baner 2021.2022

 

 

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Studia pierwszego stopnia stopnia

 

Ustalone w postępowaniu kwalifikacyjnym egzaminy wstępne mogą odbywać się w formie telekonferencji.

Dodatkowy egzamin wstępny dla kandydatów ubiegających się na niżej wymienione kierunki odbywa się według następujących zasad:

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Miejsce egzaminu wstępnego:

Instytut Pedagogiczny /ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz/

Termin egzaminu wstępnego:

29 lipca 2021 r.; godz. 11.00

 

Termin przesyłania portfolia do dnia 27 lipca 2021 r. do godz. 11.00, na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ustalone w postępowaniu kwalifikacyjnym egzaminy wstępne mogą odbywać się w formie telekonferencji.

 

Egzamin wstępny polega na sprawdzeniu predyspozycji plastycznych, w zakresie którego kandydat ma do wyboru jedną z dwóch możliwości:

a) egzamin praktyczny z rysunku (układ martwej natury, technika rysunkowa np. ołówek, węgiel, format minimalny 70x50 cm), lub

b) dostarczenie portfolio z pracami artystycznymi (od 5 do 10 prac z zakresu rysunku, malarstwa; dopuszczalne są także prace z projektowania graficznego, fotografii itp.), pocztą lub w formie elektronicznej.

Brak pozytywnej oceny ze sprawdzianu predyspozycji plastycznych, eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Kandydat składa oświadczenie o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania (pokonanie dystansu 50 m po starcie ze słupka lub z wody, w limicie czasu: dla kobiet - 2 minuty, dla mężczyzn - 1 minuta 50 sekund) – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Oświadczenie jest umieszczone w załącznikach w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

 

 

 


Wychowanie fizyczne

 

Kandydat składa oświadczenie o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania (pokonanie dystansu 50 m po starcie ze słupka lub z wody, w limicie czasu: dla kobiet - 2 minuty, dla mężczyzn - 1 minuta 50 sekund) – brak umiejętności pływania eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Oświadczenie jest umieszczone w załącznikach w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów.

 

 

 

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

 

 

Studia drugiego stopnia

 

Mechatronika

 

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Instytut Techniczny /ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz/

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

16 lutego 2022 r.

 

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej** kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu:

a) projektowania procesów produkcyjnych oraz systemów technicznych wchodzących w ich skład;

b) techniki pomiarowej (między innymi wielkości geometrycznych i elektrycznych);

c) elektrotechniki i elektroniki;

d) znajomości narzędzi informatycznych w zakresie zarówno programowania jak i wspomagania pracy inżyniera (oprogramowania CAD);

e) ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz etyki;

f) zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ergonomią.

 

** – do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b i 2 lit. b Uchwały Nr Uchwały Nr 32/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2021/2022 (z późn. zm.)