2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia dla absolwentów szkół średnich na podstawie egzaminu:

 

maturalnego (tzw. "nowa matura")

  1. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
  2. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane będą punkty wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji (zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt)
  3. Brak na świadectwie dojrzałości przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego.

 ie nowa matura

 

ijo po zmianach

 

 ikf po zmianach

 

ip po zmianach

 it nowa matura

  iz nowa matura