Biblioteka, al. Wolności 40

Filia w Instytucie Pedagogicznym, ul. Chruślicka 6

 • AURA (2001-2019)
 • BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
 • CHARAKTERY
 • CHOWANNA (2000-2018)
 • EDUKACJA I DIALOG (1992-2018)
 • EDUKACJA, STUDIA, BADANIE,INNOWACJE
 • EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (dawniej NAUCZANIE POCZĄTKOWE)
 • FIZYKA W SZKOLE (1995-2012)
 • GŁOS PEDAGOGICZNY (2013-2016)
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI (1999-2001)
 • KULTURA I EDUKACJA
 • KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
 • MATEMATYKA (1999-2016)
 • NOWA SZKOŁA (1999-2017)
 • POLONISTYKA (1999-2009)
 • PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
 • PSYCHOLOGIA W SZKOLE (2004-2015)
 • PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
 • REMEDIUM
 • RUCH PEDAGOGICZNY
 • ŚWIAT NAUKI (1995-2019)
 • WIEDZA I ŻYCIE (1989-2019)
 • WSZECHŚWIAT (2005-2012)
 • WSZYSTKO DLA SZKOŁY (1999-2012)
 • WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE
 • WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ
 • WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU
 • WYCHOWAWCA
 • ŻYCIE SZKOŁY

Filia w Instytucie Języków Obcych, ul. Kochanowskiego 44

 • ARGUMENTY I FAKTY
 • BUSINESS ENGLISH
 • DEUTSCH AKTUELL
 • DIALOG
 • ENGLISH MATTERS
 • NEWSWEEK
 • OSTANOVKA ROSSIJA