Opracowanie stanowiska badawczo-dydaktycznego do analizy zjawisk przepływowych zachodzących w ośrodkach gazowych

Zakres pracy badawczej obejmuje zaprojektowanie tunelu aerodynamicznego z wykorzystaniem niezbędnego oprogramowania oraz skonstruowanie stanowiska badawczego wyposażonego w układ rejestracji parametrów pracy. W rezultacie przewiduje się także publikację naukową.

Badania, prowadzone przez mgr inż. Sławomira Jurkowskiego, realizowane są w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu.

Zachowania żywieniowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w czasie pandemii COVID-19

Głównym problemem badawczym projektu jest określenie zmian zachowań żywieniowych wśród studentów PWSZ w Nowym wskutek pandemii COVID-19.

Badania prowadzone są przez dr inż. Annę Mikulec i mgr inż. Marka Zborowskiego w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu.

Ocena podaży jodu w grupie zdrowych kobiet w wieku reprodukcyjnym z terenów Małopolski a wybrane aspekty funkcji tarczycy oraz układu immunologicznego

Badania prowadzone są we współpracy z Wydziałem farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przez zespół pod kierownictwem dr hab Renaty Francik, prof. PWSZ w Instytucie Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu.

Badania zmęczeniowe połączenia wciskowego

Badania prowadzone przez zespół w składzie dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ (kierownik zespołu), mgr inż. Wiesław Szewczyk, mgr inż. Kazimierz Opoka, realizowane są w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu.