ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
/na podstawie Zarządzenia Nr 48/2022 Rektora PWSZ w Nowy Sączu z dnia 22 czerwca 2022 r./


SEMESTR ZIMOWY


semestr zimowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie:

od 1 października 2022 r. do 19 lutego 2023 r. w tym:

a) okres zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 30 października 2022 r.

od 3 listopada do 23 grudnia 2022 r.

od 2 do 5 stycznia 2023 r.

od 9 do 29 stycznia 2023 r.

 

b) przerwa okolicznościowa:

od 31 października do 2 listopada 2022 r.

od 6 do 8 stycznia 2023 r.

 

c) przerwa świąteczna: od 24 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.

 

d) sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych: od 30 stycznia do 10 lutego 2023 r.

 

e) sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych: od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r.

 

f) poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych: od 13 do 16 lutego 2023 r.

 

g) poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych: od 13 do 19 lutego 2023 r.

 

Ustala się ostateczne terminy:

a) zaliczenia semestru zimowego dla studentów studiów stacjonarnych: do 16 lutego 2023 r.

b) zaliczenia semestru zimowego dla studentów studiów niestacjonarnych: do 19 lutego 2023 r.

c) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z dokonaniem wpisów studentów na semestr letni: do 19 lutego 2023 r.

 

Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: dzień uroczystej Inauguracji roku akademickiego – 3 października 2022 r.

 semestr zimowy dla studentów siódmego semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia trwać będzie:

od 1 października 2022 r. do 19 lutego 2023 r. w tym:

a) okres zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 30 października 2022 r.

od 3 listopada do 23 grudnia 2022 r.

od 2 do 5 stycznia 2023 r.

od 9 do 29 stycznia 2023 r.

 

b) przerwa okolicznościowa:

od 31 października do 2 listopada 2022 r.

od 6 do 8 stycznia 2023 r.

 

c) przerwa świąteczna: od 24 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.

 

d) sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych: od 9 do 20 stycznia 2023 r.

 

e) sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych: od 9 do 22 stycznia 2023 r.

 

f) poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych: od 23 do 26 stycznia 2023 r.

 

g) poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych: od 23 do 29 stycznia 2023 r.

 

4) ustala się ostateczne terminy zaliczenia semestru zimowego dla studentów siódmego semestru studiów pierwszego stopnia:

a) studiów stacjonarnych: do 26 stycznia 2023 r.

b) studiów niestacjonarnych: do 29 stycznia 2023 r.


Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: dzień uroczystej Inauguracji roku akademickiego – 3 października 2022 r.

 

 

 


SEMESTR LETNI


semestr letni dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie: od 20 lutego do 30 września 2023 r. w tym:

a) okresy zajęć dydaktycznych:

od 20 lutego do 4 kwietnia 2023 r.

od 12 do 30 kwietnia 2023 r.

od 4 do 19 maja 2023 r.

od 22 maja do 18 czerwca 2023 r.

 

b) przerwa świąteczna: od 5 do 11 kwietnia 2023 r.

 

c) przerwa okolicznościowa: od 1 do 3 maja 2023 r.

 

d) sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: od 19 czerwca do 2 lipca 2023 r.

 

e) przerwa wakacyjna: od 3 lipca do 10 września 2023 r.

 

f) poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: od 11 do 17 września 2023 r.

 

Ustala się ostateczne terminy:

a) zaliczenia semestru letniego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy:

uzyskali zaliczenie zajęć w I terminie: do 2 lipca 2023 r.

 uzyskali zaliczenie zajęć w II terminie: do 17 września 2023 r.


b) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z rokiem akademickim 2022/2023 oraz dokonaniem wpisów studentów na rok akademicki 2023/2024: do 24 września 2023 r.Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Juwenalia – od 20 do 21 maja 2023 r.

Święto Uczelni – 16 czerwca 2023 r.

 

 
 

 

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
I NIESTACJONARNYCH

 

Semestr zimowy

1 X 2021 r. – 20 II 2022 r.

 
Okres zajęć dydaktycznych

1 – 31 X 2021 r.

3 – 10 XI 2021 r.

13 XI - 23 XII 2021 r.

3 - 30 I 2022 r.

Przerwa okolicznościowa

1 – 2 XI 2021 r.

11 - 12 XI 2021 r.

Przerwa świąteczna 24 XII 2021 r. - 2 I 2022 r.

Sesja egzaminacyjna dla studentów

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

31 I – 11 II 2022 r.

31 I – 13 II 2022 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

14 II – 17 II 2022 r.

14 II – 20 II 2022 r.

Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego dla studentów

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

17 II 2022 r.

20 II 2022 r.

Ostateczny termin zakończenie spraw
organizacyjnych związanych z dokonaniem wpisów studentów
na semestr letni
20 II 2022 r.
 
Semestr zimowy dla studentów siódmego semestru
studiów pierwszego stopnia

1 - 31 X 2021 r.

3 - 10 XI 2021 r.

13 XI - 23 XII 2021 r.

3 - 9 I 2022 r.

Przerwa okolicznościowa

 1 - 2 XI 2021 r.

 11 - 12 XI 2021 r.

Przerwa świąteczna  24 XII 2021 r. - 2 I 2022 r.

Sesja egzaminacyjna dla studentów

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

10 - 23 I 2022 r.

10 - 23 I 2022 r.

Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

24 - 27 I 2022 r.

24 - 30 I 2022 r.

Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego
dla studentów siódmego semestru studiów pierwszego stopnia

- studiów stacjonarnych

    - studiów niestacjonarnych

 

21 II 2022 r.

23 II 2022 r.

 

semestr letni

 21 II - 30 IX 2022 r.

  
Okres zajęć dydaktycznych

 21 II - 12 IV 2022 r.

 20 - 30 IV 2022 r.

 4 - 19 V 2022 r.

 23 V - 15 VI 2022 r.

 18 - 19 VI 2022 r.

Przerwa świąteczna  13 - 19 IV 2022 r.
Przerwa okolicznościowa

 1 - 3 V 2022 r.

 16 - 17 VI 2022 r.

Sesja egzaminacyjna  20 VI - 3 VII 2022 r.
Przerwa wakacyjna  4 VII - 11 IX 2022 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna  12 - 18 IX 2022 r.

Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego
dla studentów, którzy:

- uzyskali zaliczenie zajęć w I terminie

  - uzyskali zaliczenie zajęć w II terminie

 

3 VII 2022 r.

18 IX 2022 r.

Ostateczny termin zakończenia spraw organizacyjnych
związanych z r. a.
2021/2022
dokonaniem wpisów studentów
na r. a. 2022/2023
 25 IX 2022 r.
  

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

  
Inauguracja roku akademickiego  8 X 2021 r.
Święto Uczelni  20 V 2022 r.
Juwenalia  21 - 22 V 2022 r.