2019 2020 pwszwns 5x25 cm rgb

 

 

Statut

Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

Regulaminy

Regulamin studiów obowiązujący od dnia 1 października 2019 r.

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się (załącznik do Uchwały Nr 3/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się)

 

Uchwały

2019

Uchwała Nr 111/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Nr 87/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne", w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Nr 56/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2020/2021

Uchwała Nr 39/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia29 maja 2019 r.w sprawie określenia zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

 

2018

Uchwała Nr 85/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2019/2020 do roku akademickiego 2022/2023

Uchwała Nr 62/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego od roku akademickiego 2019/2020 do roku akademickiego 2022/2023

 

2017

Uchwała Nr 38/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19 maja 2017 r.w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

Zarządzenia

2019

Zarządzenie Nr 24/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 kwietnia 2019 r w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 23/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów

Zarządzenie Nr 17/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia od roku akademickiego 2019/2020

 

2018

Zarządzenie Nr 50/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego stopnia

Zarządzenie Nr 37/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne

 

2017

Zarządzenie Nr 35/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów

Zarządzenie Nr 33/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne

 

2016

Zarządzanie Nr 78/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach drugiego stopnia na kierunku Mechatronika

Zarządzenie Nr 41/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne

 

2015

Zarządzenie Nr 33/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne