baner duzy 2020.2021

 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

 

 Zapraszamy do udziału w II turze rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 - wystarczy przejść kilka etapów by zostać studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

KROK 1

Drogi Kandydacie, jeżeli znalazłeś w naszej ofercie interesujący Cię kierunek studiów i zdecydowałeś się na studia w PWSZ w Nowym Sączu zarejestruj się na stronie internetowej Uczelni:

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

 

(Uwaga!!! Pamiętaj o wpisaniu poprawnego adresu e-mail, ponieważ drogą e-mailową otrzymasz nazwę użytkownika i hasło - w przypadku problemów prosimy o kontakt z Działem Spraw Studenckich i Kształcenia: 18 443 45 45 , wew. 107 lub bezpośrednio z Sekretariatem Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów).

 

Masz już login i hasło? Zaloguj się do systemu:

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Logowanie

 

Wprowadź swoje dane osobowe, czytaj uważnie wszystkie komunikaty i postępuj zgodnie z instrukcją.

 

Sprawdź czy wprowadzone dane osobowe nie zawierają błędów - po zatwierdzeniu formularza nie można dokonać zmian.

Pamiętaj o zamieszczeniu fotografii w wersji cyfrowej odzwierciedlającej Twój aktualny wizerunek!!!

W przypadku wystąpienia problemów podczas procesu rejestracji lub pytań – skontaktuj się z Komisją Rekrutacyjną, Sekretariatem Instytutu, w którym prowadzony jest dany kierunek studiów lub Działem Spraw Studenckich i Kształcenia (tel. 18/443-45-45, wew. 107) – uzyskasz pełne informacje i pomoc.

Pamiętaj!!! Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wypełnionych danych.

 

KROK 2

Aby pomyślnie przejść proces elektronicznej rejestracji należy zamieścić w systemie komplet wymaganych dokumentów w formie elektronicznej (skan, zdjęcie, dopuszczalne formaty: pdf, jpg, jpeg):

· w pierwszej kolejności świadectwo maturalne - system nie umożliwi wydrukowania formularza rekrutacyjnego jeżeli świadectwo maturalne nie zostanie wcześniej w   nim zamieszczone,

· wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny (do pobrania z zakładki: "Wydruki rekrutacyjne") można wydrukować, podpisać i zamieścić w systemie dopiero po wcześniejszym wgraniu do systemu świadectwa maturalnego,

· pozostałe, wymagane dla danego kierunku dokumenty, (szczegółowy wykaz – patrz zakładka: Rekrutacja/Wymagane dokumenty),

· potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (do pobrania z zakładki: "Wydruki rekrutacyjne" - druk generowany automatycznie w systemie elektronicznej rejestracji -  w przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną należy uiścić za każdy kierunek oddzielnie (patrz zakładka: Rekrutacja/Opłata rekrutacyjna).

W systemie rekrutacyjnym należy zamieścić komplet dokumentów w pełnej wersji.

 

 SPRAWDZAJ POCZTĘ!!! - KOMISJA REKRUTACYJNA BĘDZIE SIĘ Z TOBĄ KONTAKTOWAĆ!!!

 

KROK 3

Przeszedłeś pomyślnie elektroniczną rejestrację na studia i przystąpiłeś do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego jeżeli wybrałeś kierunek, na którym jest wymagany egzamin wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna (patrz zakładka: Rekrutacja/Egzaminy wstępne/rozmowa kwalifikacyjna) – bądź cierpliwy i czekaj na ogłoszenie, na stronie internetowej Uczelni, listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów: 23 września 2020 r.

 

KROK 4

Zostałeś zakwalifikowany do wpisu na listę studentów?

Przygotuj komplet wymaganych dokumentów (oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie) i dostarcz je Komisji Rekrutacyjnej w Instytucie, w którym prowadzony jest wybrany przez Ciebie kierunek studiów w terminie: 24 - 25 września 2020 r. (szczegółowe terminy pracy Komisji Rekrutacyjnej znajdziesz (pod koniec sierpnia) w zakładce: Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej.)

Pamiętaj! Aby dostarczyć dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej należy umówić wizytę za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.

Jeśli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej może to zrobić wybrana przez Ciebie osoba posiadająca Twoje pełnomocnictwo. Wzór pełnomocnictwa znajdziesz w zakładce: Rekrutacja/Druki do pobrania.

 

KROK 5

Pamiętaj by koniecznie potwierdzić podjęcie studiów w Sekretariacie Instytutu, w którym podejmiesz kształcenie ponieważ przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 -
wystarczy przejść kilka etapów by zostać studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

 

 

PRZEJDŹ DO ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI NA STUDIA