ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

 
WYSZCZEGÓLNIENIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW
STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
 

Semestr zimowy

1 X 2020 r. – 21 II 2021 r.

 
Okres zajęć dydaktycznych 1 – 30 X 2020 r.

3 XI – 23 XII 2020 r.

8 – 31 I 2021 r.

Przerwa okolicznościowa 31 X – 2 XI 2020 r.
Przerwa świąteczna 24 XII 2020 r. – 7 I 2021 r.
Sesja egzaminacyjna
dla studentów studiów stacjonarnych
1 II – 12 II 2021 r.
Sesja egzaminacyjna
dla studentów studiów niestacjonarnych
1 II – 14 II 2021 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna
dla studentów studiów stacjonarnych
15 II – 18 II 2021 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna
dla studentów studiów niestacjonarnych
15 II – 21 II 2021 r.
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego
dla studentów studiów stacjonarnych
do 18 II 2021 r.
Ostateczny termin zaliczenia semestru zimowego
dla studentów studiów niestacjonarnych
do 21 II 2021 r.
Ostateczny termin zakończenie spraw
organizacyjnych związanych z dokonaniem wpisów
studentów na semestr letni
21 II 2021 r.
 

Semestr letni

22 II – 30 IX 2021 r.

 
Okres zajęć dydaktycznych 22 II – 30 III 2021 r.

8 – 30 IV 2021 r.

5 – 20 V 2021 r.

24 V – 2 VI 2021 r.

5 VI – 20 VI 2021 r.

Przerwa świąteczna 31 III – 7 IV 2021 r.
Przerwa okolicznościowa 1 – 4 V 2021 r.

3 – 4 VI 2021 r.

Sesja egzaminacyjna 21 VI – 4 VII 2021 r.
Przerwa wakacyjna 5 VII – 12 IX 2021 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjna 13 – 19 IX 2021 r.
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego dla
studentów, którzy uzyskali zaliczenie
zajęć w I terminie
do 4 VII 2021 r.
Ostateczny termin zaliczenia semestru letniego dla
studentów, którzy uzyskali zaliczenie
zajęć w II terminie
do 19 IX 2021 r.
Ostateczny termin zakończenia spraw
organizacyjnych związanych z rokiem akademickim
2020/2021 dokonaniem wpisów studentów
na rok akademicki 2021/2022
do 26 IX 2021 r.
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 
Inauguracja roku akademickiego 9 X 2020 r.
Święto Uczelni 21 V 2021 r.
Juwenalia 22 – 23 V 2021 r.