Pokoje

Pokoje gościnne stanowią bazę noclegową zamiejscowych nauczycieli akademickich przyjeżdżających na zajęcia w Uczelni, gości Uczelni oraz osób nie będących jej pracownikami.

Dysponujemy 50 miejscami, w tym:

I piętro
6 pokoi 1-osobowych
10 pokoi 2-osobowych
1 pokój 3-osobowy
II piętro
1 pokój 1-osobowy
10 pokoi 2-osobowych
Doba hotelowa trwa od godz. 12.00 do godz. 10.00 dnia następnego.

Każdy pokój posiada łazienkę z prysznicem. W pokojach oprócz nowego, standardowego wyposażenia znajduje się lodówka, telewizor, łącze WiFi.

Do dyspozycji gości hotelowych pozostaje:

świetlica na I piętrze,
aneks kuchenny na II piętrze,
bufet na parterze,
wewnętrzny, bezpłatny parking (niestrzeżony).

Cennik

Pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, przyjeżdżający na zajęcia w Uczelni maja prawo do korzystania z pokojów gościnnych za odpłatnością w wysokości 45,00 zł brutto od osoby za dobę.

Dla osób niebędących pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej opłata brutto za korzystanie z pokojów gościnnych (w zależności od długości pobytu) wynosi:

pokój 1-osobowy - 75,00 zł za dobę
pokój 2-osobowy - 110,00 zł za dobę
pokój 3-osobowy - 150,00 zł za dobę.
Przy pobytach przez okres równy lub dłuższy niż 7 dni dla osób niebędących pracownikami PWSZ opłata brutto wynosi:

pokój 1-osobowy - 60,00 zł za dobę
pokój 2-osobowy - 85,00 zł za dobę
pokój 3-osobowy - 120,00 zł za dobę
Przy pobytach przez okres równy lub dłuższy niż 15 dni dla osób niebędących pracownikami PWSZ opłata brutto wynosi:

pokój 1-osobowy - 50,00 zł za dobę
pokój 2-osobowy - 70,00 zł za dobę
pokój 3-osobowy - 90,00 zł za dobę
Opłata wnoszona jest z góry w recepcji obiektu, po zakwaterowaniu. Wyjątek mogą stanowić grupy zorganizowane ( na podstawie zawartej umowy).

Płatności można dokonać gotówką, przelewem lub potrąceniem z wynagrodzenia pracownika (dotyczy pracowników Uczelni).

Przy zapłacie:

gotówką osoba korzystająca z pokoju otrzymuje fakturę,
przelewem osoba korzystająca z pokoju otrzymuje fakturę z podanym numerem konta bankowego oraz terminem płatności.
W przypadku pracownika Uczelni po wcześniejszym złożeniu oświadczenia w Dziale Finansowo-Płacowym Uczelni płatność może być dokonana poprzez potrącenie z wynagrodzenia.

Rezerwacja

Rezerwacja pokojów dla pracowników Uczelni jest dokonywana u Kierownika Działu Obsługi Kampusu Dydaktyczno-Sportowego PWSZ lub pracownika recepcji po przesłaniu przez upoważnionych pracowników Instytutów wniosków (także 
e-mail), złożonych na początku każdego semestru, w oparciu o aktualne plany zajęć.

W przypadku rezygnacji z pokoju gościnnego osoba rezerwująca zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym Kierownika obiektu lub pracownika recepcji.

Osoby spoza Uczelni dokonują rezerwacji u Kierownika obiektu lub u dyżurującego pracownika recepcji.
W przypadku rezygnacji z rezerwacji konieczne jest niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie pracownika recepcji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

ul. Staszica 1, 33–300 Nowy Sącz;

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu: +48 (18) 443 45 45, +48 (18) 547 56 02;

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu korzystania z pokojów gościnnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji usługi;

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa;

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

9. W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Galeria

Kontakt

Helena Gizicka

Maria Demczak 

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kościuszki 2

Telefon do recepcji: 18 547 11 01 wew. 7

Recepcja czynna codziennie w godz. 7.00-21.00

Obiekt monitorowany i chroniony całą dobę.