W dniu 20 kwietnia 2016 roku w Galerii E/A (Al. Wolności 40) odbył się wernisaż pod patronatem JM Rektora PWSZ w Nowym Sączu − dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw., podsumowujący międzynarodowy projekt „Słowa-znaczenia”.

W projekcie − który miał na celu przede wszystkim pokazanie różnych aspektów edukacji artystycznej w kontekście twórczym i teoretycznym, a także integrację środowisk − udział wzięli m.in. studenci, absolwenci i wykładowcy kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Nowym Sączu, przedstawiciele Wydziału Sztuki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie oraz Kean University w New Jersey (USA), a jego gośćmi specjalnymi byli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Mada” w Nowym Sączu.

Pomysłodawcą projektu i wydawnictwa była dr Iwona Bugajska-Bigos, opiekun Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia”, realizująca podobne inicjatywy z udziałem środowisk „osób w potrzebie” już od kilku lat. Towarzysząca mu monografia zawiera prace artystyczne uczestników oraz część teoretyczną, scalającą zagadnienia dotyczące istoty edukacji artystycznej i komunikacji za pomocą sztuk wizualnych, także w zakresie arteterapii. Swoimi refleksjami dotyczącymi kształcenia artystycznego podzielili się m.in. profesorowie: Marek Szymański, Krzysztof Tomalski, Andrzej Szarek, Karol Gąsienica-Szostak. Prof. Joanna Wezyk z Kean Univesity zaprezentowała autorskie metody pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a kwestie arteterapii poruszyły: dr Janka Satkova, dr Andrea Juhasova, prof. Jaroslava Sickova-Fabrici i dr Anna Steliga.

W wernisażu, będącym uroczystym zakończeniem projektu, uczestniczyli goście z WTZ „Mada”, którzy po raz kolejny pokazali w swych pracach artystycznych (powstałych na specjalnie przygotowanych warsztatach arteterapeutycznych, przeprowadzonych przez autorkę projektu i studentki Edukacji artystycznej) wrażliwość artystyczną oraz rozległe możliwości interpretacyjne. Podkreślano podczas niego nie tylko walory artystyczne prac eksponowanych na wystawie, ale także niezwykłość kreacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wagę wspierania ich twórczości. Niejako potwierdzeniem tych słów jest propozycja kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w ramach nowej specjalności: Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią, uruchamiana od 1 października 2016 roku.

W uroczystości udział wzięli JM Rektor PWSZ − dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego − dr Beata Lisowska, Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej − mgr Czesław Baraniecki, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie − straszy wizytator mgr Irena Małecka, kierownik WTZ „Mada” − mgr Janusz Reszkiewicz z podopiecznymi i pracownikami, autorzy prac − studenci oraz absolwenci należący do Koła Naukowo-Artystycznego „Piekarnia” wraz z opiekunem dr Iwoną Bugajską-Bigos, a także mgr Agata Rolka, mgr Magdalena Chadaj i mgr Andrzej Naściszewski.