Uczelnia, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.) organizuje kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w oparciu o następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzone specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych, udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2017, poz. 497).

Uczelniane programy kursów są dostosowane do ramowych programów kształcenia, opracowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia.