Listy osób wpisanych na listę studentów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

28 września 2022 r.

 


Osoby zakwalifikowane do wpisu na listę studentów w celu złożenia wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia podjęcia studiów, muszą zgłosić się do Komisji Rekrutacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w dniach 23 - 27 września 2022 r.

Termin wizyty należy ustalić za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu (na swoim indywidualnym koncie kandydata: e-Rekrutacja, zakładka: „Umów wizytę”).
Po zalogowaniu na rekrutacyjne konto kandydata należy wybrać zakładkę "Umów wizytę", następnie kliknąć w Instytut oraz salę i zapisać się na wybrany termin. Wolne terminy zaznaczone są na zielono.

W celu umożliwienia Państwu odbioru legitymacji studenckiej na początku roku akademickiego, prosimy o uiszczenie opłaty w wysokości 22 zł na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w Wirtualnym Dziekanacie. Dowód wpłaty należy dostarczyć w dniu składania dokumentów.

 

 

Listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

23 września 2022 r.

 

 

I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: e-Administracja – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomia – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomia – studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – studia stacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – studia niestacjonarne

 

 

Instytut Języków Obcych

Kierunek: Filologia angielska – studia stacjonarne

Kierunek: Filologia angielska – studia niestacjonarne

Kierunek: Lingwistyka dla biznesu – studia stacjonarne

 

 

Instytut Kultury Fizycznej

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia stacjonarne

Kierunek: Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne

 

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Public relations – studia stacjonarne

Kierunek: Graphic design i technologie wizualne – studia stacjonarne

 

 

Instytut Techniczny

Kierunek: Informatyka – studia stacjonarne

Kierunek: Mechatronika – studia stacjonarne

Kierunek: Mechatronika – studia niestacjonarne

Kierunek: Transport i logistyka – studia stacjonarne

Kierunek: Transport i logistyka – studia niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne

 

Instytut Zdrowia

Kierunek: Dietetyka – studia stacjonarne

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia stacjonarne

Kierunek: Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne

 

II. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Instytut Kultury Fizycznej

Kierunek: Fizjoterapia – studia stacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne

 

III. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Instytut Ekonomiczny

Kierunek: Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – studia stacjonarne

Kierunek: Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – studia niestacjonarne

 

 

Instytut Języków Obcych

Kierunek: Lingwistyka praktyczna – studia stacjonarne

 

Instytut Pedagogiczny

Kierunek: Pedagogika

Kierunek: Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów - studia stacjonarne

 

Instytut Zdrowia

Kierunek: Pielęgniarstwo – studia stacjonarne