotłownia, która spalała 20  tys. ton węgla rocznie.  Cztery lata temu zburzyliśmy komin i kotłownię i teraz korzystamy z miejskiej sieci ciepłowniczej. To pozytywny przykład zintegrowanego działania. Newag nie zanieczyszcza miasta, a Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma dobrego, dużego klienta i  może lepiej zagospodarować swoje moce i ciepło sprzedawać taniej – mówił Konieczek.

- W tej współpracy możemy iść dalej. W tym roku zainstalowaliśmy fotowaoltaikę o mocy jednego megawata. Mamy w planie kolejne dwa megawaty. Ale w niedzielę wyłączamy zespoły elektrowoltaiczne, wyłączamy falowniki.  To jest 6-7 megawatogodzin wytworzonej energii, która nie trafia do sieci. I nie mamy co z tym zrobić. Proszę sobie wyobrazić, ile gospodarstw domowych mogłoby z tego prądu korzystać i to za nic.

Okazało się, z podobnym problemem zmaga się też Tokai Cobex. - Jesteśmy zakładem, który produkuje bardzo dużo ciepła. Podnosimy temperaturę naszych produktów do kilku tysięcy stopni,  po to, żeby uzyskać grafit – mówił dyrektor przedsiębiorstwa Piotr Repeta. -  Nie mamy co z tym ciepłem zrobić.  A przecież moglibyśmy się z nim podzielić; niestety, w rejonie ulicy Węgierskiej nie ma miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jak mówił  Repeta, firma szykuję się do kolejnej inwestycji wartej 6 mln złotych, ale analizy inwestycyjne oddania ciepła biorą z tego powodu w łeb.

- Panie prezesie, ile tego ciepła pan ma -  zapytał znienacka  Zbigniew Konieczek, co wywołało salwę śmiechu wśród uczestników konferencji przysłuchujących się dyskusji - bo mam pomysł co z tym zrobić. Trzeba zrobić rurociąg i przyłączyć do tego jedną, drugą, trzecią firmę. - Możemy porozmawiać - stwierdził prezes Repeta. Jesteśmy firmą, która lubi inwestować w to, co przynosi wymierne korzyści. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) fot, jm

https://sadeczanin.info/gospodarka/tokai-cobex-i-newag-dwa-sadeckie-rekiny-polacza-sily

fot. sadeczanin.info

Na zdjęciach poniżej, od lewej: organizatorzy, moderatorzy i paneliści konferencji: 1. Ludomir Handzel - prezydent Nowego Sącza; 2. Paweł Fyda - burmistrz Grybowa; 3. Piotr Repeta - dyrektor Tokai Cobex; 4. Prof. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonoimicznego PWSZ; 5. Marek Kwiatkowski - starosta nowosądecki; 6. Zbigniew Konieczek - prezes Newagu; 7. Zdjęcie zbiorowe, od lewej: prof. Tadeusz Kudłacz, prof. Tadeusz Markowski, prezes Grzegorz Biedroń, prezydent Ludomir Handzel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, dyrektor Jakub Szymański.

 • Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w PWSZ (nowosadecki.pl)
 • Ruszył 24. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (www.rdn)
 • 24. inauguracja roku akademickiego w nowosądeckiej PWSZ. 3,5 tysiąca studentów rozpoczyna naukę (www.dts24.pl)
 • Studenci PWSZ rozpoczęli rok akademicki (www.starosadeckie.info
 • „Gaudeamus igitur” w sądeckiej PWSZ (www.malopolska.pl)
 • PWSZ Nowy Sącz: Vivat Akademia, Vivant Professores! 24. rok akademicki rozpoczęty (www.miastons.pl) 
 • PWSZ w Nowym Sączu otrzymała certyfikat zintegrowanej polityki bezpieczeństwa w ramach projektu „Uczelnia Wyższa Promująca bezpieczeństwo” (malopolska.policja.gov.pl)

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego w PWSZ

8 października 2021 r.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wziął dziś udział w 24. inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Łącznie w PWSZ kształci się ponad 3500 studentów, a naukę na pierwszym roku wybrało blisko 1200 osób.

Rektor uczelni prof. dr hab. inż. Mariusz Cygnar podkreślił, że PWSZ kształci studentów na kierunkach, odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy. Zwrócił uwagę na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy umożliwiają studentom zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych, a także pisanie prac licencjackich i magisterskich.

- Bez was nasza uczelnia straciłaby rację bytu – podkreślił rektor, zwracając się do przedsiębiorców.

Podczas inauguracji roku akademickiego przeprowadzono uroczystą immatrykulację, czyli symboliczne włączenie do grona akademickiego studentów reprezentujących wszystkie 18 kierunków studiów realizowanych w PWSZ. Uroczystość była też okazją do wyróżnienia kadry naukowej uczelni Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalami Edukacji Narodowej. Wręczyli je wicewojewoda małopolski Józef Leśniak i rektor Mariusz Cygnar. Doceniono też studentów sportowców, którzy w ubiegłym roku akademickim reprezentowali uczelnię zarówno w kraju jak i za granicą. Puchary odebrali m.in. piłkarze, którzy zdobyli złoty i srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski w Opolu, a także Klaudia Zwolińska - zdobywczyni 5. miejsca w kajakarstwie górskim podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

- Władzom uczelni gratuluję jej dynamicznego rozwoju, a studentom sugeruję, by z zapałem chłonęli wiedzę przekazywaną im przez wykładowców – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

https://nowosadecki.pl/pl/uroczyste-rozpoczecie-roku-akademickiego-w-pwsz

Fot. Paweł Szeliga

 

Ruszył 24. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej [ZDJĘCIA]

08.10.2021

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu już od 24 lat kształci studentów z regionu sądeckiego i nie tylko. Dziś (8.10) już oficjalnie zainaugurował rok akademicki na tej uczelni.

Wszystko rozpoczęło się Mszą świętą pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża. Ordynariusz diecezji tarnowskiej w swoim kazaniu nawiązał do dzisiejszej Ewangelii.

– Czytamy w niej, że żadne królestwo podzielone wewnętrznie, nie może się ostać, nie może przetrwać. Ważne jest to, żeby studenci troszczyli się o jedność swojej osoby, by wysyłek intelektualny był mocno wpisany w integrację całej osoby. Dziś wielu ludzi jest rozbitych wewnętrznie, co skutkuje np. problemami osobistymi, schorzeniami psychicznymi, problemami z nawiązywaniem relacji z drugim człowiekiem – wyjaśnił biskup tarnowski.

Na Mszy świętej można było spotkać reprezentantów władz uczelni, a także samych studentów. – Dla mnie to ważne, by się pomodlić i poprosić Boga o pomoc w nauce. W tym roku akademickim będę się bronić – mówił Miłosz Magiera, student z Nowego Sącza.

Po Mszy świętej przyszła kolej na uroczystą galę inaugurującą rok akademicki. Nie mogło zabraknąć słynnego hymnu Gaude Mater Polonia, tradycyjnie odgrywanego podczas takich uroczystości.

Wracając do samej uczelni i studentów, w tym roku przyjętych zostało 1200 nowych żaków. – Studenci I roku będą się kształcić na 16 kierunkach studiów I stopnia, dwóch kierunków jednolitych studiów magisterskich i pięciu II stopnia. Tu nowością jest lingwistyka praktyczna i projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów – wyjaśniła Halina Potok, prorektor PWSZ.

– Przez 1,5 roku studenci uczyli się zdalnie, ale teraz wracamy do normalności – podkreślił Mariusz Cygnar, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. – Myślę, że to już za nami. Będziemy skupiać się nad tym, co przed nami. Otwieramy nowe kierunki kształcenia, niedługo oddamy nowy budynek Instytutu Ekonomicznego, rozbudowujemy Dom Studenta – dodał.

Uczelnia planuje też rozbudowę Instytutu Pedagogicznego i Instytutu Technicznego.

Dodajmy, że w 24. roku akademickim sądeckiej PWSZ studiować będzie łącznie 3500 osób.

https://www.rdn.pl/news/ruszyl-24-rok-akademicki-w-panstwowej-wyzszej-szkole-zawodowej-zdjecia

fot. RDN i Paweł Szeliga

 

24. inauguracja roku akademickiego w nowosądeckiej PWSZ. 3,5 tysiąca studentów rozpoczyna naukę

DTS, 10 października 2021 r.

Bez tłumów (ze względu na stan epidemii), ale uroczyście świętowano w nowosądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 24 inaugurację roku akademickiego. W auli im. prof. Andrzeja Bałandy zgromadzili się w piątek, 8 października członkowie Rady Uczelni, Senatu, dyrekcje instytutów, studenci pierwszego roku reprezentujący poszczególne instytuty oraz goście.

Rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ witając wykładowców, studentów i gości, przypomniał, że sądecka PWSZ uzyskała status akademii nauk stosowanych, co potwierdza jej wartość i wysoki poziom kształcenia.

– Pomimo trudności związanych z pandemią, aktywnie poszerzamy ofertę. Podjęte w poprzednim roku akademickim działania pozwoliły uruchomić dwa nowe kierunki kształcenia. Są to: w Instytucie Pedagogicznym – projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów, a w Instytucie Języków Obcych – lingwistyka praktyczna. Oba kierunki są kierunkami drugiego stopnia. Łącznie oferujemy aż 18 kierunków pierwszego stopnia, osiem kierunków drugiego i dwa kierunki pięcioletnie – jednolite studia magisterskie oraz szeroką ofertę studiów podyplomowych i kursów dla różnych grup zawodowych. Warto podkreślić, że w ostatnich sześciu latach uruchomiliśmy aż 14 kierunków studiów. Bogata oferta kształcenia znajduje też swoje uzasadnienie w dużym zainteresowaniu kandydatów na studia. W tym roku o przyjęcie na pierwszy rok studiów starało się około 1700 kandydatów, natomiast przyjętych zostało 1200 studentów. W roku akademickim 2021–2022, na wszystkich latach, rozpoczęło kształcenie około 3500 studentów  – mówił rektor.

Wspomniał także o inwestycjach w bazę dydaktyczną szkoły. Trwa budowa siedziby Instytutu Ekonomicznego oraz rozbudowa Domu Studenta. W planach jest natomiast rozbudowa instytutów Pedagogicznego i Technicznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jednym z większych zakładów pracy w Nowym Sączu.

– Zatrudniamy 440 osób: nauczycieli akademickich, pracowników biblioteki oraz pracowników administracji i obsługi. Od 1 października w Uczelni pracuje 282 nauczycieli akademickich. Nauczyciele akademicy stanowią aż 68 procent ogółu zatrudnionych. Aż 65 procent spośród nich to nauczyciele z tytułami i stopniami naukowymi, dla których nasza Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Znaczący jest również rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników naukowo-dydaktycznych. W poprzednim roku akademickim stopnie naukowe uzyskało siedmiu nauczycieli akademickich: jedna – tytuł naukowy profesora, jedna – doktora habilitowanego, a 5 – stopień doktora. Dla 5 spośród wymienionych podstawowym miejsce pracy jest Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa. Sześciu naszych nauczycieli akademickich ma otwarte przewody doktorskie – wyliczał prof. Mariusz Cygnar. – Warto wspomnieć, że w ostatnich 6 latach około 45 pracowników, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem zatrudnienia, uzyskało stopnie i tytuły naukowe. Przywołane liczby mówią same za siebie. Stajemy się uczelnią, w której dominuje zasada zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, co jest warunkiem zasadniczym, a zarazem koniecznym do bycia uczelnią w pełnym tego słowa znaczeniu.

Ślubowanie studentów pierwszego roku oraz immatrykulację poprowadziła prorektor dr Halina Potok. Immatrykulację zakończyła pieśń żakowskiej braci: „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Sączu pod dyrekcją Marzeny Pikuły.

Początek nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej był okazją do uhonorowania wyróżniających się pracowników i gratulacji dla tych, którzy uzyskali tytuły naukowe. Wręczono m.in. Medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymali je dr inż. Anna Mikulec – adiunkt w Instytucie Technicznym oraz dr Jarosłw Handzel – adiunkt w Instytucie Ekonomicznym. Tytuł naukowy profesora uzyskał dr hab. Mirosław Michalik z Instytutu Pedagogicznego, stopień naukowy doktora habilitowanego – dr Tomasz Maślanka z Instytutu Ekonomicznego, stopień naukowy doktora: mgr Monika Danielska i mgr Agnieszka Zwolenik z Instytutu Ekonomicznego, mgr Maria Merklinger-Soma z Instytutu Zdrowia oraz mgr Rafał Stabrawa i mgr Piotr Urbański z Instytutu Kultury Fizycznej.

Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego Uczelni Zbigniew Małek poprowadził część uroczystości, w której uhonorowano studentów, którzy reprezentując barwy PWSZ sięgnęli po medale w sportowych rywalizacjach. Złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Gdyni w piłce plażowej wywalczyły Klaudia Litawa i Paulina Tokarczyk. Złoto i srebro w Akademickich Mistrzostwach Polski ma uczelniana, męska drużyna piłki nożnej. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła absolwentka i ponownie studentka (studia II stopnia) PWSZ w Nowym Sączu w Instytucie Pedagogicznym, kajakarka – mistrzyni świata, olimpijka – uczestniczka olimpiady w Tokio Klaudia Zwolińska.

https://www.dts24.pl/24-inauguracja-roku-akademickiego-w-nowosadeckiej-pwsz-35-tysiaca-studentow-rozpoczyna-nauke/

Studenci PWSZ rozpoczęli rok akademicki

10 października 2021 r.

Ok. 3,5 tys. studentów rozpoczęło kolejny rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, a naukę na pierwszym roku wybrało blisko 1200 osób.

Rektor uczelni prof. dr hab. inż. Mariusz Cygnar podkreślił, że PWSZ kształci studentów na kierunkach, odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy. Zwrócił uwagę na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy umożliwiają studentom zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych, a także pisanie prac licencjackich i magisterskich.

– Bez was nasza uczelnia straciłaby rację bytu – podkreślił rektor, zwracając się do przedsiębiorców.

Podczas inauguracji roku akademickiego przeprowadzono uroczystą immatrykulację, czyli symboliczne włączenie do grona akademickiego studentów reprezentujących wszystkie 18 kierunków studiów realizowanych w PWSZ. Uroczystość była też okazją do wyróżnienia kadry naukowej uczelni Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalami Edukacji Narodowej. Wręczyli je wicewojewoda małopolski Józef Leśniak i rektor Mariusz Cygnar. Doceniono też studentów sportowców, którzy w ubiegłym roku akademickim reprezentowali uczelnię zarówno w kraju jak i za granicą. Puchary odebrali m.in. piłkarze, którzy zdobyli złoty i srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski w Opolu, a także Klaudia Zwolińska – zdobywczyni 5. miejsca w kajakarstwie górskim podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

– Władzom uczelni gratuluję jej dynamicznego rozwoju, a studentom sugeruję, by z zapałem chłonęli wiedzę przekazywaną im przez wykładowców – mówił starosta Marek Kwiatkowski. 

https://www.starosadeckie.info/edukacja/studenci-pwsz-rozpoczeli-rok-akademicki/

„Gaudeamus igitur” w sądeckiej PWSZ

8 października 2021

Ok. 3,5 tys. studentów rozpoczęło kolejny rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W uroczystej Inauguracji, w imieniu marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego, uczestniczyła przewodnicząca Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej, a zarazem wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska.

W roku akademickim 2021/2022 sądecką uczelnię wybrało i przeszło rekrutację na pierwszy rok studiów 1161 osób (872 na studia stacjonarne i 289 na studia niestacjonarne). Podczas uroczystej inauguracji studenci złożyli przysięgę i otrzymali legitymacje. Wręczono także odznaczenia dla zasłużonych pracowników uczelni oraz okazałe puchary za osiągnięcia sportowe studentów.

Wykład inauguracyjny „Wkład polskich twórców w rozwój techniki i technologii” wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Gawlik.

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/gaudeamus-igitur-w-sadeckiej-pwsz

 

PWSZ Nowy Sącz: Vivat Akademia, Vivant Professores! 24. rok akademicki rozpoczęty

MiastoNS, 2021-10-11

Podobnie jak rok temu, tak i w tym, ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne, inauguracja 24. roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Nowym Sączu odbyła się (8 października, piątek, br.) w skromniejszym gronie i była transmitowana przez Internet na uczelnianej stronie.

W inauguracji roku akademickiego 2021/2022, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy, uczestniczyli członkowie Rady Uczelni, Senatu, dyrekcje instytutów, studenci pierwszego roku reprezentujący poszczególne instytuty, a także grono gości, w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni technicznych.

JM rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ rozpoczął spotkanie od wspomnienia. Minutą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim czasie pracowników Uczelni: prof. dr. hab. Bogdana Fijałkowskiego, prof. dr hab. Marię Chrzanowską, dr Renatę Filipowicz oraz mgr. inż. arch. Jerzego Półtoraka.

Przemówienie Rektora

W przemówieniu inauguracyjnym rektor Mariusz Cygnar powiedział m.in.:

– Zgodnie z nowelizacją Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, spełniając określone kryteria, uzyskaliśmy status akademii nauk stosowanych. To jednoznacznie potwierdza naszą wartość nie tylko wśród uczelni zawodowych. Pomimo wciąż trwającej pandemii, dzięki zaangażowaniu nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi zapewniamy naszym studentom nie tylko właściwy proces kształcenia, ale dajemy poczucie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach działalności Uczelni. Poprzedni rok akademicki był, niestety, okupiony brakiem możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w sposób tradycyjny na większości kierunków, był znacznym dyskomfortem zarówno dla nauczycieli akademickich jak i studentów. Nie można uzyskać kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych jedynie w formie online, tym bardziej, że jesteśmy Uczelnią, która prowadzi kierunki o profilu praktycznym. W obecnym roku akademickim mogliśmy wrócić do przysłowiowej normalności. (…)

Bogata oferta kształcenia

– Pomimo wielu trudności związanych z pandemią aktywnie poszerzamy ofertę kształcenia, co jest bardzo istotne dla rozwoju naszej Uczelni, uzupełniamy kierunki, które mają uzasadnienie na naprawdę trudnym dzisiaj rynku pracy. Podjęte w poprzednim roku akademickim działania pozwoliły uruchomić dwa nowe kierunki kształcenia. Są to: w Instytucie Pedagogicznym – projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów, a w Instytucie Języków Obcych – lingwistyka praktyczna. Oba kierunki są kierunkami drugiego stopnia, co też jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju naszej Uczelni. Łącznie oferujemy aż 18 kierunków pierwszego stopnia, 8 kierunków drugiego i dwa kierunki pięcioletnie – jednolite studia magisterskie oraz szeroką ofertę studiów podyplomowych i kursów dla różnych grup zawodowych. Warto podkreślić, że w ostatnich 6 latach uruchomiliśmy aż 14 kierunków studiów. Bogata oferta kształcenia znajduje też swoje uzasadnienie w dużym zainteresowaniu kandydatów na studia. W tym roku o przyjęcie na pierwszy rok studiów starało się około 1700 kandydatów, natomiast przyjętych zostało 1200 studentów. W roku akademickim 2021/2022, na wszystkich latach, kształcenie rozpoczęło około 3500 studentów. (…)

Rektor Mariusz Cygnar punktował także prowadzone i planowane dla Uczelni inwestycje, które również mają znaczenie dla jej rozwoju. Jest to budowa budynku dla Instytutu Ekonomicznego oraz rozbudowa Domu Studenta. W planach jest rozbudowa Instytutu Pedagogicznego i, w kolejności, Instytutu Technicznego.

Kadry podnoszą kwalifikacje

Podkreślił też, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jednym z większych zakładów pracy w subregionie sądeckim.

– (…) Zatrudniamy 440 osób: nauczycieli akademickich, pracowników biblioteki oraz pracowników administracji i obsługi. Od 1 października w Uczelni pracuje 282 nauczycieli akademickich. Nauczyciele akademicy stanowią aż 68 procent ogółu zatrudnionych. Aż 65 procent spośród nich to nauczyciele z tytułami i stopniami naukowymi, dla których nasza Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Znaczący jest również rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników naukowo-dydaktycznych. W poprzednim roku akademickim stopnie naukowe uzyskało 7 nauczycieli akademickich: jedna – tytuł naukowy profesora, jedna – doktora habilitowanego, a 5 – stopień doktora. Dla 5 spośród wymienionych podstawowym miejsce pracy jest Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa. Sześciu naszych nauczycieli akademickich ma otwarte przewody doktorskie.

Warto wspomnieć, że w ostatnich 6 latach około 45 pracowników, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem zatrudnienia, uzyskało stopnie i tytuły naukowe.

Przywołane liczby mówią same za siebie. Stajemy się uczelnią, w której dominuje zasada zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, co jest warunkiem zasadniczym, a zarazem koniecznym do bycia Uczelnią w pełnym tego słowa znaczeniu.

Nagrody i wyróżniania dla Uczelni

– Doceniamy aktywność pracowników i zaangażowanie w codzienną pracę. W rankingach i ogólnopolskich konkursach po raz kolejny zostaliśmy Uczelnią liderów. W tym rankingu wyróżnia się uczelnie kształcące studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz wykazujące aktywną współpracę z podmiotami lokalnego rynku pracy, władzami miasta i regionu. Jako jedyna uczelnia otrzymaliśmy w Berlinie nagrodę Made in Poland. Kilka dni temu otrzymaliśmy w Krakowie na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości nagrodę Grand Prix 2021. To jest wymiar współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Bez pracodawców, bez przedsiębiorców Uczelnia, tak naprawdę, nie miałaby racji bytu. (…)

Przesłanie do studentów pierwszego roku

– W sposób szczególny zwracam się do studentów pierwszego roku. To dla was bardzo ważny etap w życiu. Za chwilę złożycie ślubowanie, które będzie formalnym aktem przyjęcia w poczet studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Rozpoczynacie kolejny etap edukacji. Dokonaliście ważnego i, w moim przekonaniu, bardzo dobrego wyboru. Jesteśmy uczelnią o jasno zdefiniowanych wymaganiach wyrażonych w efektach kształcenia na kierunkach praktycznych, które zapewnią wam zdobycie nie tylko gruntownej wiedzy, ale także kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych, zarówno w naszych pracowniach i laboratoriach, jak i w ramach praktyk zawodowych organizowanych w zakładach pracy. Przed wami ciekawa, ale i niełatwa droga. (…)

– Cieszy nas fakt, że spośród innych uczelni wybraliście właśnie nas, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa da wam coś co zapamiętacie na całe życie i będziecie uprawiać zawód, który da wam satysfakcję i nadzieję na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym. Ale to, czego się nauczycie, zależy tylko i wyłącznie od was. Dla każdego człowieka wykształcenie powinno być niezwykle ważne, bowiem daje poczucie posiadania rzeczy niematerialnych, ale na zawsze trwałych, których nikomu nie można odebrać. (…)

Quod bonum…

– Życzę wszystkim satysfakcji w wykonywaniu codziennych zadań jakie przed nami stawia codzienne życie uczelniane. Od nas samych zależy kształt wzajemnej współpracy i rozwój otaczającej nas rzeczywistości. Z optymizmem i nadzieją otwieram 24. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

– Niech będzie dobry, szczęśliwy, pomyślny oraz z pomocą losu owocny. „Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!”

Immatrykulacja

Ślubowanie studentów pierwszego roku – przedstawicieli wszystkich instytutów Uczelni oraz immatrykulację poprowadziła prorektor dr Halina Potok, a symbolicznego przyjęcia ich do uczelnianej społeczności dokonał rektor Mariusz Cygnar.

Immatrykulację zakończyła pieśń żaków: „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, pod dyrekcją Marzeny Pikuły.

Student do studentów…

Z przesłaniem i życzeniami dla rozpoczynających studia i uczelnianej społeczności wystąpił przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, student pierwszego roku pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia Szymon Bochenek.

Odznaczenia, medale, nagrody

Uroczyste spotkanie inaugurujące kolejny rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu było też okazją do wyróżnienia i uhonorowania pracowników Uczelni.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowani zostali: dr inż. Anna Mikulec – adiunkt w Instytucie Technicznym oraz dr Jarosłw Handzel – adiunkt w Instytucie Ekonomicznym.

Grupa pracowników Uczelni wyróżniona została złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami Za Długoletnią Służbę, które przypinał wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę uhonorowano również zmarłą w czerwcu bieżącego roku prof. dr hab. Marię Chrzanowską – profesor w Instytucie Kultury Fizycznej. W Jej imieniu medal odebrała córka – dr Marta Chrzanowska-Foltzer.

Prorektor dr Marek Reichel poinformował o nagrodach rektora dla pracowników uczelni, a także o uzyskanych w minionym roku akademickim tytułach i stopniach naukowych.

Tytuł naukowy profesora uzyskał dr hab. Mirosław Michalik z Instytutu Pedagogicznego, stopień naukowy doktora habilitowanego – dr Tomasz Maślanka z Instytutu Ekonomicznego, stopień naukowy doktora: mgr Monika Danielska i mgr Agnieszka Zwolenik z Instytutu Ekonomicznego, mgr Maria Merklinger-Soma z Instytutu Zdrowia oraz mgr Rafał Stabrawa i mgr Piotr Urbański z Instytutu Kultury Fizycznej. Wyróżnionym dyplomy wręczył rektor Mariusz Cygnar.

PWSZ – Uczelnia promująca bezpieczeństwo

Zastępca komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, młodszy inspektor magister Adam Bukański wraz z ekspertem Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinspektorem Wojciechem Chechelskim wręczyli rektorowi Mariuszowi Cygarowi kolejny certyfikat „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo”.

Puchary dla sportowców

Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego Uczelni Zbigniew Małek poprowadził część inauguracji roku akademickiego, w której uhonorowano studentów, którzy reprezentując barwy PWSZ sięgnęli po medale w sportowych rywalizacjach.

Złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Gdyni w piłce plażowej wywalczyły Klaudia Litawa i Paulina Tokarczyk. Złoto i srebro w Akademickich Mistrzostwach Polski ma uczelniana, męska drużyna piłki nożnej.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła absolwentka i ponownie studentka (studia II stopnia) PWSZ w Nowym Sączu w Instytucie Pedagogicznym, kajakarka – mistrzyni świata, olimpijka – uczestniczka olimpiady w Tokio Klaudia Zwolińska.

Życzenia dla uczelnianej społeczności

Życzenia dla uczelnianej społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przekazali: wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, który też odczytał list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Artur Bochenek, który odczytał list prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który podarował miniaturkę znakomitego nowosądeckiego plastyka Wacława Jagielskiego..

Wykład inauguracyjny ph. „Wkład polskich twórców w rozwój techniki i technologii” wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, dr h. c. multi.

Goście uczelnianej uroczystości

Gośćmi Uczelni podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 byli także: radna Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego Marta Mordarska, przedstawiciele firmy Wiśniowski: dyrektor pionu konstrukcyjnego Dariusz Złocki oraz dyrektor rozwoju technologicznego Tomasz Długopolski, przedstawiciele duchowieństwa: proboszcz parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu ksiądz doktor Jan Siedlarz, duszpasterz akademicki Uczelni ksiądz Łukasz Plata.

Na zaproszenie rektora Mariusza Cygnara odpowiedzieli również: prorektor do spraw strategii i marketingu Uniwersytetu w Preszowie docent doktor inżynier Peter Adamišin, prorektor do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu doktor inżynier Ryszard Pukała, prorektor ds. nauczania i rozwoju Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu doktor Katarzyna Wadoń – Kasprzak.

Na inaugurację przybyli również: przewodniczący Rady Uczelni Janusz Komurkiewicz, były rektor PWSZ, profesor doktor habilitowany Zbigniew Ślipek i były prorektor Uczelni doktor Janusz Peter.

Msza święta w intencji akademickiej społeczności

Przed inauguracją, w kościele p.w. św. Kazimierza, przy ul. Długosza, odprawiona została msza święta w intencji społeczności akademickiej naszej Uczelni, którą koncelebrował ordynariusz diecezji tarnowskiej, ks. bp Andrzej Jeż.

Link do zapisu wideo uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w PWSZ w Nowym Sączu: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/4396-inauguracja-roku-akademickiego-2021–2022-transmisja-on-line

W najbliższym czasie zamieścimy audioseskrypcję do wideo inauguracji roku akademickiego w PWSZ w Nowym Sączu.

źródło i fot.: PWSZ Nowy Sącz

https://miastons.pl/nowy-sacz/pwsz-nowy-sacz-vivat-akademia-vivant-professores-24-rok-akademicki-rozpoczety/

 

PWSZ w Nowym Sączu otrzymała certyfikat zintegrowanej polityki bezpieczeństwa w ramach projektu „Uczelnia Wyższa Promująca bezpieczeństwo”

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 11.10.2021

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu mł. insp. Adam Bukański, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu w imieniu nadinsp. Michała Ledziona, Komendanta Wojewódzkiego Policji Krakowie wręczył certyfikat JM rektorowi dr. hab. inż. Mariuszowi Cygnarowi. 8 października br., w auli im. prof. Andrzeja Bałandy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zainaugurowała nowy rok akademicki. W uroczystości tej uczestniczył mł. insp. Adam Bukański – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu oraz podinsp. Wojciech Chechelski- ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W trakcie uroczystości mł. insp. Adam Bukański wręczył JM rektorowi PWSZ certyfikat przyznawany w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” - Edycja 2021 – 2025, jak również list gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – nadinsp. Michała Ledziona.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2010 roku. 10 października 2011 roku po raz pierwszy uzyskała certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo”. Następnie 8 października 2015 roku ważność certyfikatu została przedłużona na kolejne cztery lata. W latach 2019 – 2020 nastąpiła przerwa w certyfikacji. Natomiast w maju 2021 roku sądecka uczelnia ponownie wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do projektu ZPB. Po przeprowadzonym audycie kontrolnym przez zespół certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przyznano Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu kolejny certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” na lata 2021 – 2025.
Główną ideą projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest kompleksowe i systemowe podejście do spraw bezpieczeństwa w wymiarze organizacyjnym, bezpieczeństwa infrastruktury oraz bezpieczeństwa osobistego kadry naukowej, oraz społeczności studenckiej. Aktywne i systematyczne realizowanie tego przedsięwzięcia przez społeczność akademicką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ścisłej współpracy z nowosądecką Policją i innymi partnerami, przynosi wymierne korzyści. To między innymi zapewnienie niezakłóconej pracy naukowo-dydaktycznej uczelni, integracja wspólnoty studenckiej, budowanie zewnętrznego wizerunku uczelni oraz służb mundurowych, jak również polepszenie stanu bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/15685,Panstwowa-Wyzsza-Szkola-Zawodowa-w-Nowym-Saczu-otrzymala-certyfikat-Zintegrowane.html

 

 

 

 

 •  Inauguracja roku w PWSZ 8 października, ale studenci już maja zajęcia (sadeczanin.info)
 • Studenci wracają do nauki stacjonarnej. „Nauka zdalna to oszczędność czasu” (rdn.pl)
 • W piątek uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ, chlubie Sądecczyzny (sadeczanin.info)

 

Inauguracja roku w PWSZ 8 października, ale studenci już mają zajęcia

05.10.2021

W najbliższy piątek o godz. 11, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przy al. Wolności 40 odbędzie się inauguracja 24. roku akademickiego sądeckiej uczelni.

W piątek, 8 października, o godz. 9.30, w kościele p.w. św. Kazimierza odprawiona zostanie msza w intencji społeczności akademickiej uczelni, którą będzie koncelebrował Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, ks. bp Andrzej Jeż. Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego odbędzie się zaś tego samego dnia w o godz. 11, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przy Al. Wolności 40.

Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym uroczystość nie będzie miała charakteru otwartego. Uczelnia zaprasza studentów do udziału w niej za pośrednictwem internetowej, bezpośredniej transmisji na stronie głównej PWSZ.

Zgodnie z tradycją, zajęcia w uczelni w nowym roku akademickim 2021/2022 zaczęły się już 1 października. W przeciwieństwie do minionego roku akademickiego tym razem normalnie, stacjonarnie. Studia w PWSZ wybrało i przeszło rekrutację na pierwszy rok studiów 1161 osób, w tym: 872 na studia stacjonarne i 289 na studia niestacjonarne. (opr. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/inauguracja-roku-w-pwsz-8-pazdziernika-ale-studenci-juz-maja-zajecia

 

Studenci wracają do nauki stacjonarnej. „Nauka zdalna to oszczędność czasu”

04.10.2021

Rozpoczął się rok akademicki 2021/2022. Studentów czekają zmiany, bo po czasie nauki zdalnej, wracają do tradycyjnych zajęć – przynajmniej częściowo. Sprawdzaliśmy, jak sądeccy żacy nastawieni są na powrót do akademickich sal i jak radzą sobie z tym same uczelnie.

Zdania studentów są podzielone w kwestii zmiany z nauczania zdalnego na formę stacjonarną. – Same dojazdy, czy czekanie na uczelni na zajęcia zajmują sporo czasu – mówi lekko krytycznie o tradycyjnej nauce, jedna ze studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, dojeżdżająca spoza Nowego Sącza. – Stacjonarnie, bo możemy się widzieć tutaj, zawierać nowe znajomości – odmiennego zdania jest jeden ze studentów tej uczelni.

– Mamy teraz większe możliwości i tak dalej, ale jeśli zajęcia zdalne pozwalały zaoszczędzić więcej czasu – twierdzi studentka III roku. – Zdalnie nauczanie jest według mnie dużo gorsze. Jakoś tak ciężko się skupić i samemu zmotywować do tego, żeby się uczyć – odpowiada student II roku z Nowego Sącza.

Okazuje się, że choć oficjalnie ten rok rozpoczął się stacjonarnie, to w wielu przypadkach występuje nauczanie hybrydowe.– Jeśli są to wykłady, w których brałaby udział duża liczba studentów, wtedy realizowane są zdalnie. Formę stacjonarną mają ćwiczenia, laboratoria i zajęcia warsztatowe, co daje większe możliwości interakcji ze studentami – wyjaśnia rzecznik PWSZ, Tomasz Zacłona.

Intencją sądeckiej uczelni jest doprowadzanie do nauczania w salach, ale władze PWSZ uzależniają podejmowane decyzje od sytuacji z rozwijającej się kolejnej fali zachorowań na Covid-19. (…)

https://www.rdn.pl/news/studenci-wracaja-do-nauki-stacjonarnej-nauka-zdalna-to-oszczednosc-czasu

 

W piątek uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ, chlubie Sądecczyzny

05.10.2021

W najbliższy piątek o godz. 11, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przy al. Wolności 40 odbędzie się inauguracja 24. roku akademickiego sądeckiej uczelni.

W piątek 8 października, o godz. 9.30, w kościele p.w. św. Kazimierza odprawiona zostanie msza w intencji społeczności akademickiej uczelni, którą będzie koncelebrował Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, ks. bp Andrzej Jeż. Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się zaś tego samego dnia o godz. 11, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy przy Al. Wolności 40.

Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym uroczystość nie będzie miała charakteru otwartego. Uczelnia zaprasza studentów do udziału w niej za pośrednictwem internetowej, bezpośredniej transmisji na stronie głównej PWSZ.

Zgodnie z tradycją, zajęcia w uczelni w nowym roku akademickim 2021/2022 zaczęły się już 1 października. W przeciwieństwie do minionego roku akademickiego tym razem normalnie, stacjonarnie. Studia w PWSZ wybrało i przeszło rekrutację na pierwszy rok studiów 1161 osób, w tym: 872 na studia stacjonarne i 289 na studia niestacjonarne.

Instytut Ekonomiczny  kształci przyszłe kadry nowoczesnej gospodarki, oferując studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach E-administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie, a także studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw. Studia na kierunku Ekonomia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych. e-Administracja to interdyscyplinarny kierunek, który stanowi połączenie administracji, informatyki i zarządzania. Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw pozwoli absolwentom na uzyskanie kwalifikacji istotnych z punktu widzenia współczesnego rynku pracy.

Instytut Języków Obcych oferuje studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia w zakresie trzech języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Do wyboru studentów są moduły: biznesowy, tłumaczeniowy oraz dwujęzyczny tłumaczeniowy. Dodatkowo można uczyć się drugiego języka np. hiszpańskiego lub włoskiego. Warto zauważyć, że nauka języka rosyjskiego i języka niemieckiego prowadzona jest od podstaw. W Instytucie można także podjąć studia pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu, który jest połączniem przedmiotów ekonomicznych z nauką dwóch języków obcych. Wśród nich znajdują się język angielski, niemiecki, rosyjski, a także język chiński lub szwedzki. W najbliższej przyszłości planuje się uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku Lingwistyka praktyczna. Zajęcia w IJO prowadzi wykwalifikowana kadra i native speakerzy. Instytut dysponuje specjalistycznym sprzętem dla tłumaczy, w tym pracownią tłumaczeń symultanicznych oraz pracownią dla tłumaczy wyposażoną w program Trados.

Instytut Kultury Fizycznej oferuje studia pierwszego stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Wychowanie Fizyczne, a także jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych, nowoczesnych i bogato wyposażonych pracowniach oraz laboratoriach. W skład kampusu Instytutu Kultury Fizycznej wchodzą między innymi: kryta pływalnia, siłownia, sala fitness, pełnowymiarowa hala sportowa, tunel i stadion lekkoatletyczny, gimnastyczna hala treningowa, boiska zewnętrzne oraz korty tenisowe. W budynku dydaktycznym znajdują się także pracownie: kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej, hydroterapii, odnowy biologicznej, biomechaniki, anatomii i antropologii, a ponadto w obrębie pracowni nauk biomedycznych: laboratorium fizjologii, hipoksji oraz krioterapii. W czasie studiów istnieje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji instruktorskich, uczestnictwa w obozach szkoleniowych oraz licznych zawodach sportowych.

W Instytucie Pedagogicznym prowadzone są studia o profilu praktycznym na 4 kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie jednolite studia magisterskie, Pedagogika   studia drugiego stopnia, Public relations i reklama – studia pierwszego stopnia oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  studia pierwszego stopnia. W najbliższym czasie planuje się utworzenie kolejnych kierunków studiów drugiego stopnia w tym instytucie. Kadrę dydaktyczną Instytutu Pedagogicznego stanowią przede wszystkim profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy. Działalność Instytutu wybiega daleko poza samo kształcenie. Pracownicy i studenci organizują liczne przedsięwzięcia cykliczne, służące promocji osiągnięć naukowo-dydaktycznych oraz pogłębianiu współpracy z różnymi podmiotami. Są to między innymi konferencje, sympozja, szkolenia, konkursy wiedzy i wystawy artystyczne. Ważną rolę ogrywa współpraca z instytucjami i szkołami, a także aktywność kół naukowych i działalność wydawnicza.

Instytut Techniczny kształci inżynierów na czterech kierunkach studiów pierwszego stopnia: Informatyka, Mechatronika, Transport i logistyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji, a także magistrów na studiach drugiego stopnia na kierunkach: Informatyka, Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Studenci uzyskują tu wszechstronną wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania innowacyjnych technik inżynierskich. Kształcą się w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. Instytut Techniczny oferuje szeroki wachlarz dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych wartościowymi certyfikatami. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny, co ma zasadnicze znaczenie w przyszłej pracy zawodowej.

Instytut Zdrowia ma wieloletnią tradycję kształcenia w zawodach medycznych. Zaprasza na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, a także na studia pierwszego stopnia na kierunkach Dietetyka oraz Ratownictwo medyczne. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone jest w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pomieszczeniach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, w skład którego wchodzą sale ćwiczeń, pozwalające na prowadzenie zajęć metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne obydwa się w pracowniach ratownictwa medycznego, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w tym profesjonalny symulator karetki. Kształcenie na kierunku Dietetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne – realizowane jest w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach: technologii produkcji potraw, dietetyki oraz pracowni biochemii. Kadra dydaktyczna oraz baza, którą dysponuje Instytut Zdrowia, pozwalają na profesjonalne przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz odnalezienie się w realiach współczesnego rynku pracy.

Biblioteka PWSZ oferuje ponad 80 tysięcy publikacji polsko- i obcojęzycznych, zapewnia elektroniczny system zamówień, rezerwacji i prolongowania, dostęp do wydań książkowych i czasopism naukowych w formie tradycyjnej i elektronicznej. Zaprasza także do swoich filii w Instytucie Języków Obcych i Instytucie Pedagogicznym. Komfortowa czytelnia posiada do dyspozycji studentów 45 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 

Uczelnia zapewnia wygodne i niedrogie zakwaterowanie w Domu Studenta, położonym w pobliżu instytutów, dworca i centrum handlowego. Oferuje komfortowe i umeblowane pokoje typu „studio”: jedno, dwu i trzyosobowe ze wspólną łazienką i kuchnią. Wyposażenie akademika jest dostosowane do potrzeb mieszkańców. Jest tam między innymi sala telewizyjna, świetlica, siłownia, pralnia, winda i podjazd dla niepełnosprawnych oraz bezpłatna sieć internetowa Wi-Fi. PWSZ w Nowym Sączu ma rozbudowany system wsparcia materialnego dla studentów. Można ubiegać się między innymi o: stypendium Rektora oraz stypendium z własnego funduszu stypendialnego za wyniki w nauce, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, oraz zapomogę. (opr. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/w-piatek-uroczysta-inauguracja-roku-akademickiego-w-pwsz-chlubie

 

 • Czeka nas dyskusję o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie (Oficjalny portal starostwa nowosądeckiego: https://nowosadecki.pl/)
 • Dyskusja o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie (https://miastons.pl)
 • Wspólnie zorganizują konferencję „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″ (https://twojsacz.pl)
 • Wspólnie zorganizują konferencję „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″ (https://www.nowysacz.pl
 • Czeka nas dyskusja o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie (www.starosadeckie.info)

Czeka nas dyskusję o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie

Dzisiaj w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r. 

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych,  przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

- Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią - mówił starosta Marek Kwiatkowski. - To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować - wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty. 

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

Tekst, fot. Maria Olszowska

https://nowosadecki.pl/pl/czeka-nas-dyskusja-o-rozwoju-turystyki-i-przedsiebiorczosci-na-s

Na zdjęciach poniżej, od lewej: 1. prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, 2. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, 3. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel,  starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, 4. prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz.

 

 

 Dyskusja o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie

Dzisiaj w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r. 

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

– Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować – wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty. 

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

Rafał Kmak

https://miastons.pl/nowy-sacz/dyskusja-o-rozwoju-turystyki-i-przedsiebiorczosci-na-sadecczyznie/

 

Wspólnie zorganizują konferencję „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″

Dzisiaj w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r. 

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych,  przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

– Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować – wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty. 

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

https://twojsacz.pl/wspolnie-zorganizuja-konferencje-sadecczyzna-w-perspektywie-finansowej-unii-europejskiej-2021-2027/

 

„Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021/2027” – podpisanie porozumienia

Prezydent Ludomir Handzel podpisał porozumienie w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021/2027.” Umowa została podpisana pomiędzy Urzędem Miasta Nowego Sącz, Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

- To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, ale i dla całego subregionu. Bardzo się cieszę z dobrej współpracy pomiędzy miastem, powiatem Nowosądeckim i PWSZ. Szczególne podziękowania dla panów Rektorów, pana profesora Tadeusza Kudłacza oraz pana Starosty Marka Kwiatkowskiego, że tworzymy taką wspólna platformę rozmowy jednostek samorządu terytorialnego ze światem naukowym. Cel mamy jeden - to maksymalizacja rozwoju subregionu i ściągnięcie tutaj jak największych środków w perspektywie 2021-2027. Wszyscy chcemy się do tego dobrze przygotować. Serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym i wyrażam nadzieję, że będzie to kolejny krok w kierunku wybrania dobrej drogi rozwoju dla całego subregionu – powiedział prezydent Ludomir Handzel

Konferencja pod nazwą „ Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021- 2027” ma być sposobnością do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które aktywnie działają w regionie, mają wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowy Sącz, a także Subregionu Sądeckiego. W wydarzeniu biorą udział: przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu miasta i powiatu nowosądeckiego, środowisko naukowe PWSZ w Nowym Sączu, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Konferencja odbędzie się 21 października 2021r. w Auli PWSZ al. Wolności 40.

Uczestnicy:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii,
 • Burmistrzowie, wójtowie gmin powiatu nowosądeckiego,
 • Prezydent Miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki,
 • Rektor PWSZ w Nowym Sączu,
 • Przedstawiciele większych zakładów pracy Sądecczyzny,
 • Zaproszeni goście.

Autor: Biuro Prasowe UM

Na zdjęciach, od lewej: 1. prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, 2. prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, prezydent Nowego Sącza Ludoimir Handzel, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski

Podpisanie porozumienia Biuro Prasowe UM Ludoimr Handzel Marek Reichel Marek Kwiatkowski 2

Podpisanie porozumienia Biuro Prasowe UM Marek Reichel Ludoimr Handzel Marek Kwiatkowski 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/25345

 

Czeka nas dyskusję o rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na Sądecczyźnie

Opublikowano: 26 września 2021 r.

W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu, PWSZ i Urzędem Miasta Nowego Sącza w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”. Ma się ona odbyć 21 października 2021 r.

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, prorektor ds. Nauki i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja ma być elementem wzmocnienia współpracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego i Nowego Sącza.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe z terenu Sądecczyzny.

– Cieszę się, że będziemy współpracować przy tym projekcie z prezydentem Nowego Sącza i uczelnią – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – To ważne, aby nasz region był przygotowany do kolejnych działań mających na celu rozwój Sądecczyzny i Nowego Sącza. Współpraca samorządów i uczelni oraz nasze wspólne działania są konieczne do określenia priorytetów rozwoju regionu oraz pozyskania środków unijnych. Musimy wspólnie przemyśleć, co jest dla nas najważniejsze i ze sobą współpracować – wtedy osiąga się znacznie lepsze efekty.

W spotkaniu uczestniczył również pomysłodawca przedsięwzięcia prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, który mówił m.in. o potrzebie dalszego rozwoju turystki i przedsiębiorczości w subregionie sądeckim.

https://www.starosadeckie.info/z-ostatniej-chwili/czeka-nas-dyskusja-o-rozwoju-turystyki-i-przedsiebiorczosci-na-sadecczyznie/

 Dzieje się też w Nowym Sączu

W 433 miastach Europy, w tym w Nowym Sączu, odbędzie się tradycyjna Noc Naukowców. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zaprasza na to wydarzenie po raz piętnasty. Znów online.

Przed nami kolejna Noc naukowców. - W ofercie, jaką przygotowało 37 placówek edukacyjnych w województwie znajdą coś dla siebie nie tylko najmłodsi odbiorcy – zapewnia Sławomir Sikora z nowosądeckiej PWSZ. - Paleta propozycji jest szeroka: od możliwości obserwacji gwiazd, poprzez wspomnienia historycznych wydarzeń, ciekawostki ze zdrowia i urody, po eksperymenty fizyko-chemiczne, zgłębienie świata techniki, mechaniki, matematyki, dotknięcie nowoczesnych robotów, pojazdów i wynalazków, aż po podróż do wnętrza ziemi i geologiczną przygodę. Pełna oferta na stronie: nocnaukowcow.malopolska.pl.

Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Nowym Sączu przygotowała interesującą i bogatą propozycję. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/4338-jubileuszowa-15-edycja-malopolskiej-nocy-naukowcow-24-wrzesnia-2021.

Ważna informacja: sądecka Uczelnia proponuje spotkanie z nauką w świecie wirtualnym, online. Co w programie?

Instytut Pedagogiczny będzie np. proponował warsztaty „I ty możesz zostać pisarzem” (tzw. Creative writing), a dla młodszych uczestników (5 – 11 lat) proponuje quiz pod hasłem „Naj(większe), naj(brzydsze), naj(rzadsze) owady Polski”, a w finale wybory najwspanialszego polskiego owada. Dla tej samej grupy wiekowej Instytut Pedagogiczny proponuje kolejny quiz: „Wynalazki i wynalazcy”. Kolejną propozycją są warsztaty artystyczne ph. „Mozaika”.

„Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym” to oferta dla młodzieży i dorosłych, a do nich oraz młodszych adresuje niezwykle ważny temat: „Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych”. (opr. TK) Fot. UMWM

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/noc-naukowcow-juz-w-piatek-24-wrzesnia-dzieje-sie-tez-w-nowym-saczu

 Poniżej: plakat tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców: rozgwieżdżone niebo, częściowo przykryte chmurami,  z księżycem i napis: Małopolska Noc Naukowców, 24 września 20201

Plakat Nocy naukowcw 2021 Sadeczanin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poniżej plakat zapowiadający Małopolską Noc Naukowców: zbliżenie mikroskopu używanego przez osobę i napis: 

Przed nami kolejna Małopolska Noc Naukowców.

Plakat Nocy naukowcow 2021 DTS24

 

 

 

 

 

 

Przed nami kolejna Małopolska Noc Naukowców

W najbliższy piątek (24 września) w 433 miastach Europy odbędzie się święto nauki – Noc naukowców. Po raz piętnasty w Małopolsce będzie można uczestniczyć w licznych warsztatach, wykładach i pokazach, przygotowanych przez naukowców i studentów.

Wydarzenia z 15. edycji Małopolskiej Nocy Naukowców odbędą się w siedmiu miastach: Chrzanowie, Krakowie, Niepołomicach, Nowym Sączu, Oświęcimiu, Skawinie i Tarnowie. W niektórych z nich będzie można uczestniczyć online, natomiast dla części wydarzeń stacjonarnych obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

W Nowym Sączu liczne atrakcje zapewni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno młodsi, jak i starsi, pasjonaci nauk humanistycznych, przyrodniczych czy ścisłych. Quiz o owadach, warsztaty dotyczące pielęgnacji niemowlaków, pokazy robotów, nauka autoprezentacji, wykład dotyczący najważniejszych pisarzy współczesnej literatury rosyjskiej – to zaledwie kilka przykładów spośród kilkudziesięciu wydarzeń odbywających się w Nowym Sączu.

Natalia Nykiel

https://www.dts24.pl/przed-nami-kolejna-malopolska-noc-naukowcow/

 

Małopolska Noc Naukowców – co w Nowym Sączu?

https://twojsacz.pl/malopolska-noc-naukowcow-co-w-nowym-saczu/

17 września 2021

W 433 miastach Europy, w tym w 7 miastach województwa małopolskiego, w tym w Nowym Sączu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nauka będzie miała swoje święto – Noc Naukowców. Małopolska Noc Naukowców ma swój skromny jubileusz: odbędzie się po raz 15!

W ofercie, jaką przygotowało 37 placówek edukacyjnych w województwie, choć adresowana jest nie tylko do młodszych odbiorców, każdy, także dorosły, znajdzie coś dla siebie i nie będzie spotkaniem z wybraną dziedziną nauki.

A paleta propozycji jest szeroka: od możliwości obserwacji gwiazd, poprzez wspomnienia historycznych wydarzeń, ciekawostki ze zdrowia i urody, po eksperymenty fizyko-chemiczne, zgłębienie świata techniki, mechaniki, matematyki, dotknięcie nowoczesnych robotów, pojazdów i wynalazków, aż po podróż do wnętrza ziemi i geologiczną przygodę.

Z ofertą Małopolskiej Nocy Naukowców można zapoznać się na stronie: www.nocnaukowcow.malopolska.pl.

A w Nowym Sączu?

Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa, jak zwykle, przygotowała interesującą i bogatą propozycję. Szczegóły znajdziemy y na stronie internetowej Uczelni: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/4338-jubileuszowa-15-edycja-malopolskiej-nocy-naukowcow-24-wrzesnia-2021Ważna informacja: sądecka Uczelnia proponuje spotkanie z nauką w świecie wirtualnym, online.

Przy kolejnych ofertach tematycznych podane są wymagania: regulaminy konkursów, formularze zgłoszeniowe do udziału w prezentacjach. Te nie są wymagane we wszystkich propozycjach. Godziny prezentacji podane są na stronie internetowej Małopolskiej Nocy Naukowców. Linki z przekierowaniem do poszczególnych punktów programu zostaną zamieszczone i uaktualnione przed planowanym wydarzeniem.

Oto niektóre propozycje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Uczelniane Wydawnictwo Naukowe zaprasza na „Magię opowieści”, czyli prezentacji fenomenu książki i czytania: od historii przekazywanych drogą ustną i obrazkową, poprzez narodziny pisma, wynalezienie druku, po masowość i różnorodność form w XX wieku, ze szczególnym podkreśleniem roli książki i czytania, a przy tym współpracy wielu osób w procesie tworzenia książki. Preferowana grupa wiekowa: 5 – 11 lat.

Akademickie Biuro Karier proponuje uczniom w wieku od 8 – 11 lat udział w konkursie plastycznym ph: „Mój wymarzony zawód”, a dla uczniów w wieku 12 – 15 lat konkurs multimedialny (przygotowanie prezentacji) ph. „Mój wymarzony zawód”.

Dla starczych uczestników Nocy Naukowców (16+) Akademickie Biuro Karier proponuje „ABC przygotowania do wejścia na rynek pracy”.

Instytut Ekonomiczny zaprasza na prelekcję pod frapującym tytułem: Skąd państwo ma pieniądze? Tytuł mówi wszystko. Podobnie, jak drugi wykład ph. Czy na pewno jesteśmy racjonalni w swoich decyzjach gospodarczych?

Tę pierwszą ofertę adresuje do uczniów w wieku 12 – 15 lat, drugą do starszych – 16+.

W królewską grę – szachy – zagrać, czy nauczyć się podstaw, będą mogli uczniowie od 8 – 15 lat.

Instytut Języków Obcych ma nie lada gratkę. Dzieci ze szkół podstawowych zaprasza na wirtualną wyprawę dla do miejsc związanych z filmami o Harrym Potterze. Uczestnicy będą poznawać ciekawostki i wykonywać zadania wiążące się z tymi miejscami i postacią czarodzieja. Dla uczniów w grupie wiekowej 12 – 15 i 16+ proponuje rozważania ph. „Jak firmy tworzą nazwy swoich marek?”

Także dorosłych, a przede wszystkim nauczycieli, zainteresuje zapewne hasło: Motywacja do nauki języków obcych”, a w nim: prezentacja modelów nauczania, stosowanie innowacyjności w nauczaniu języków, skuteczne metody nauczania języków.

Instytut Języków Obcych zaprasza uczniów w wieku 12–15 lat do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu geografii, polityki, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Quiz przeprowadzony będzie 24 września 2021 r. (piątek) w formie online na platformie internetowej ok. godz. 16.30.

Nastolatkowie (16+) będą mogli poznać podstawy autoprezentacji.

Nie można też pominąć wykładu pt. „Najważniejsi pisarze współczesnej literatury rosyjskiej”.

Instytut Kultury Fizycznej zaprasza na prezentacje: „Techniki obrony przed obchwytami” – w kilku systemach walki wręcz i samoobrony (preferowane grupy wiekowe: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli), „Pierwszy rok życia dziecka, pielęgnacja noworodka jako profilaktyka przyszłych zaburzeń” (16+ i dorośli); „Poznaj z nami wartości pH różnych produktów spożywczych oraz własności białek” (grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli), „Zimnolecznictwo czy krioterapia? Poznaj metodykę zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej” (grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli) oraz wirtualne zwiedzanie sauny fińskiej, sauny parowej oraz sauny infra red.

Instytut Pedagogiczny będzie przekonywał uczestników (preferowana grupa wiekowa 16+ i dorośli): „I ty możesz zostać pisarzem” (tzw. Creative writing), a także zdradzi tajniki fotografii cyfrowej i obróbki obrazów (preferowana grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli),

Dla młodszych uczestników (5 – 11 lat) proponuje quiz pod hasłem „Naj(większe), naj(brzydsze), naj(rzadsze) owady Polski”, a w finale wybiorą najwspanialszego polskiego owada.

Dla tej samej grupy wiekowej Instytut Pedagogiczny proponuje kolejny quiz: „Wynalazki i wynalazcy”. Tytuł wyjaśnia wszystko. Kolejną propozycją są warsztaty artystyczne ph. „Mozaika”.

„Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym” to oferta dla młodzież 16+ i dorosłych, a do nich oraz młodszych (12 – 15 lat) adresuje niezwykle ważny temat w dobie wszechogarniającego internetu: „Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych”.

Instytut Techniczny proponuje bardziej przyziemne tematy adresując je tak do uczniów szkół podstawowych, jak nastolatków i dorosłych, zapraszając do spotkań w instytutowych laboratoriach. . Oto niektóre tematy: „O czym jest uczenie maszynowe?”, Laboratorium metrologii – „świat w powiększeniu”, Laboratorium obróbki elektroerozyjnej, „Roboty mobilne”, „Układy działające na powietrze”, „Iluzje optyczne… czy jesteś pewien tego co widzisz?”.

Instytut Zdrowia swoja ofertę adresuje do uczniów szkół podstawowych, nastolatków oraz dorosłych i proponuje: poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach, pielęgnacji niemowlaka, opieki nad osobami starszymi, jak też wirtualny spacer po Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych, a w tym prezentację karetki pogotowia ratunkowego i stołu anatomicznego.

Materiał nadesłany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

 

Małopolska Noc Naukowców zostanie zorganizowana w Małopolsce po raz 15

24 września (piątek) – święto nauki w Europie i w PWSZ

 

W 433 miastach Europy, w tym w 7 miastach województwa małopolskiego, w tym w Nowym Sączu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nauka będzie miała swoje święto – Noc Naukowców. Małopolska Noc Naukowców ma swój skromny jubileusz: odbędzie się po raz 15!

W ofercie, jaką przygotowało 37 placówek edukacyjnych w województwie, choć adresowana jest nie tylko do młodszych odbiorców, każdy, także dorosły, znajdzie coś dla siebie i nie będzie spotkaniem z wybraną dziedziną nauki.

A paleta propozycji jest szeroka: od możliwości obserwacji gwiazd, poprzez wspomnienia historycznych wydarzeń, ciekawostki ze zdrowia i urody, po eksperymenty fizyko-chemiczne, zgłębienie świata techniki, mechaniki, matematyki, dotknięcie nowoczesnych robotów, pojazdów i wynalazków, aż po podróż do wnętrza ziemi i geologiczną przygodę.

Z ofertą Małopolskiej Nocy Naukowców można zapoznać się na stronie: www.nocnaukowcow.malopolska.pl.

A w Nowym Sączu?

Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa, jak zwykle, przygotowała interesującą i bogatą propozycję. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Uczelni, pod adresem: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/4338-jubileuszowa-15-edycja-malopolskiej-nocy-naukowcow-24-wrzesnia-2021

Ważna informacja: sądecka Uczelnia proponuje spotkanie z nauką w świecie wirtualnym, online.

Przy kolejnych ofertach tematycznych podane są wymagania: regulaminy konkursów, formularze zgłoszeniowe do udziału w prezentacjach. Te nie są wymagane we wszystkich propozycjach. Godziny prezentacji podane są na stronie internetowej Małopolskiej Nocy Naukowców, pod adresem: www: nocnaukowcow.malopolska.pl. Linki z przekierowaniem do poszczególnych punktów programu zostaną zamieszczone i uaktualnione przed planowanym wydarzeniem.

Oto niektóre propozycje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Uczelniane Wydawnictwo Naukowe zaprasza na „Magię opowieści”, czyli prezentacji fenomenu książki i czytania: od historii przekazywanych drogą ustną i obrazkową, poprzez narodziny pisma, wynalezienie druku, po masowość i różnorodność form w XX wieku, ze szczególnym podkreśleniem roli książki i czytania, a przy tym współpracy wielu osób w procesie tworzenia książki. Preferowana grupa wiekowa: 5 – 11 lat.

Akademickie Biuro Karier proponuje uczniom w wieku od 8 – 11 lat udział w konkursie plastycznym ph: „Mój wymarzony zawód”, a dla uczniów w wieku 12 – 15 lat konkurs multimedialny (przygotowanie prezentacji) ph. „Mój wymarzony zawód”.

Dla starczych uczestników Nocy Naukowców (16+) Akademickie Biuro Karier proponuje „ABC przygotowania do wejścia na rynek pracy”.

Instytut Ekonomiczny zaprasza na prelekcję pod frapującym tytułem: Skąd państwo ma pieniądze? Tytuł mówi wszystko. Podobnie, jak drugi wykład ph. Czy na pewno jesteśmy racjonalni w swoich decyzjach gospodarczych?

Tę pierwszą ofertę adresuje do uczniów w wieku 12 – 15 lat, drugą do starszych – 16+.

W królewską grę – szachy – zagrać, czy nauczyć się podstaw, będą mogli uczniowie od 8 – 15 lat.

Instytut Języków Obcych ma nie lada gratkę. Dzieci ze szkół podstawowych zaprasza na wirtualną wyprawę dla do miejsc związanych z filmami o Harrym Potterze. Uczestnicy będą poznawać ciekawostki i wykonywać zadania wiążące się z tymi miejscami i postacią czarodzieja. Dla uczniów w grupie wiekowej 12 – 15 i 16+ proponuje rozważania ph. „Jak firmy tworzą nazwy swoich marek?”

Także dorosłych, a przede wszystkim nauczycieli, zainteresuje zapewne hasło: Motywacja do nauki języków obcych”, a w nim: prezentacja modelów nauczania, stosowanie innowacyjności w nauczaniu języków, skuteczne metody nauczania języków.

Instytut Języków Obcych zaprasza uczniów w wieku 12–15 lat do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu geografii, polityki, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Quiz przeprowadzony będzie 24 września 2021 r. (piątek) w formie online na platformie internetowej ok. godz. 16.30.

Nastolatkowie (16+) będą mogli poznać podstawy autoprezentacji.

Nie można też pominąć wykładu pt. „Najważniejsi pisarze współczesnej literatury rosyjskiej”.

Instytut Kultury Fizycznej zaprasza na prezentacje: „Techniki obrony przed obchwytami” – w kilku systemach walki wręcz i samoobrony (preferowane grupy wiekowe: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli), „Pierwszy rok życia dziecka, pielęgnacja noworodka jako profilaktyka przyszłych zaburzeń” (16+ i dorośli); „Poznaj z nami wartości pH różnych produktów spożywczych oraz własności białek” (grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli), „Zimnolecznictwo czy krioterapia? Poznaj metodykę zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej” (grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli) oraz wirtualne zwiedzanie sauny fińskiej, sauny parowej oraz sauny infra red.

Instytut Pedagogiczny będzie przekonywał uczestników (preferowana grupa wiekowa 16+ i dorośli): „I ty możesz zostać pisarzem” (tzw. Creative writing), a także zdradzi tajniki fotografii cyfrowej i obróbki obrazów (preferowana grupa wiekowa: 12–15 lat, młodzież 16+ i dorośli),

Dla młodszych uczestników (5 – 11 lat) proponuje quiz pod hasłem „Naj(większe), naj(brzydsze), naj(rzadsze) owady Polski”, a w finale wybiorą najwspanialszego polskiego owada.

Dla tej samej grupy wiekowej Instytut Pedagogiczny proponuje kolejny quiz: „Wynalazki i wynalazcy”. Tytuł wyjaśnia wszystko. Kolejną propozycją są warsztaty artystyczne ph. „Mozaika”.

„Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym” to oferta dla młodzież 16+ i dorosłych, a do nich oraz młodszych (12 – 15 lat) adresuje niezwykle ważny temat w dobie wszechogarniającego internetu: „Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych”.

Instytut Techniczny proponuje bardziej przyziemne tematy adresując je tak do uczniów szkół podstawowych, jak nastolatków i dorosłych, zapraszając do spotkań w instytutowych laboratoriach. . Oto niektóre tematy: „O czym jest uczenie maszynowe?”, Laboratorium metrologii – „świat w powiększeniu”, Laboratorium obróbki elektroerozyjnej, „Roboty mobilne”, „Układy działające na powietrze”, „Iluzje optyczne… czy jesteś pewien tego co widzisz?”.

Instytut Zdrowia swoja ofertę adresuje do uczniów szkół podstawowych, nastolatków oraz dorosłych i proponuje: poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach, pielęgnacji niemowlaka, opieki nad osobami starszymi, jak też wirtualny spacer po Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych, a w tym prezentację karetki pogotowia ratunkowego i stołu anatomicznego.

RafałKmak

https://miastons.pl/nowy-sacz/24-wrzesnia-piatek-swieto-nauki-w-europie-i-w-pwsz/

 

Sądecka Uczelnia ma szansę być kuźnią kadr dla tej branży

https://www.dts24.pl/rodzi-sie-nowy-sektor-gospodarki-sadecka-uczelnia-ma-szanse-byc-kuznia-kadr-dla-tej-branzy/

 

W Warszawie podpisano „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Jednym z sygnatariuszy dokumentu był dr Marek Reichel, prorektor ds. nauki i rozwoju nowosądeckiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.  Autografy pod porozumieniem złożyli przedstawiciele dziewięciu ministerstw, potencjalni inwestorzy, delegaci organizacji działających na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, reprezentanci samorządów, instytutów badawczo – rozwojowych i wyższych uczelni.

Jednym z zadań, jakie przed jednostkami badawczo – rozwojowymi i szkolnictwem wyższym stawia porozumienie sektorowe, jest przygotowanie kadry fachowców, którzy na każdym etapie łańcucha powstawania elektrowni wiatrowych będą mogli sprostać temu wyzwaniu. Oznacza to, że wyższe uczelnie techniczne będą tworzyć i otwierać kierunki kształcące studentów dla tego działu gospodarki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wytypuje które uczelnie otwierać będą kierunki dla branż związanych z morską energetyką wiatrową. Atutem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest kształcenie studentów w Instytucie Technicznym w specjalności z pogranicza ekoenergetyki – odnawialne źródła energii.

Prace nad porozumieniem rozpoczęły się 1 lipca 2020 roku, od podpisania listu intencyjnego o współpracy w zakresie budowy i rozwoju nowego sektora polskiej gospodarki w obszarze odnawialnych źródeł energii, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Rektor nowosądeckiej PWSZ – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, oddelegował do prac w zespołach roboczych przygotowujących porozumienie dr. hab. inż. Józefa Ciułę.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce ma się opierać na maksymalizacji udziału rodzimych podmiotów w łańcuchu dostaw w procesie budowy morskich farm wiatrowych. Ten nowy, rodzący się sektor gospodarki, ma być jednym z kluczowych ogniw transformacji gospodarczej Polski.

autorka: Iwona Kamieńska

źródło fot.: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

grupa sygnatariuszy „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

DTS porozumienie

 

Nowy Sącz. Gmach Instytutu Ekonomicznego sądeckiej PWSZ prezentuje się już okazale.

Powstaje w ekspresowym tempie.

 

Instytut Ekonomiczny sądeckiej PWSZ rośnie w oczach. W sąsiedztwie auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy Alejach Wolności w Nowym Sączu wznoszony jest kilkupiętrowy obiekt, który już za niespełna rok będzie służył studentom. Rozpoczęte pod koniec listopada 2020 roku prace postępują w bardzo szybkim tempie. Zobaczcie sami jak prezentuje się obecnie.

Z tygodnia na tydzień widać postępy na placu budowy Instytutu Ekonomicznego. W sąsiedztwie auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy Alejach powstaje budynek, w którym kształcić się będą studenci sądeckiej uczelni.

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu do tej pory mieścił się przy ul. Jagiellońskiej w budynku tzw. „Ciuciubabki” który uczelnia wynajmowała od marszałka województwa małopolskiego.

Nową siedzibę instytutu wybuduje firma ERSbet, a projekt przygotowało krakowskie Biuro Architektoniczne Dresler Studio.

Koszty inwestycji pokryte zostaną z otrzymanego w 2018 roku, z okazji 20-lecia istnienia placówki czeku, który przekazał Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Kwota wsparcia przekazana władzom uczelni wynosiła 22 mln złotych.

Co będzie w budynku?

- W obiekcie o powierzchni użytkowej 4,5 tys. m kw. Przewidziano na parterze: salę wykładową (z możliwością podziału na 2 mniejsze), szatnie i sklepik; na pierwszym piętrze: salę wykładową, pokoje do konsultacji i pomieszczenia administracyjne. Podobnie rozplanowano piętro drugie i trzecie, oczywiście wraz z m.in. pomieszczeniami sanitarnymi i pomieszczeniami technicznymi. W piwnicach przewidziano m.in. garaże i magazyn- informują władze uczelni.

Prace rozpoczęto od wyburzenia budynku starej zbrojowni, która nastąpiła w listopadzie ubiegłego roku oraz przekładki sieci kolidujących z budową. Ciężkie koparki rozburzyły budynek starej zbrojowni, a potem uprzątnięto rumowisko, aby pracownicy firmy eRSbet mogli przystąpić do kolejnego etapu, czyli wbijania pali od strony Pasażu Grodzkiego. W ten sposób zabezpieczono teren przed osuwaniem się ziemi.

Następnie wykonano wykop pod fundament obiektu Instytutu Ekonomicznego. W mieście powstaje bardzo okazały budynek, który będzie służył studentom. Powoli budynek zaczyna przypominać ten z wizualizacji. Klucze do gotowego budynku rektor PWSZ ma otrzymać do końca kwietnia 2022 roku. Oferta dla studentów Instytutu Ekonomicznego

Ofera  Instytutu Ekonomicznego

Nowy gmach uczelni ma być odpowiedzią na spore zainteresowanie studentów ofertą dydaktyczną Instytutu Ekonomicznego, w którym żacy mogą się kształcić na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Wśród oferowanych przez sądecką uczelnię kierunków znajduje się m.in. e - administracja, ekonomia, zarządzanie, a także ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (studia magisterskie). Nowa siedziba Instytutu Ekonomicznego będzie mogła pomieścić około 1000 studentów.

Kiedy odwiedziliśmy plac budowy pod koniec kwietnia, wznoszono właśnie piąte piętro. Po kilku zaledwie tygodniach powstało już siódme. Teraz prace powoli budynek uzyskuje docelową wysokość.

- Ekonomiści już czekają. Studenci kierunków ekonomicznych w sądeckiej PWSZ z radością spoglądają na rosnący budynek swojego instytutu. Dzięki naszej ekipie, obiekt w Nowym Sączu powstaje w szybkim tempie i już prezentuje się okazale - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych główny wykonawca, firma Ersbet.

Klaudia Kulak

https://gazetakrakowska.pl/nowy-sacz-gmach-instytutu-ekonomicznego-sadeckiej-pwsz-prezentuje-sie-juz-okazale-powstaje-w-ekspresowym-tempie-zdjecia/ar/c1-15738894

Postępy prac związanych z budową gmachu IE sądeckiej PWSZ w Nowym Sączu: Facebook, Ersbet - Firma budowlana

Na dwóch zdjęciach poniżej: zaawansowana budowa nowego gmachu Instytutu Ekonomicznego. 

Budowa nowego budynku Instytutu Ekonomicznego PWSZ 2

 Budowa nowego budynku Instytutu Ekonomicznego PWSZ 1