baner na stronę ul2021

 

 

Wzór pełnomocnictwa

Wzór pełnomocnictwa

 

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Oświadczenie kandydata na studia o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania (dotyczy kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne", "Fizjoterapia" oraz "Wychowanie fizyczne")

Oświadczenie kandydata na studia o posiadaniu sprawności fizycznej w zakresie pływania (dotyczy kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne", "Fizjoterapia" oraz "Wychowanie fizyczne")

 

Oświadczenie kandydata o posiadaniu kompetencji językowych z zakresu języka obcego ubiegającego się o przyjęcie na kierunek „Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów”- studia drugiego stopnia 

 

 

Wstępne deklaracje wyboru  lektoratu

 

Instytut Ekonomiczny

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ekonomia" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ekonomia" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ekonomia" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ekonomia" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Zarządzanie" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Zarządzanie" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Zarządzanie" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Zarządzanie" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Instytut Języków Obcych

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku Filologia angielska- studia pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku Filologia angielska - studia pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku Filologia niemiecka - studia pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku Filologia niemiecka - studia pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku Filologia wschodniosłowiańska - studia pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka obcego na kierunku Filologia wschodniosłowiańska - studia pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka wiodącego i języka dodatkowego na kierunku Lingwistyka dla biznesu - studia pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka wiodącego i języka dodatkowego na kierunku Lingwistyka dla biznesu - studia pierwszego stopnia

 

Instytut Kultury Fizycznej

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Fizjoterapia" - stacjonarne jednolite studia magisterskie

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Fizjoterapia" - stacjonarne jednolite studia magisterskie

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Wychowanie fizyczne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Wychowanie fizyczne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Instytut Pedagogiczny

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" - stacjonarne jednolite studia magisterskie

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" - stacjonarne jednolite studia magisterskie

 

Instytut Zdrowia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Dietetyka" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Dietetyka" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Dietetyka" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Dietetyka" - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ratownictwo medyczne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wstępna deklaracja wyboru języka obcego na kierunku "Ratownictwo medyczne" - studia stacjonarne pierwszego stopnia