2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

 

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu od roku akademickiego 2019/2020 wynosi:

  • 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;
  • 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki: Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia pierwszego stopnia, Wychowanie fizyczne – studia pierwszego stopnia, Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie;
  • 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia przygotowujące do zawodu nauczyciela na kierunku Pedagogika oraz na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
  • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki.

 

W przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną należy uiścić na każdy kierunek oddzielnie.

Druk przelewu jest generowany automatycznie po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Opłatę rekrutacyjną można również uiścić na numer konta bankowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

Bank PEKAO S.A. o/Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 26

84 1240 4748 1111 0010 4341 0034

 

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach:

  • nieuruchomienia kierunku;
  • podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek w ramach jednego postępowania rekrutacyjnego.

 

Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, zaopiniowany przez przedstawicieli Komisji Rekrutacyjnej z ramienia Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów, zawierający dane kontaktowe kandydata oraz numer konta bankowego, na które ma być zwrócona opłata rekrutacyjna. Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat dołącza potwierdzenie wpłaty.

W przypadku nieuruchomienia kierunku wniosek należy złożyć w terminie: od 30 września do 30 października 2019 r., natomiast w przypadku podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek w ramach jednego postępowania rekrutacyjnego wniosek należy złożyć w terminie: do 14 października 2019 r.