baner 2022.2023

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

 

Zapraszamy do udziału w drugiej turze rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 /wykaz kierunków- patrz zakładka: "Informacje ogólne"/
Wystarczy przejść kilka etapów by zostać studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

 KROK 1

Drogi Kandydacie, jeżeli znalazłeś w naszej ofercie interesujący Cię kierunek studiów (patrz zakładka: " Informacje ogólne") i zdecydowałeś się na studia w PWSZ w Nowym Sączu zarejestruj się na stronie internetowej Uczelni - elektroniczna rejestracja kandydatów na studia rusza: 17 sierpnia 2022 r.

Uwaga!!! Pamiętaj o wpisaniu poprawnego adresu e-mail, ponieważ drogą e-mailową otrzymasz nazwę użytkownika i hasło - w przypadku problemów prosimy o kontakt z Działem Spraw Studenckich i Kształcenia, tel.: 18 443 45 45 , wew. 107

 

link do rejestracji: https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

 

Masz już login i hasło? Zaloguj się do systemu "Wirtualny Dziekanat":

 

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/RKonto/LogIn

 

Wprowadź swoje dane osobowe, czytaj uważnie wszystkie komunikaty i postępuj zgodnie z instrukcją.

Sprawdź czy wprowadzone dane osobowe nie zawierają błędów - po zatwierdzeniu formularza nie będzie możliwe dokonanie zmian.

Pamiętaj o zamieszczeniu fotografii w wersji cyfrowej odzwierciedlającej Twój aktualny wizerunek!!!

W przypadku wystąpienia problemów podczas procesu rejestracji lub pytań – skontaktuj się z Sekretariatem Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów lub Działem Spraw Studenckich i Kształcenia (tel. 18/443-45-45, wew. 107) – uzyskasz pełne informacje i pomoc.

Pamiętaj!!! Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość wypełnionych danych.

KROK 2

Aby pomyślnie przejść proces elektronicznej rejestracji należy zamieścić w systemie "Wirtualny Dziekanat" komplet wymaganych dokumentów w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie; dopuszczalne formaty: jpg, jpeg, w przypadku dokumentów zawierających więcej niż dwie strony - zapis pliku w pdf) w następujący sposób:

1) w pierwszej kolejności zamieść:

- świadectwo dojrzałości - w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie

- dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich  - w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia

(wydrukowanie formularza rekrutacyjnego nie będzie możliwe jeżeli świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów nie zostanie wcześniej zamieszczone w systemie - po załączeniu świadectwa dojrzałości lub dyplomu wróć do zakładki „Krok 2: Moje kierunki”,

- kliknij znajdujący się na stronie przycisk „„Zakończenie I etapu rekrutacji”,a następnie kliknij zielony przycisk o tej samej nazwie,

2) pobierz, wydrukuj i podpisz formularz rekrutacyjny (do pobrania z zakładki: "Wydruki rekrutacyjne") a następnie "wgraj" go do systemu,

3) załącz potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (do pobrania z zakładki: "Wydruki rekrutacyjne" - druk generowany automatycznie w systemie elektronicznej rejestracji - w przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną należy uiścić za każdy kierunek oddzielnie (patrz zakładka: Rekrutacja/Opłata rekrutacyjna),

4) załącz pozostałe, wymagane dla danego kierunku dokumenty (szczegółowy wykaz – patrz zakładka: Rekrutacja/Wymagane dokumenty).

Uwaga! W systemie rekrutacyjnym należy zamieścić komplet dokumentów w pełnej wersji.

 

SPRAWDZAJ POCZTĘ E-MAIL!!! - KOMISJA REKRUTACYJNA BĘDZIE SIĘ Z TOBĄ KONTAKTOWAĆ!!!

KROK 3

Przeszedłeś pomyślnie elektroniczną rejestrację na studia i przystąpiłeś do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego wymaganego dla kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie tj. egzaminy wstępne (patrz: § 4 Uchwały Nr 15/2021, z późn. zm.) oraz dla kandydatów na studia drugiego stopnia tj. rozmowę kwalifikacyjną (patrz: § 7 Uchwały Nr 15/2021, z późn. zm.) - patrz zakładka: Egzaminy wstępne/rozmowa kwalifikacyjna – bądź cierpliwy i czekaj na ogłoszenie, na stronie internetowej Uczelni, listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów.

KROK 4

Zostałeś zakwalifikowany do wpisu na listę studentów?

Przygotuj komplet wymaganych dokumentów (oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie) i dostarcz je Komisji Rekrutacyjnej (szczegółowe terminy patrz zakładka: Harmonogram prac Komisji Rekrutacyjnej).

Pamiętaj! Przed dostarczeniem dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej umów wizytę za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.

Jeśli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej może to zrobić wybrana przez Ciebie osoba posiadająca Twoje pełnomocnictwo.

 

KROK 5

Pamiętaj by koniecznie potwierdzić podjęcie studiów w Sekretariacie Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów, ponieważ przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.